:

Пријемни испит

Купить СНПЧ А7 Кемерово, оперативная доставка

Пријемни испит на смјеру Графика организоваће се на сљедећи начин:

Кандидати достављају мапу са најмање десет радова из области Цртежа.

Пријемни испит траје четири дана у периоду од 09.00 до 13.00 часова.

     01. 07. 2020.год. – Први дан -  Студија портрета (по живом моделу).

     02. 07. 2020. год.– Други дан - Цртање или сликање мртве природе (техника по избору).

     03. 07. 2020.год. – Трећи дан    - Студија акта (по живом моделу).

     04. 07. 2020.год. – Четврти дан – Студија акта (по живом моделу).

Пријемни испит за смјерове Сликарство и Интермедијална умјетност је заједнички и

Организоваће се на сљедећи начин:

Кандидати достављају мапу са најмање десет радова из области Сликарства, Цртежа и Интермедијалне умјетности.

Пријемни испит траје четири дана у периоду од 09.00 до 13.00 часова.

     01.07. 2020.год. – Први дан - Студија портрета (по живом моделу).

     02.07. 2020.год. – Други дан - Сликање мртве природе (техника по избору) или извођење рада из области Интермедијалне умјетности по задатим параметрима.

     03.07. 2020.год. – Трећи дан - Студија акта (по живом моделу).

     04.07. 2020.год. – Четврти дан – Студија акта (по живом моделу).

Пријемни испит на смјеру Графички дизајн организоваће се на сљедећи начин:

Кандидати достављају мапу са најмање десет радова из области Графичког дизајна.

Пријемни испит траје три дана у периоду од 09.00 до 13.00 часова.

     01.07. 2020.год. – Први дан - Студија портрета (по живом моделу).

     02.07. 2020.год. – Други дан - Студија мртве природе.

     03.07. 2020.год. – Трећи дан – Реализација графичких рјешења по задатим параметрима.

НАПОМЕНА:

Кандидати могу конкурисати на више смјерова с тим да су дужни за сваки смјер попунити нову пријаву и уплатити трошкове пријемног испита.

Кандидати за Графички дизајн који опционо бирају један од ликовних смјерова (Графика, Сликарство и Интермедијална умјетност) моћи ће додатно полагати цртање акта, четврти дан 04.07.2020. год. у двије смјене: од 09:00 – 13:00 и 14:00 – 18:00 ч.