:

Наставни план

Купить СНПЧ А7 Кемерово, оперативная доставка

Смјер: ФИЛМ И ТЕЛЕВИЗИЈА

Група: ФИЛМСКА И ТЕЛЕВИЗИЈСКА РЕЖИЈА

Семестар

Предмет

Статус

(обавезни/изборни)

Предавања

Вјежбе

ECTS

1

1

Филмска и ТВ режија 1

О

5

5

12

2

Камера 1

О

2

1

3

3

Монтажа 1

О

2

1

3

4

Филмски и ТВ сценарио 1

О

2

0

2

5

Техника и технологија телевизије 1

О

2

0

2

6

Историја умјетности 1

О

2

0

2

7

Историја филма 1

О

2

0

2

8

Снимање и дизајн звука 1

О

2

0

2

9

Историја драме и позоришта 1

О

2

0

2

21

7

30

2

1

Филмска и ТВ режија 2

О

5

5

12

2

Камера 2

О

2

1

3

3

Монтажа 2

О

2

1

3

4

Филмски и ТВ сценарио 2

О

2

0

2

5

Техника и технологија телевизије 2

О

2

0

2

6

Историја умјетности 2

О

2

0

2

7

Историја филма 2

О

2

0

2

8

Снимање и дизајн звука 2

О

2

0

2

9

Историја драме и позоришта 2

О

2

0

2

21

7

30

3

1

Филмска и ТВ режија 3

О

5

5

12

2

Камера 3

О

2

1

4

3

Монтажа 3

О

2

1

4

4

Филмски и ТВ сценарио 3

О

2

0

2

5

Историја филма 3

О

2

0

2

6

Историја драме и позоришта 3

О

2

0

2

7

Психологија 1

О

2

0

2

8

Историја умјетности 3

О

2

0

2

19

7

30

4

1

Филмска и ТВ режија 4

О

5

5

12

2

Камера 4

О

2

1

4

3

Монтажа 4

О

2

1

4

4

Филмски и ТВ сценарио 4

О

2

0

2

5

Историја филма 4

О

2

0

2

6

Историја драме и позоришта 4

О

2

0

2

7

Психологија 2

О

2

0

2

8

Историја умјетности 4

О

2

0

2

19

7

30

5

1

Филмска и ТВ режија 5

О

5

5

12

2

Камера 5

О

2

1

3

3

Монтажа 5

О

2

1

3

4

Историја филма 5

О

2

0

2

5

Анимација 1

О

2

1

4

6

Сценографија и костимографија 1

О

2

0

2

7

Рад с глумцем 1

О

1

1

2

8

Фотографија 1

И (1/6)

2

0

2

Примјењена музика 1

Историја музике 1

Телевизијско новинарство 1

Страни језик 1

Сценски покрет 1

18

9

30

6

1

Филмска и ТВ режија 6

О

5

5

12

2

Камера 6

О

2

1

3

3

Монтажа 6

О

2

1

3

4

Историја филма 6

О

2

0

2

5

Анимација 2

О

2

1

4

6

Сценографија и костимографија 2

О

2

0

2

7

Рад с глумцем 2

О

1

1

2

8

Фотографија 2

И (1/6)

2

0

2

Примјењена музика 2

Историја музике 2

Телевизијско новинарство 2

Страни језик 2

Сценски покрет 2

18

9

30

7

1

Филмска и ТВ режија 7

О

6

8

18

2

Естетика 1

О

2

0

2

3

Теорија филма 1

О

2

0

2

4

Позоришна и радио режија 1

О

2

1

4

5

Фотографија 3

И (1/4)

2

1

4

Основи филмске и телевизијске продукције 1

Анимација 3

Компјутерски графички дизајн 1

14

10

30

8

1

Филмска и ТВ режија 8

О

6

8

18

2

Естетика 2

О

2

0

2

3

Теорија филма 2

О

2

0

2

4

Позоришна и радио режија 2

О

2

1

4

5

Фотографија 4

И (1/4)

2

1

4

Основи филмске и телевизијске продукције 2

Анимација 4

Компјутерски графички дизајн 2

14

10

30

Група: КАМЕРА

Семестар

Предмет

Статус

(обавезни/изборни)

Предавања

Вјежбе

ECTS

1

1

Камера 1

О

5

5

12

2

Филмска и ТВ режија 1

О

2

0

2

3

Монтажа 1

О

2

1

3

4

Фотографија 1

О

2

1

3

5

Техника и технологија телевизије 1

О

2

0

2

6

Историја умјетности 1

О

2

0

2

7

Историја филма 1

О

2

0

2

8

Снимање и дизајн звука 1

О

2

0

2

9

Историја драме и позоришта 1

О

2

0

2

21

7

30

2

1

Камера 2

О

5

5

12

2

Филмска и ТВ режија 2

О

2

0

2

3

Монтажа 2

О

2

1

3

4

Фотографија 2

О

2

1

3

5

Техника и технологија телевизије 2

О

2

0

2

6

Историја умјетности 2

О

2

0

2

7

Историја филма 2

О

2

0

2

8

Снимање и дизајн звука 2

О

2

0

2

9

Историја драме и позоришта 2

О

2

0

2

21

7

30

3

1

Камера 3

О

5

5

12

2

Филмска и ТВ режија 3

О

2

0

2

3

Монтажа 3

О

2

1

4

4

Филмски и ТВ сценарио 1

О

2

0

2

5

Историја умјетности 3

О

2

0

2

6

Историја филма 3

О

2

0

2

7

Анимација 1

О

2

0

2

8

Фотографија 3

О

2

1

4

19

7

30

4

1

Камера 4

О

5

5

12

2

Филмска и ТВ режија 4

О

2

0

2

3

Монтажа 4

О

2

1

4

4

Филмски и ТВ сценарио 2

О

2

0

2

5

Историја умјетности 4

О

2

0

2

6

Историја филма 4

О

2

0

2

7

Анимација 2

О

2

0

2

8

Фотографија 4

О

2

1

4

19

7

30

5

1

Камера 5

О

5

5

12

2

Филмска и ТВ режија 5

О

2

0

2

3

Монтажа 5

О

2

1

3

4

Телевизијско новинарство 1

О

1

1

2

5

Фотографија 5

О

2

1

3

6

Анимација 3

О

2

1

4

7

Историја филма 5

О

2

0

2

8

Историја музике 1

И (1/6)

2

0

2

Примјењена музика 1

Психологија 1

Страни језик 1

Теорија форме и простора 1

Рад с глумцем 1

18

9

30

6

1

Камера 6

О

5

5

12

2

Филмска и ТВ режија 6

О

2

0

2

3

Монтажа 6

О

2

1

3

4

Телевизијско новинарство 2

О

1

1

2

5

Фотографија 6

О

2

1

3

6

Анимација 4

О

2

1

4

7

Историја филма 6

О

2

0

2

8

Историја музике 2

И (1/6)

2

0

2

Примјењена музика 2

Психологија 2

Страни језик 2

Теорија форме и простора 2

Рад с глумцем 2

18

9

30

7

1

Камера 7

О

6

8

16

2

Анимација 5

О

2

1

4

3

Фотографија 7

О

2

1

4

4

Теорија филма 1

О

2

0

2

5

Основи филмске и телевизијске продукције 1

И (1/4)

2

1

4

Естетика 1

Компјутерски графички дизајн 1

Сценографија и костимографија 1

14

11

30

8

1

Камера 8

О

6

8

16

2

Анимација 6

О

2

1

4

3

Фотографија 8

О

2

1

4

4

Теорија филма 2

О

2

0

2

5

Основи филмске и телевизијске продукције 2

И (1/4)

2

1

4

Естетика 2

Компјутерски графички дизајн 2

Сценографија и костимографија 2

14

11

30

Група: МОНТАЖА

Семестар

Предмет

Статус

(обавезни/изборни)

Предавања

Вјежбе

ECTS

1

1

Монтажа 1

О

5

5

12

2

Филмска и ТВ режија 1

О

2

0

2

3

Камера 1

О

2

1

3

4

Филмски и ТВ сценарио 1

О

2

0

2

5

Техника и технологија телевизије 1

О

2

0

2

6

Историја умјетности 1

О

2

0

2

7

Историја филма 1

О

2

0

2

8

Снимање и дизајн звука 1

О

2

1

3

9

Историја драме и позоришта 1

О

2

0

2

21

7

30

2

1

Монтажа 2

О

5

5

12

2

Филмска и ТВ режија 2

О

2

0

2

3

Камера 2

О

2

1

3

4

Филмски и ТВ сценарио 2

О

2

0

2

5

Техника и технологија телевизије 2

О

2

0

2

6

Историја умјетности 2

О

2

0

2

7

Историја филма 2

О

2

0

2

8

Снимање и дизајн звука 2

О

2

1

3

9

Историја драме и позоришта 2

О

2

0

2

21

7

30

3

1

Монтажа 3

О

5

5

12

2

Филмска и ТВ режија 3

О

2

0

2

3

Камера 3

О

2

1

4

4

Филмски и ТВ сценарио 3

О

2

0

2

5

Техника и технологија телевизије 3

О

2

0

2

6

Историја филма 3

О

2

0

2

7

Психологија 1

О

2

0

2

8

Монтажа звука 1

О

2

1

4

19

7

30

4

1

Монтажа 4

О

5

5

12

2

Филмска и ТВ режија 4

О

2

0

2

3

Камера 4

О

2

1

4

4

Филмски и ТВ сценарио 4

О

2

0

2

5

Техника и технологија телевизије 4

О

2

0

2

6

Историја филма 4

О

2

0

2

7

Психологија 2

О

2

0

2

8

Монтажа звука 2

О

2

1

4

19

7

30

5

1

Монтажа 5

О

5

5

12

2

Филмска и ТВ режија 5

О

2

0

2

3

Камера 5

О

2

1

3

4

Историја филма 5

О

2

0

2

5

Монтажа звука 3

О

1

2

3

6

Анимација 1

О

2

1

4

7

Примјењена музика 1

О

2

0

2

8

Историја музике 1

И (1/6)

2

0

2

Телевизијско новинарство 1

Фотографија 1

Страни језик 1

Теорија форме и простора 1

Рад с глумцем 1

18

9

30

6

1

Монтажа 6

О

5

5

12

2

Филмска и ТВ режија 6

О

2

0

2

3

Камера 6

О

2

1

3

4

Историја филма 6

О

2

0

2

5

Монтажа звука 4

О

1

2

3

6

Анимација 2

О

2

1

4

7

Примјењена музика 2

О

2

0

2

8

Историја музике 2

И (1/6)

2

0

2

Телевизијско новинарство 2

Фотографија 2

Страни језик 2

Теорија форме и простора 2

Рад с глумцем 2

18

9

30

7

1

Монтажа 7

О

6

8

16

2

Анимација 3

О

2

1

4

3

Компјутерски графички дизајн 1

О

2

1

4

4

Теорија филма 1

О

2

0

2

5

Основи филмске и телевизијске продукције 1

И (1/4)

2

1

4

Сценографија и костимографија 1

Фотографија 3

Естетика 1

14

11

30

8

1

Монтажа 8

О

6

8

16

2

Анимација 4

О

2

1

4

3

Компјутерски графички дизајн 2

О

2

1

4

4

Теорија филма 2

О

2

0

2

5

Основи филмске и телевизијске продукције 2

И (1/4)

2

1

4

Сценографија и костимографија 2

Фотографија 4

Естетика 2

14

11

30