:

Пријемни испит

Купить СНПЧ А7 Кемерово, оперативная доставка

 

СМЈЕР ПОЗОРИШНА РЕЖИЈА

Пријемни испит за провјеру склоности и способности састоји се из два елиминаторна дијела.

ПРВИ ДИО

1. Писмени рад (предаје се уз пријаву на конкурс) Задатак: Рад на драмском дјелу које одређује професор који прима класу. Анализа дјела и лична визија представе (до десет штампаних страна). Рад се састоји из сљедећих елемената: тема дјела, фабула, ликови (основне особине), око чега су главни ликови у сукобу, шта се догађа у представи, како би изгледала представа, разлог за представу, простор представе (пожељне скице), костим (пожељне скице).

2. Писмени рад на задану тему,

3. Писмени рад из области позоришне умјетности, опште културе и обавезне литературе (трајање 45 минута),

4. Усмени испит пред комисијом. Образложење поставки из писмених радова, провјера основних знања из позоришне умјетности и драмске литературе, разумијевање задане литературе, обавијештеност из осталих умјетничких области, као и општа култура. Послије првог дијела испита комисија доноси одлуку о кандидатима који стичу право да приступе другом дијелу испита.

ДРУГИ ДИО

1. Тест осјећаја звука

2. Тест осјећаја простора и ликовности

3. Тест осјећања слуха и ритма

4. Креативни психотест

5. Практични редитељски рад

6. Извођење практичног рада пред комисијом

7. Одбрана практичног рада пред комисијом Кандидати који положе други дио пријемног испита стичу право уписа на смјер позоришна режија.

Кандидатима је доступна библиотека Академије умјетности.