:

Пријемни испит

Купить СНПЧ А7 Кемерово, оперативная доставка

Пријемни  (квалификациони) испит се састоји, у зависности од  смјера и групе, од писменог, усменог и практичног дијела и разговора пред комисијом, те  прегледа  приложених радова.

На пријемном испиту кандидати се оцјењују бодовима. Ранг листа се сачињава према укупном броју бодова сваког кандидата по утврђеним мјерилима.

Сматраће се да је положио пријемни испит за упис на први циклус студија онај кандидат који је освојио најмање 15 од могућих 50 бодова предвиђених за пријемни испит. Право на рангирање на јединственој ранг листи стиче кандидат који је положио испит за провјеру склоности и способности. Академија утврђује редослијед кандидата који су положили пријемни испит по броју укупно постигнутих бодова.