:

Наставни план

Купить СНПЧ А7 Кемерово, оперативная доставка

На основу Рјешења Министарства просвјете и културе Републике Српске бр. 07.023/612-255-2/11 од 21. септембра 2011. године утврђује се да Академија умјетности Универзитета у Бањој Луци испуњава услове за извођење другог циклуса студијског програма Ликовне умјетности са смјеровима Сликарство и Графика - 60 ЕCTS-а. 

 Наставни план мастер студија - смјерови Сликарство и Графика - 60 ECTS-а

 Наставни план мастер студија - смјерови Сликарство и Графика - 60 ECTS-а - измјена од школске 2016/17. године

На основу Рјешења Министарства просвјете и културе Републике Српске бр. 07.050/612-105-1-2/16 од 5. јуна 2017. године утврђује се да Академија умјетности Универзитета у Бањој Луци испуњава услове за извођење другог циклуса студијског програма Ликовне умјетности на смјеру Графички дизајн - 60 ЕCTS-а. 

Наставни план мастер студија - смјер Графички дизајн - 60 ECTS-а