:

Наставни план

Купить СНПЧ А7 Кемерово, оперативная доставка

Смјер: АНИМИРАНИ ФИЛМ

Семестар

Предмет

Статус

(обавезни/изборни)

Предавања

Вјежбе

ECTS

1

1

Анимација 1

О

5

5

11

2

Цртање 1

О

2

2

4

3

Вајање 1

О

1

1

2

4

Фотографија 1

О

2

1

3

5

Цртачке технике и материјали

О

1

1

2

6

Историја умјетности 1

О

2

0

2

7

Историја филма 1

О

2

0

2

8

Пластична анатомија 1

О

1

1

2

9

Филмски и ТВ сценарио 1

О

2

0

2

18

11

30

2

1

Анимација 2

О

5

5

11

2

Цртање 2

О

2

2

4

3

Вајање 2

О

1

1

2

4

Фотографија 2

О

2

1

3

5

Сликарске технике и материјали

О

1

1

2

6

Историја умјетности 2

О

2

0

2

7

Историја филма 2

О

2

0

2

8

Пластична анатомија 2

О

1

1

2

9

Филмски и ТВ сценарио 2

О

2

0

2

18

11

30

3

1

Анимација 3

О

5

5

11

2

Сликање 1

О

2

2

4

3

Технике анимације 1

О

1

1

2

4

Историја умјетности 3

О

2

0

2

5

Основе монтаже 1

О

2

0

2

6

Компјутерски генерисана слика

О

2

1

3

7

Компјутерско моделовање 1

О

1

1

2

8

Камера 1

О

2

0

2

9

Графика 1

О

1

1

2

18

11

30

4

1

Анимација 4

О

5

5

11

2

Сликање 2

О

2

2

4

3

Технике анимације 2

О

1

1

2

4

Историја умјетности 4

О

2

0

2

5

Основе монтаже 2

О

2

1

3

6

Технологија нових медија

О

2

0

2

7

Компјутерско моделовање 2

О

1

1

2

8

Камера 2

О

2

0

2

9

Графика 2

О

1

1

2

18

11

30

5

1

Анимација 5

О

5

5

11

2

Илустрација 1

О

2

1

4

3

Режија 1

О

2

0

2

4

Компјутерска анимација 1

О

2

1

3

5

Дигитално компоновање слике 1

О

2

2

4

6

Глума пред камером

О

2

0

2

7

Теорија форме и простора

О

2

0

2

8

Естетика

И (1/5)

2

0

2

Сценски покрет

Страни језик 1

Сликање

Психологија

Дизајн карактера

19

9

30

6

1

Анимација 6

О

5

5

11

2

Илустрација 2

О

2

1

4

3

Режија 2

О

2

0

2

4

Компјутерска анимација 2

О

2

1

3

5

Дигитално компоновање слике 2

О

2

2

4

6

Сценографија и костимографија

О

2

0

2

7

Примјењена музика

О

2

0

2

8

Естетика

И (1/6)

2

0

2

Сценски покрет

Страни језик 2

Сликање

Психологија

Дизајн карактера

19

9

30

7

1

Анимација 7

О

4

8

16

2

Компјутерски визуелни ефекти 1

О

2

1

4

3

Основи филмске и телевизијске продукције 1

О

2

0

2

4

Компјутерски графички дизајн 1

О

2

1

4

5

Монтажа звука

О

1

1

2

6

Сликање изборни 1

И (1/4)

2

0

2

Графика изборни 1

Експериментална анимација

Страни језик 1

13

11

30

8

1

Анимација 8

О

4

8

16

2

Компјутерски визуелни ефекти 2

О

2

1

4

3

Основи филмске и телевизијске продукције 2

О

2

0

2

4

Компјутерски графички дизајн 2

О

2

1

4

5

Дистрибуција

О

1

1

2

7

Сликање изборни 2

И (1/4)

2

0

2

Графика изборни 2

Експериментална анимација

Страни језик 2

13

11

30