:

Пријемни испит

Купить СНПЧ А7 Кемерово, оперативная доставка

 

СМЈЕР ГЛУМА

Пријемни испит се састоји из два елиминаторна дијела: ШИРИ ИЗБОР и УЖИ ИЗБОР. Програм првог елиминаторног дијела:

а) рецитација (по избору кандидата);

б) драмски монолог (по избору кандидата)

ц) монолог из комедије домаћег комедиографа.

Кандидат је дужан да напамет научи и припреми сва три задатка. Комисија може, након приказаног програма, поставити кандидату и накнадне задатке (импровизације), ради стицања што потпунијег суда о способностима кандидата.

За пријемни потребно припремити:

Први круг (шири избор кандидата) а) рецитација по слободном избору кандидата б) драмски монолог по слободном избору кандидата ц) монолог из комедије домаћег аутора.

У првом елиминаторном дијелу, комисија оцјењује степен способности кандидата оцјеном „ПРИМЉЕН У УЖИ ИЗБОР” и „НИЈЕ ПРИМЉЕН У УЖИ ИЗБОР”.

Други елиминаторни дио (УЖИ ИЗБОР) састоји се из рада с одређеним наставницима, писања писменог задатка и завршне провјере способности. У току рада у другом елиминаторном дијелу, методама теста, разговора, вјежби и проба, наставници и сарадници, а ради утврђивања неопходног степена глумачке обдарености, испитују: карактеристике говора и говорног апарата, глас, осјећање ритма, тјелесне способности, издржљивост и покретљивост, као и карактеристике личности, њене особености, маштовитост, прилагодљивост у раду.

У другом елиминаторном дијелу, комисија прегледа и установљава резултате провјере способности сваког кандидата по сљедећим основама:

• Комисија оцјењује резултате провјере гласа и говора кандидата;

• Комисија оцјењује резулатате провјере покрета и изгледа кандидата;

• Комисија оцјењује резултате провјере способности кандидата да оствари особен глумачки израз.

Трећи дио се састоји из завршног свеобухватног показивања вишедневног вјежбања и рада уз предходне индикације педагога. 

РАСПОРЕД ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА 2018