:

Пријемни испит

Купить СНПЧ А7 Кемерово, оперативная доставка

 

СМЈЕР: ПРОДУКЦИЈА

Испит провјере склоности и способности се састоји из три елиминаторна дијела:

Први дио

ПИСМЕНИ ТЕСТ ИЗ ОПШТЕ КУЛТУРЕ.

Тест има шездесет питања чија израда траје 15 минута. Кандидати који исправно одговоре на најмање 41 питање стичу право да приступе другом дијелу испита.

Други дио

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК - самостална, писана анализа која подразумијева рјешавање продуцентских и менаџерских проблема, везаних за конкретне примјере из области позоришта, радија, филма, телевизије или културе (90 мин).

ПИСМЕНИ РАД - есеј на једну од шест задатих тема - позориште, филм, телевизија, радио или култура (120 мин.). Оцјењује се: начин обраде теме, писменост, стил, степен коришћења литературе, лични став кандидата.

Трећи дио

ПРАКТИЧНА ПРОВЈЕРА КРЕАТИВНИХ СПОСОБНОСТИ - састоји се из два дијела:

а) Индивидуална продукциона анализа филма или телевизијске емисије са

   усменом одбраном.

б) Колективно рјешавање продукционог задатка са усменом одбраном.

Четврти дио

Интервју - разговор са Комисијом.

Током разговора (интервјуа) са кандидатима, испитују се склоности, креативне способности и особине личности кандидата, његова општа интересовања и подобност за студије.

РАСПОРЕД ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА 2018