:

Пријемни испит

Купить СНПЧ А7 Кемерово, оперативная доставка

 ГРУПА МОНТАЖА

Да би приступили полагању пријемног испита на групи за монтажу, заинтересовани кандидати морају  прије полагања предати сљедеће радове:

ФОТО СТРИП - од десет фотографија хоризонтално оријентисаних, формата 13x9 cm,  на полеђини обиљежених бројевима од 1 до 10. Задатак је да се визуелним средствима на јасан начин, прикаже једна прича на слободну тему.

ВИДЕО БИОГРАФИЈУ - кандидат се представља у форми кратког филма трајања до 5 мин. Садржај и форма филма нису условљени тако да кандидат има потпуну слободу у изразу. Пријемни испит садржи два дијела:

ПРВИ ДИО:

• ТЕСТ ОПШТЕ КУЛТУРЕ

• ПИСМЕНА  АНАЛИЗА ФИЛМА ИЛИ ТЕЛЕВИЗИЈСКОГ ПРОГРАМА. Кандидат треба да покаже способност да разумије и проникне у суштину приказаног дјела. 

ДРУГИ ДИО:

• РАЗГОВОР С КОМИСИЈОМ, усмена одбрана радова.

• УСМЕНА АНАЛИЗА ФИЛМСКОГ ИНСЕРТА.

У разговору с комисијом утврђује се способност и потенцијал да се кандидат бави професијом монтажера.