:

Пријемни испит

Купить СНПЧ А7 Кемерово, оперативная доставка

 

СМЈЕР ДРАМАТУРГИЈА

Кандидати су дужни да приложе своје драмско дјело (објављено или необјављено) или сценарио за играни или тв филм или документарни филм, или радио драму за дјецу или одрасле, односно теоретски рад из области позоришне или филмске драматургије (обавезно на службеним језицима Босне и Херцеговине, одштампан у три примјерка), затим мотивационо писмо и кратку биографију.

Пријемни испит се састоји из три елиминаторна дијела.

ПРВИ ДИО:

а) Писмени тест - тест има тридесет питања из опште, драмске, позоришне и филмске културе. Кандидати имају 45 минута да одговоре на питања.
б) Пројекција филма и писмена анализа одгледаног филма. Кандидати пишу анализу филма 60 минута. Оцјењује се: начин обраде теме, писменост, стил, лични став кандидата.
в) Психо тест, тест провјере психофизичких способности

ДРУГИ ДИО:

а) писање једне драмске сцене на задану тему, у медију по избору (позориште, филм, радио или телевизија).
Послије читања и стручне анализе радова Комисија доноси одлуку о кандидатима који стичу право да приступе трећем дијелу испита.

ТРЕЋИ ДИО:
Усмени испит пред Комисијом који обухвата разговор о писменим радовима кандидата, провјеру општих способности, провјера познавања свјетске и домаће драме, као и филма. Провјера знања у области позоришта, филма, као
и општег познавања из књижевности и умјетности.

ЛИТЕРАТУРА:

Oбaвeзнa литeрaтурa:

Aристoтeл: О ПЕСНИЧКОЈ УМЕТНОСТИ (Поетика), Дерета, Београд, 2011.

РoнaлдХaрвуд: ИСТOРИЈA ПOЗOРИШТA, Клиo, Бeoгрaд, 1998.

Слoбoдaн Сeлeнић: ДРAМСКИ ПРAВЦИ XX ВEКA, ФДУ, Институт зaпoзoриштe,филм, рaдиo и тeлeвизију, Бeoгрaд, 2002.

Дeјвид A. Кук: ИСТOРИЈA ФИЛМA 1, 2 и 3, Клиo, Бeoгрaд, 2005-2007.

Драмска литература:

Драмска дјела сљедећих аутора: Есхил,Софокле, Еурипид, Шекспир, Молијер, Гете, Ибзен, Стриндберг,Чехов, Брехт, Јован Стерија Поповић, Бранислав Нушић, затим дјела савремених свјетских и српских драмских писаца - по избору.

Литeрaтурa кoјa сe прeпoручујe:

Горан Стефановски: МАЛА КЊИГА ЗАМКИ, Стеријино позорје, Нови Сад, 2009.

Луис Херман: СЦЕНАРИО ЗА ФИЛМ И ТЕЛЕВИЗИЈУ, Универзитет уметности у Београду, 1976.

Мишeл Шиoн: НAПИСAТИ СЦEНAРИO, Нaучнa књигa - Институт зa филм,Бeoгрaд, 1987.

Чeзaрe Мoлинaри: ИСТOРИЈA ПOЗOРИШТA, Вук Кaрaџић, Бeoгрaд, 1982.

Стјуaрд М. Кaмински: ЖAНРOВИ AМEРИЧКOГ ФИЛМA, Прoмeтeј, Нoви Сaд, Југoслoвeнскa кинoтeкa, Бeoгрaд, 1995.

КОНСУЛТАЦИЈЕ:

проф. Марио Ћулум,мр, продекан за наставу, у просторијама Академије умјетности Универзитета у Бањој Луци, Булевар Војводе Петра Бојовића, 1а

телефон: +387 66 914 787,

електронска пошта: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.