:

Пријемни испит

Купить СНПЧ А7 Кемерово, оперативная доставка

 

СМЈЕР: ПРОДУКЦИЈА

Испит провјере склоности и способности се састоји из три елиминаторна дијела:

Први дио

ПИСМЕНИ ТЕСТ ИЗ ОПШТЕ КУЛТУРЕ

Тест има шездесет питања чија израда траје 15 минута. Кандидати који исправно одговоре на најмање 41 питање стичу право да приступе другом дијелу испита.

Други дио

ПИСМЕНИ РАД - есеј на једну од шест задатих тема - позориште, филм, телевизија, радио или култура (90 мин). Индивидуална продукциона анализа филма, телевизијске емисије, позоришне представе и сл. саусменом одбраном;

Оцјењује се: начин обраде теме, писменост, стил, степен коришћења литературе, лични став кандидата.

Трећи дио

Интервју - разговор са Комисијом.

Током разговора (интервјуа) са кандидатима, испитују се склоности, креативне способности и особине личности кандидата, његова општа интересовања и подобност за студије.

Литература:

  1. Основе филмске продукције, Сретен Јовановић, скрипта, ФДУ, Београд, 2005.
  2. Основе телевизијске продукције, Зоран С. Поповић, скрипта, ФДУ, Београд, 1997.
  3. Видео продукција,(поглавље Организационо-продукциониодноси од стр. 169 – 241), др Милош Бабић, Cekom books, Нови Сад, 2008.
  4. Историја филма 1,(поглављје 1 од стр. 11 – 58), Дејвид А. Кук, Клио, Београд, 2005.
  5. Позоришно стваралаштво Јоакима Вујића и Анатомија радија, приредио др Никола Маричић
  6. Историја позоришта - цео свет је позорница, Харвуд Роналд, Kлио, Београд, 2019. или Историја позоришта, Молинари Чезаре, Вук Караџић, Београд, 1982.