:

Пријемни испит

Купить СНПЧ А7 Кемерово, оперативная доставка

СМЈЕР  КОМПОЗИЦИЈA

Пријемни испит се састоји из извођења или другог облика звучне презентације дјела  (са усменом анализом) за камерни ансамбл који одговара захтјевима четврте године на предмету Композиција на основним академским студијама.

СМЈЕР СОЛО ПЈЕВАЊЕ

Испит из соло пјевања:

- једна пјесма или арија 17. или 18. вијека,

- једна арија из ораторијума или кантате,

- једна пјесма аутора 19. вијека,

- једна пјесма аутора 20. вијека,

- једна пјесма домаћег аутора,

- једна оперска или концертна арија по слободном избору.

Програм се изводи напамет на оригиналном језику.

Интервју – разговор с кандидатом.

СМЈЕР ДИРИГОВАЊЕ

Дириговање једне увертире и једне симфоније. Једна концертна пратња.

Испит се врши у форми наступа отвореног за јавност, или подношења комисији квалитетне видео снимке (DVD) наступа отвореног за јавност. На снимци се морају јасно уочавати лице и диригентски покрети кандидата снимљеног анфас или у полупрофилу, а мора се уочавати (макар и дјелимично) најмање половина оркестра.

Снимка се мора доставити Катедри за дириговање најкасније три дана прије почетка испитног рока.

СМЈЕР КЛАВИР И ГИТАРA

Група: КЛАВИР

Програм у трајању најмање 30  минута који укључује дјела из најмање двије стилске епохе.

Група: ГИТАРА

Реситал у трајању од најмање 30 минута програма с дјелима различитих жанрова и епоха.

СМЈЕР ГУДАЧКИ ИНСТРУМЕНТИ

Виолина:

- једна концертна етида или каприс

- први став Моцартовог концерта са каденцом

- један велики концерт за виолину (цијели)

Виола:

- једна етида или каприс

- први став класичног концерта са каденцом

- један велики концерт

Виолончело:

- једна етида или каприс

- први став класичног концерта с каденцом

- један велики концерт (цијели)

Контрабас:

- први став класичног концерта

- први став великог концерта

СМЈЕР  ДУВАЧКИ ИНСТРУМЕНТИ

Реситал са сљедећим програмом:

- једна концертна етида

- једно циклично дјело

- виртуозна композиција (напамет)

СМЈЕР  ЕТНОМУЗИКОЛОГИЈА

Приступни рад који по обиму и садржају одговара завршном раду на првом циклусу студија односно дипломском раду из теоријских предмета на смјеру Музичка теорија и педагогија.

Разговор на тему везану за одређени број радова које ће кандидат прочитати прије пријемног испита из градива етномузикологије – главног предмета. Тематске области биће одређиване мјесец дана прије пријемног испита.

СМЈЕР МУЗИЧКА ТЕОРИЈА И ПЕДАГОГИЈА

Група: МУЗИЧКА ТЕОРИЈА

Приступни рад који по обиму и садржају одговара завршном раду на првом циклусу студија односно дипломском раду из теоријских предмета на смјеру Музичка теорија и педагогија.

Израда писмене клаузуре на задату теоријско-аналитичку тему из једног од предмета (Музички облици, Контрапункт, Хармонија с хармонском анализом). Кандидат на самом испиту добија више понуђених тема, од којих бира једну и ради је током три сата, по правилу без коришћења литературе.

Разговор комисије с кандидатом, што укључује одбрану клаузуре, питања везана за приступни рад, разговор с кандидатом о његовим интересовањима и почетним плановима научно-истраживачког рада.

Група: МУЗИЧКА ПЕДАГОГИЈА

Приступни рад који по обиму и садржају одговара завршном раду на првом циклусу студија односно дипломском/завршном раду из Методике солфеђа или Методике општег музичког образовања на смјеру Музичка теорија и педагогија.

Израда писмене клаузуре с темом из Методике солфеђа или Методике општег музичког образовања. Вријеме израде: три сата.

Разговор комисије с кандидатом, што укључује одбрану клаузуре, питања везана за приступни рад, разговор с кандидатом о његовим интересовањима и почетним плановима научно-истраживачког рада.

СМЈЕР КАМЕРНА МУЗИКА

Програм у трајању од најмање 30 минута, који укључује дјела из најмање двије стилске епохе.