:

Наставни план

Купить СНПЧ А7 Кемерово, оперативная доставка

На основу Рјешења Министарства просвјете и културе Републике Српске бр. 07.023/612-492-2-1/11 од 2. јула 2013. године и 07.023/612-492-2-2/11 од 12. јула 2013. године, утврђује се да Академија умјетности Универзитета у Бањој Луци испуњава услове за извођење иновираног студијског програма Драмске умјетности са смјеровима Глума, Позоришна режија, Драматургија, Филм и телевизија, Анимирани филм и Продукција, на првом циклусу студија - 240 ЕCTS-a oд академске 2013/14. године.

За студенте уписане прије школске 2013/14. године важи стари наставни план.


Смјер: ДРАМАТУРГИЈА

Семестар

Предмет

Статус

Предавања

Вјежби

ECTS

1

1

Филмски и ТВ сценарио 1

О

3

3

8

2

Позоришна и радио драматургија 1

О

3

3

8

3

Филмска и ТВ режија 1

О

2

0

2

4

Позоришна и радио режија 1

О

2

0

2

5

Историја свјетске драме и поз. 1

О

2

0

2

6

Историја српске драме и поз. 1

О

2

0

2

7

Историја филма 1

О

2

0

2

8

Сценски говор с основама српског језика 1

О

1

1

2

9

Историја умјетности 1

О

2

0

2

19

7

30

2

1

Филмски и ТВ сценарио 2

О

3

3

8

2

Позоришна и радио драматургија 2

О

3

3

8

3

Филмска и ТВ режија 2

О

2

0

2

4

Позоришна и радио режија 2

О

2

0

2

5

Историја свјетске драме и поз. 2

О

2

0

2

6

Историја српске драме и поз. 2

О

2

0

2

7

Историја филма 2

О

2

0

2

8

Сценски говор с основама српског језика 2

О

1

1

2

9

Историја умјетности 2

О

2

0

2

19

7

30

3

1

Филмски и ТВ сценарио 3

О

3

3

8

2

Позоришна и радио драматургија 3

О

3

3

8

3

Филмска и ТВ режија 3

О

2

0

2

4

Позоришна и радио режија 3

О

2

0

2

5

Историја свјетске драме и поз. 3

О

2

0

2

6

Историја српске драме и поз. 3

О

2

0

2

7

Историја филма 3

О

2

0

2

8

Историја умјетности 3

О

2

0

2

9

Психологија стваралаштва 1

О

2

0

2

20

6

30

4

1

Филмски и ТВ сценарио 4

О

3

3

8

2

Позоришна и радио драматургија 4

О

3

3

8

3

Филмска и ТВ режија 4

О

2

0

2

4

Позоришна и радио режија 4

О

2

0

2

5

Историја свјетске драме и поз. 4

О

2

0

2

6

Историја српске драме и поз. 4

О

2

0

2

7

Историја филма 4

О

2

0

2

8

Историја умјетности 4

О

2

0

2

9

Психологија стваралаштва 2

О

2

0

2

20

6

30

5

1

Филмски и ТВ сценарио 5

О

3

4

10

2

Позоришна и радио драматургија 5

О

3

4

10

3

Историја свјетске драме и поз. 5

О

2

0

2

4

Историја српске драме и поз. 5

О

2

0

2

5

Историја филма 5

О

2

0

2

6

Сценографија и костимографија 1

О

2

0

2

7

Позоришни жанрови 1

И (1/3)

2

0

2

Страни језик 1

Естетика 1

16

8

30

6

1

Филмски и ТВ сценарио 6

О

3

4

10

2

Позоришна и радио драматургија 6

О

3

4

10

3

Историја свјетске драме и поз. 6

О

2

0

2

4

Историја српске драме и поз. 6

О

2

0

2

5

Историја филма 6

О

2

0

2

6

Сценографија и костимографија 2

О

2

0

2

7

Позоришни жанрови 2

И (1/3)

2

0

2

Страни језик 2

Естетика 2

16

8

30

7

1

Филмски и ТВ сценарио 7

О

4

5

12

2

Позоришна и радио драматургија 7

О

4

5

12

3

Сценографија и костимографија 3

О

2

0

2

4

Теорија филма 1

О

2

0

2

5

Српска књижевност 20. вијека 1

И (1/3)

2

0

2

Основе луткарства 1

Основе монтаже 1

14

10

30

8

1

Филмски и ТВ сценарио 8

О

4

5

12

2

Позоришна и радио драматургија 8

О

4

5

12

3

Сценографија и костимографија 4

О

2

0

2

4

Теорија филма 2

О

2

0

2

5

Српска књижевност 20. вијека 2

И (1/3)

2

0

2

Основе луткарства 2

Основе монтаже 2

14

10

30


Смјер: ГЛУМА

Семестар

Предмет

Статус

(обавезни/изборни)

Предавања

Вјежбе

ECTS

1

1

Глума 1

О

8

3

11

2

Сценски говор с основама српског језика 1

О

2

1

3

3

Техника гласа 1

О

2

1

3

4

Сценски покрет 1

О

2

1

3

5

Сценске игре 1

О

2

1

3

6

Сценска акробатика 1

О

2

1

3

7

Историја српске драме и позоришта 1

О

2

0

2

8

Историја свјетске драме и поз. 1

О

2

0

2

22

8

30

2

1

Глума 2

О

8

3

11

2

Сценски говор основама српског језика 2

О

2

1

3

3

Техника гласа 2

О

2

1

3

4

Сценски покрет 2

О

2

1

3

5

Сценске игре 2

О

2

1

3

6

Сценска акробатика 2

О

2

1

3

7

Историја српске драме и позоришта 2

О

2

0

2

8

Историја свјетске драме и позоришта 2

О

2

0

2

22

8

30

3

1

Глума 3

О

8

3

11

2

Сценски говор с основама српског језика 3

О

2

1

3

3

Техника гласа 3

О

2

1

3

4

Сценски покрет 3

О

2

1

3

5

Сценске игре 3

О

2

1

3

6

Сценска акробатика 3

О

2

1

3

7

Историја свјетске драме и позоришта 3

О

2

0

2

8

Историја српске драме и позоришта 3

О

2

0

2

22

8

30

4

1

Глума 4

О

8

3

11

2

Сценски говор с основама српског језика 4

О

2

1

3

3

Техника гласа 4

О

2

1

3

4

Сценски покрет 4

О

2

1

3

5

Сценске игре 4

О

2

1

3

6

Сценска акробатика 4

О

2

1

3

7

Историја свјетске драме и позоришта 4

О

2

0

2

8

Историја српске драме и позоришта 4

О

2

0

2

22

8

30

5

1

Глума 5

О

8

3

11

2

Сценски говор с основама српског језика 5

О

2

1

3

3

Техника гласа 5

О

2

1

3

4

Сценски покрет 5

О

2

1

3

5

Сценске игре 5

О

2

1

3

6

Сценске борбе 1

О

2

1

3

7

Историја филма 1

О

2

0

2

8

Сценографија и костимографија 1

О

2

0

2

22

8

30

6

1

Глума 6

О

8

3

11

2

Сценски говор с основама српског језика 6

О

2

1

3

3

Техника гласа 6

О

2

1

3

4

Сценски покрет 6

О

2

1

3

5

Сценске игре 6

О

2

1

3

6

Сценске борбе 2

О

2

1

3

7

Историја филма 2

О

2

0

2

8

Сценографија и костимографија 2

О

2

0

2

22

8

30

7

1

Глума 7

О

8

5

13

2

Сценски говор с основама српског језика 7

О

2

2

4

3

Техника гласа 7

О

2

2

4

4

Сценски покрет 7

О

2

2

4

5

Сценске борбе 3

О

2

1

3

6

Сценске игре 7

И 1/4

2

0

2

Страни језик 1

Основе луткарства 1

Сценографија и костимографија 3

Основе драматургије

18

12

30

8

1

Глума 8

О

8

5

13

2

Сценски говор с основама српског језика 8

О

2

2

4

3

Техника гласа 8

О

2

2

4

4

Сценски покрет 8

О

2

2

4

5

Сценске борбе 4

О

2

1

3

6

Сценске игре 8

И 1/4

2

0

2

Страни језик 2

Основе луткарства 2

Сценографија и костимографија 4

Основе драматургије

18

12

30


Смјер: ПОЗОРИШНА РЕЖИЈА

Семестар

Предмет

Статус

(обавезни/изборни)

Предавања

Вјежбе

ECTS

1

1

Позоришна режија 1

О

8

6

15

2

Сценографија и костимографија 1

О

2

0

2

3

Драматургија 1

О

2

0

2

4

Сценски покрет 1

О

2

1

3

5

Сценски говор с основама српског језика 1

О

2

0

2

6

Историја свјетске драме и позоришта 1

О

2

0

2

7

Историја српске драме и позоришта 1

О

2

0

2

8

Историја умјетности 1

О

2

0

2

22

7

30

2

1

Позоришна режија 2

О

8

6

15

2

Сценографија и костимографија 2

О

2

0

2

3

Драматургија 2

О

2

0

2

4

Сценски покрет 2

О

2

1

3

5

Сценски говор с основама српског језика 2

О

2

0

2

6

Историја свјетске драме и позоришта 2

О

2

0

2

7

Историја српске драме и позоришта 2

О

2

0

2

8

Историја умјетности 2

О

2

0

2

22

7

30

3

1

Позоришна режија 3

О

8

6

14

2

Сценографија и костимографија 3

О

2

0

2

3

Драматургија 3

О

2

0

2

4

Историја свјетске драме и позоришта. 3

О

2

0

2

5

Историја српске драме и позоришта 3

О

2

0

2

6

Историја умјетности 3

О

2

0

2

7

Филмска и ТВ режија 1

О

2

0

2

8

Историја филма 1

О

2

0

2

9

Психологија стваралаштва 1

О

2

0

2

24

6

30

4

1

Позоришна режија 4

О

8

6

14

2

Сценографија и костимографија 4

О

2

0

2

3

Драматургија 4

О

2

0

2

4

Историја свјетске драме и позоришта 4

О

2

0

2

5

Историја српске драме и позоришта 4

О

2

0

2

6

Историја умјетности 4

О

2

0

2

7

Филмска и ТВ режија 2

О

2

0

2

8

Историја филма 2

О

2

0

2

9

Психологија стваралаштва 2

О

2

0

2

24

6

30

5

1

Позоришна режија 5

О

8

6

14

2

Сценографија и костимографија 5

О

2

0

2

3

Историја свјетске драме и позоришта 5

О

2

0

2

4

Историја српске драме и позоришта 5

О

2

0

2

5

Филмска и ТВ режија 3

О

2

0

2

6

Историја филма 3

О

2

0

2

7

Радио режија 1

О

2

2

4

8

Естетика 1

О

2

0

2

22

8

30

6

1

Позоришна режија 6

О

8

6

14

2

Сценографија и костимографија 6

О

2

0

2

3

Историја свјетске драме и позоришта 6

О

2

0

2

4

Историја српске драме и позоришта 6

О

2

0

2

5

Филмска и ТВ режија 4

О

2

0

2

6

Историја филма 4

О

2

0

2

7

Радио режија 2

О

2

2

4

8

Естетика 2

О

2

0

2

22

8

30

7

1

Позоришна режија 7

О

8

9

17

2

Радио режија 3

О

4

2

6

3

Позоришни жанрови и стилови 1

О

2

2

3

4

Сценске игре 1

И 1/4

2

1

4

Монтажа 1

Страни језик 1

Основе луткарства 1

16

14

30

8

1

Позоришна режија 8

О

8

9

17

2

Радио режија 4

О

4

2

6

3

Позоришни жанрови и стилови 2

О

2

2

3

4

Сценске игре 2

И 1/4

2

1

4

Монтажа 2

Страни језик 2

Основе луткарства 2

16

14

30


Смјер: ФИЛМ И ТЕЛЕВИЗИЈА

Група: ФИЛМСКА И ТЕЛЕВИЗИЈСКА РЕЖИЈА

Семестар

Предмет

Статус

(обавезни/изборни)

Предавања

Вјежбе

ECTS

1

1

Филмска и ТВ режија 1

О

5

5

12

2

Камера 1

О

2

1

3

3

Монтажа 1

О

2

1

3

4

Филмски и ТВ сценарио 1

О

2

0

2

5

Техника и технологија телевизије 1

О

2

0

2

6

Историја умјетности 1

О

2

0

2

7

Историја филма 1

О

2

0

2

8

Снимање и дизајн звука 1

О

2

0

2

9

Историја драме и позоришта 1

О

2

0

2

21

7

30

2

1

Филмска и ТВ режија 2

О

5

5

12

2

Камера 2

О

2

1

3

3

Монтажа 2

О

2

1

3

4

Филмски и ТВ сценарио 2

О

2

0

2

5

Техника и технологија телевизије 2

О

2

0

2

6

Историја умјетности 2

О

2

0

2

7

Историја филма 2

О

2

0

2

8

Снимање и дизајн звука 2

О

2

0

2

9

Историја драме и позоришта 2

О

2

0

2

21

7

30

3

1

Филмска и ТВ режија 3

О

5

5

12

2

Камера 3

О

2

1

4

3

Монтажа 3

О

2

1

4

4

Филмски и ТВ сценарио 3

О

2

0

2

5

Историја филма 3

О

2

0

2

6

Историја драме и позоришта 3

О

2

0

2

7

Психологија 1

О

2

0

2

8

Историја умјетности 3

О

2

0

2

19

7

30

4

1

Филмска и ТВ режија 4

О

5

5

12

2

Камера 4

О

2

1

4

3

Монтажа 4

О

2

1

4

4

Филмски и ТВ сценарио 4

О

2

0

2

5

Историја филма 4

О

2

0

2

6

Историја драме и позоришта 4

О

2

0

2

7

Психологија 2

О

2

0

2

8

Историја умјетности 4

О

2

0

2

19

7

30

5

1

Филмска и ТВ режија 5

О

5

5

12

2

Камера 5

О

2

1

3

3

Монтажа 5

О

2

1

3

4

Историја филма 5

О

2

0

2

5

Анимација 1

О

2

1

4

6

Сценографија и костимографија 1

О

2

0

2

7

Рад с глумцем 1

О

1

1

2

8

Фотографија 1

И (1/6)

2

0

2

Примјењена музика 1

Историја музике 1

Телевизијско новинарство 1

Страни језик 1

Сценски покрет 1

18

9

30

6

1

Филмска и ТВ режија 6

О

5

5

12

2

Камера 6

О

2

1

3

3

Монтажа 6

О

2

1

3

4

Историја филма 6

О

2

0

2

5

Анимација 2

О

2

1

4

6

Сценографија и костимографија 2

О

2

0

2

7

Рад с глумцем 2

О

1

1

2

8

Фотографија 2

И (1/6)

2

0

2

Примјењена музика 2

Историја музике 2

Телевизијско новинарство 2

Страни језик 2

Сценски покрет 2

18

9

30

7

1

Филмска и ТВ режија 7

О

6

8

18

2

Естетика 1

О

2

0

2

3

Теорија филма 1

О

2

0

2

4

Позоришна и радио режија 1

О

2

1

4

5

Фотографија 3

И (1/4)

2

1

4

Основи филмске и телевизијске продукције 1

Анимација 3

Компјутерски графички дизајн 1

14

10

30

8

1

Филмска и ТВ режија 8

О

6

8

18

2

Естетика 2

О

2

0

2

3

Теорија филма 2

О

2

0

2

4

Позоришна и радио режија 2

О

2

1

4

5

Фотографија 4

И (1/4)

2

1

4

Основи филмске и телевизијске продукције 2

Анимација 4

Компјутерски графички дизајн 2

14

10

30

Група: КАМЕРА

Семестар

Предмет

Статус

(обавезни/изборни)

Предавања

Вјежбе

ECTS

1

1

Камера 1

О

5

5

12

2

Филмска и ТВ режија 1

О

2

0

2

3

Монтажа 1

О

2

1

3

4

Фотографија 1

О

2

1

3

5

Техника и технологија телевизије 1

О

2

0

2

6

Историја умјетности 1

О

2

0

2

7

Историја филма 1

О

2

0

2

8

Снимање и дизајн звука 1

О

2

0

2

9

Историја драме и позоришта 1

О

2

0

2

21

7

30

2

1

Камера 2

О

5

5

12

2

Филмска и ТВ режија 2

О

2

0

2

3

Монтажа 2

О

2

1

3

4

Фотографија 2

О

2

1

3

5

Техника и технологија телевизије 2

О

2

0

2

6

Историја умјетности 2

О

2

0

2

7

Историја филма 2

О

2

0

2

8

Снимање и дизајн звука 2

О

2

0

2

9

Историја драме и позоришта 2

О

2

0

2

21

7

30

3

1

Камера 3

О

5

5

12

2

Филмска и ТВ режија 3

О

2

0

2

3

Монтажа 3

О

2

1

4

4

Филмски и ТВ сценарио 1

О

2

0

2

5

Историја умјетности 3

О

2

0

2

6

Историја филма 3

О

2

0

2

7

Анимација 1

О

2

0

2

8

Фотографија 3

О

2

1

4

19

7

30

4

1

Камера 4

О

5

5

12

2

Филмска и ТВ режија 4

О

2

0

2

3

Монтажа 4

О

2

1

4

4

Филмски и ТВ сценарио 2

О

2

0

2

5

Историја умјетности 4

О

2

0

2

6

Историја филма 4

О

2

0

2

7

Анимација 2

О

2

0

2

8

Фотографија 4

О

2

1

4

19

7

30

5

1

Камера 5

О

5

5

12

2

Филмска и ТВ режија 5

О

2

0

2

3

Монтажа 5

О

2

1

3

4

Телевизијско новинарство 1

О

1

1

2

5

Фотографија 5

О

2

1

3

6

Анимација 3

О

2

1

4

7

Историја филма 5

О

2

0

2

8

Историја музике 1

И (1/6)

2

0

2

Примјењена музика 1

Психологија 1

Страни језик 1

Теорија форме и простора 1

Рад с глумцем 1

18

9

30

6

1

Камера 6

О

5

5

12

2

Филмска и ТВ режија 6

О

2

0

2

3

Монтажа 6

О

2

1

3

4

Телевизијско новинарство 2

О

1

1

2

5

Фотографија 6

О

2

1

3

6

Анимација 4

О

2

1

4

7

Историја филма 6

О

2

0

2

8

Историја музике 2

И (1/6)

2

0

2

Примјењена музика 2

Психологија 2

Страни језик 2

Теорија форме и простора 2

Рад с глумцем 2

18

9

30

7

1

Камера 7

О

6

8

16

2

Анимација 5

О

2

1

4

3

Фотографија 7

О

2

1

4

4

Теорија филма 1

О

2

0

2

5

Основи филмске и телевизијске продукције 1

И (1/4)

2

1

4

Естетика 1

Компјутерски графички дизајн 1

Сценографија и костимографија 1

14

11

30

8

1

Камера 8

О

6

8

16

2

Анимација 6

О

2

1

4

3

Фотографија 8

О

2

1

4

4

Теорија филма 2

О

2

0

2

5

Основи филмске и телевизијске продукције 2

И (1/4)

2

1

4

Естетика 2

Компјутерски графички дизајн 2

Сценографија и костимографија 2

14

11

30

Група: МОНТАЖА

Семестар

Предмет

Статус

(обавезни/изборни)

Предавања

Вјежбе

ECTS

1

1

Монтажа 1

О

5

5

12

2

Филмска и ТВ режија 1

О

2

0

2

3

Камера 1

О

2

1

3

4

Филмски и ТВ сценарио 1

О

2

0

2

5

Техника и технологија телевизије 1

О

2

0

2

6

Историја умјетности 1

О

2

0

2

7

Историја филма 1

О

2

0

2

8

Снимање и дизајн звука 1

О

2

1

3

9

Историја драме и позоришта 1

О

2

0

2

21

7

30

2

1

Монтажа 2

О

5

5

12

2

Филмска и ТВ режија 2

О

2

0

2

3

Камера 2

О

2

1

3

4

Филмски и ТВ сценарио 2

О

2

0

2

5

Техника и технологија телевизије 2

О

2

0

2

6

Историја умјетности 2

О

2

0

2

7

Историја филма 2

О

2

0

2

8

Снимање и дизајн звука 2

О

2

1

3

9

Историја драме и позоришта 2

О

2

0

2

21

7

30

3

1

Монтажа 3

О

5

5

12

2

Филмска и ТВ режија 3

О

2

0

2

3

Камера 3

О

2

1

4

4

Филмски и ТВ сценарио 3

О

2

0

2

5

Техника и технологија телевизије 3

О

2

0

2

6

Историја филма 3

О

2

0

2

7

Психологија 1

О

2

0

2

8

Монтажа звука 1

О

2

1

4

19

7

30

4

1

Монтажа 4

О

5

5

12

2

Филмска и ТВ режија 4

О

2

0

2

3

Камера 4

О

2

1

4

4

Филмски и ТВ сценарио 4

О

2

0

2

5

Техника и технологија телевизије 4

О

2

0

2

6

Историја филма 4

О

2

0

2

7

Психологија 2

О

2

0

2

8

Монтажа звука 2

О

2

1

4

19

7

30

5

1

Монтажа 5

О

5

5

12

2

Филмска и ТВ режија 5

О

2

0

2

3

Камера 5

О

2

1

3

4

Историја филма 5

О

2

0

2

5

Монтажа звука 3

О

1

2

3

6

Анимација 1

О

2

1

4

7

Примјењена музика 1

О

2

0

2

8

Историја музике 1

И (1/6)

2

0

2

Телевизијско новинарство 1

Фотографија 1

Страни језик 1

Теорија форме и простора 1

Рад с глумцем 1

18

9

30

6

1

Монтажа 6

О

5

5

12

2

Филмска и ТВ режија 6

О

2

0

2

3

Камера 6

О

2

1

3

4

Историја филма 6

О

2

0

2

5

Монтажа звука 4

О

1

2

3

6

Анимација 2

О

2

1

4

7

Примјењена музика 2

О

2

0

2

8

Историја музике 2

И (1/6)

2

0

2

Телевизијско новинарство 2

Фотографија 2

Страни језик 2

Теорија форме и простора 2

Рад с глумцем 2

18

9

30

7

1

Монтажа 7

О

6

8

16

2

Анимација 3

О

2

1

4

3

Компјутерски графички дизајн 1

О

2

1

4

4

Теорија филма 1

О

2

0

2

5

Основи филмске и телевизијске продукције 1

И (1/4)

2

1

4

Сценографија и костимографија 1

Фотографија 3

Естетика 1

14

11

30

8

1

Монтажа 8

О

6

8

16

2

Анимација 4

О

2

1

4

3

Компјутерски графички дизајн 2

О

2

1

4

4

Теорија филма 2

О

2

0

2

5

Основи филмске и телевизијске продукције 2

И (1/4)

2

1

4

Сценографија и костимографија 2

Фотографија 4

Естетика 2

14

11

30


Смјер: АНИМИРАНИ ФИЛМ

Семестар

Предмет

Статус

(обавезни/изборни)

Предавања

Вјежбе

ECTS

1

1

Анимација 1

О

5

5

11

2

Цртање 1

О

2

2

4

3

Вајање 1

О

1

1

2

4

Фотографија 1

О

2

1

3

5

Цртачке технике и материјали

О

1

1

2

6

Историја умјетности 1

О

2

0

2

7

Историја филма 1

О

2

0

2

8

Пластична анатомија 1

О

1

1

2

9

Филмски и ТВ сценарио 1

О

2

0

2

18

11

30

2

1

Анимација 2

О

5

5

11

2

Цртање 2

О

2

2

4

3

Вајање 2

О

1

1

2

4

Фотографија 2

О

2

1

3

5

Сликарске технике и материјали

О

1

1

2

6

Историја умјетности 2

О

2

0

2

7

Историја филма 2

О

2

0

2

8

Пластична анатомија 2

О

1

1

2

9

Филмски и ТВ сценарио 2

О

2

0

2

18

11

30

3

1

Анимација 3

О

5

5

11

2

Сликање 1

О

2

2

4

3

Технике анимације 1

О

1

1

2

4

Историја умјетности 3

О

2

0

2

5

Основе монтаже 1

О

2

0

2

6

Компјутерски генерисана слика

О

2

1

3

7

Компјутерско моделовање 1

О

1

1

2

8

Камера 1

О

2

0

2

9

Графика 1

О

1

1

2

18

11

30

4

1

Анимација 4

О

5

5

11

2

Сликање 2

О

2

2

4

3

Технике анимације 2

О

1

1

2

4

Историја умјетности 4

О

2

0

2

5

Основе монтаже 2

О

2

1

3

6

Технологија нових медија

О

2

0

2

7

Компјутерско моделовање 2

О

1

1

2

8

Камера 2

О

2

0

2

9

Графика 2

О

1

1

2

18

11

30

5

1

Анимација 5

О

5

5

11

2

Илустрација 1

О

2

1

4

3

Режија 1

О

2

0

2

4

Компјутерска анимација 1

О

2

1

3

5

Дигитално компоновање слике 1

О

2

2

4

6

Глума пред камером

О

2

0

2

7

Теорија форме и простора

О

2

0

2

8

Естетика

И (1/5)

2

0

2

Сценски покрет

Страни језик 1

Сликање

Психологија

Дизајн карактера

19

9

30

6

1

Анимација 6

О

5

5

11

2

Илустрација 2

О

2

1

4

3

Режија 2

О

2

0

2

4

Компјутерска анимација 2

О

2

1

3

5

Дигитално компоновање слике 2

О

2

2

4

6

Сценографија и костимографија

О

2

0

2

7

Примјењена музика

О

2

0

2

8

Естетика

И (1/6)

2

0

2

Сценски покрет

Страни језик 2

Сликање

Психологија

Дизајн карактера

19

9

30

7

1

Анимација 7

О

4

8

16

2

Компјутерски визуелни ефекти 1

О

2

1

4

3

Основи филмске и телевизијске продукције 1

О

2

0

2

4

Компјутерски графички дизајн 1

О

2

1

4

5

Монтажа звука

О

1

1

2

6

Сликање изборни 1

И (1/4)

2

0

2

Графика изборни 1

Експериментална анимација

Страни језик 1

13

11

30

8

1

Анимација 8

О

4

8

16

2

Компјутерски визуелни ефекти 2

О

2

1

4

3

Основи филмске и телевизијске продукције 2

О

2

0

2

4

Компјутерски графички дизајн 2

О

2

1

4

5

Дистрибуција

О

1

1

2

7

Сликање изборни 2

И (1/4)

2

0

2

Графика изборни 2

Експериментална анимација

Страни језик 2

13

11

30


Смјер: ПРОДУКЦИЈА

Семестар

Предмет

Статус

(обавезни/изборни)

Предавања

Вјежбе

ECTS

1

1

Позоришна и радио продукција 1

О

3

3

8

2

Филмска и ТВ продукција 1

О

3

3

8

3

Позоришна и радио драматургија 1

О

2

0

2

4

Филмски и ТВ сценарио 1

О

2

0

2

5

Историја свјетске драме и позоришта 1

О

2

0

2

6

Историја српске драме и позоришта 1

О

2

0

2

7

Историја филма 1

О

2

0

2

8

Говорна култура 1

О

2

0

2

9

Техника и технологија телевизије 1

О

2

0

2

20

6

30

2

1

Позоришна и радио продукција 2

О

3

3

8

2

Филмска и ТВ продукција 2

О

3

3

8

3

Позоришна и радио драматургија 2

О

2

0

2

4

Филмски и ТВ сценарио 2

О

2

0

2

5

Историја свјетске драме и позоришта 2

О

2

0

2

6

Историја српске драме и позоришта 2

О

2

0

2

7

Историја филма 2

О

2

0

2

8

Говорна култура 2

О

2

0

2

9

Техника и технологија телевизије 2

О

2

0

2

20

6

30

3

1

Позоришна и радио продукција 3

О

3

3

7

2

Филмска и ТВ продукција 3

О

3

3

7

3

Менаџмент у култури 1

О

2

1

4

4

Филмска и ТВ режија 1

О

2

0

2

5

Позоришна и радио режија 1

О

2

0

2

6

Историја српске драме и позоришта 3

О

2

0

2

7

Историја свјетске драме и позоришта 3

О

2

0

2

8

Историја филма 3

О

2

0

2

9

Маркетинг и пласман аудиовизуелних форми 1

О

2

0

2

20

7

30

4

1

Позоришна и радио продукција 4

О

3

3

7

2

Филмска и ТВ продукција 4

О

3

3

7

3

Менаџмент у култури 2

О

2

1

4

4

Филмска и ТВ режија 2

О

2

0

2

5

Позоришна и радио режија 2

О

2

0

2

6

Историја српске драме и позоришта 4

О

2

0

2

7

Историја свјетске драме и позоришта 4

О

2

0

2

8

Историја филма 4

О

2

0

2

9

Маркетинг и пласман аудиовизуелних форми 2

О

2

0

2

20

7

30

5

1

Позоришна и радио продукција 5

О

3

3

8

2

Филмска и ТВ продукција 5

О

3

3

8

3

Менаџмент у култури 3

О

2

1

4

4

Радио и ТВ новинарство 1

О

2

0

2

5

Основи монтаже

О

2

0

2

6

Правни аспекти продукције 1

О

2

0

2

7

Сценографија и костимографија 1

О

2

0

2

8

Енглески језик 1

О

2

0

2

18

7

30

6

1

Позоришна и радио продукција 6

О

3

3

8

2

Филмска и ТВ продукција 6

О

3

3

8

3

Менаџмент у култури 4

О

2

1

4

4

Радио и ТВ новинарство 2

О

2

0

2

5

Камера

О

2

0

2

6

Правни аспекти продукције 2

О

2

0

2

7

Сценографија и костимографија 2

О

2

0

2

8

Енглески језик 2

О

2

0

2

18

7

30

7

1

Позоришна и радио продукција 7

О

4

4

11

2

Филмска и ТВ продукција 7

О

4

4

11

3

Менаџмент у култури 5

О

2

1

4

4

Енглески језик 3

О

2

0

2

5

Естетика 1

И (1/4)

2

0

2

Фотографија 1

Анимација 1

Основе луткарства 1

14

9

30

8

1

Позоришна и радио продукција 8

О

4

4

11

2

Филмска и ТВ продукција 8

О

4

4

11

3

Менаџмент у култури 6

О

2

1

4

4

Енглески језик 4

О

2

0

2

5

Естетика 2

И (1/4)

2

0

2

Фотографија 2

Анимација 2

Основе луткарства 2

14

9

30