:

Пријемни испит

Купить СНПЧ А7 Кемерово, оперативная доставка

На пријемном испиту се полаже:

СВИ КАНДИДАТИ КОЈИ КОНКУРИШУ НА СМЈЕР МУЗИЧКА УМЈЕТНОСТ НА ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ СУ ДУЖНИ ДА ПОЛАЖУ ПИСМЕНИ И УСМЕНИ ИСПИТ ИЗ СОЛФЕЂА 12. СЕПТЕМБРА!

Солфеђо - писмени 12. септембар од 09.00 часова

Солфеђо - усмени 12. септембар од 10.00 часова

СМЈЕР КОМПОЗИЦИЈА

Главни предмет (приложена 1 композиција за клавир и 2 по слободном избору), Солфеђо, Клавир (Етида - Черни оп. 299 или оп. 740 - избор; Полифона композиција - Бах: двогласне, трогласне инвенције, француске свите - избор; Први став сонате - сонате Хајдна, Моцарта или Бетовена - избор; Композиција по слободном избору), Писмена и усмена провјера знања из теорије музике, хармоније и музичких облика.

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ Композиција 11. септембар од 09.00 часова


СМЈЕР ДИРИГОВАЊЕ

Главни предмет (дириговање једне хорске композиције, дириговање првог става симфоније, дириговање а прима виста примјера из литературе аутора разних епоха, познавање литературе), Солфеђо, Клавир (Етида - Черни оп. 299
или оп. 740 - избор; Полифона композиција - Бах: двогласне, трогласне инвенције, француске свите - избор; Први став сонате - сонате Хајдна, Моцарта или Бетовена - избор; Композиција по слободном избору), Писмена и усмена провјера знања из теорије музике, хармоније и музичких облика.

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ Дириговање 12. септембар од 14.30 часова - Камерна сала


СМЈЕР МУЗИКОЛОГИЈА И ЕТНОМУЗИКОЛОГИЈА

Главни предмет (пет прочитаних радова из области етномузикологије, разговор у вези с прочитаним радовима - радови ће бити доступни кандидатима крајем мјесеца маја), Солфеђо, Клавир (Етида - Черни оп. 299 или оп. 740 -
избор; Полифона композиција - Бах: двогласне, трогласне инвенције, француске свите - избор; Први став сонате - сонате Хајдна, Моцарта или Бетовена - избор; Композиција по слободном избору), Писмена и усмена провјера знања из теорије музике, хармоније и музичких облика.

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ Етномузикологија 13. септембар од 10.00 часова

                                Клавирски практикум 11. септембар од 14. 00 часова - Камерна сала

СМЈЕР МУЗИЧКА ТЕОРИЈА И ПЕДАГОГИЈА

Солфеђо, Клавир (Етида - Черни оп. 299 или оп. 740 - избор; Полифона композиција - Бах: двогласне, трогласне инвенције, француске свите - избор; Први став сонате - сонате Хајдна, Моцарта или Бетовена - избор; Композиција
по слободном избору), Писмена и усмена провјера знања из теорије музике, хармоније и музичких облика.

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ
 
Теорија музике - писмени 11. септембар од 10.00 часова
 
Теорија музике - усмени 11. септембар од 13.30 часова
 
Клавирски практикум 11. септембар од 14.00 часова - Камерна сала

СМЈЕР КЛАВИР И ГИТАРА


Клавир

Главни предмет:
- полифона композиција или Прелудијум и фуга из Добро темперованог клавира Ј.С.Баха
- Сонатни циклус – цијела соната (на пријемном испиту ће кандидат извлачити који ће став свирати)
- виртуозна етида (Шопен, Лист, Рахмањинов, Дебиси, Скрјабин и друге виртуозне етиде)
- комад по слободном избору
- задана композиција, Јан Сибелиус: Хумореска, оп. 76, бр. 4. композиције на 12,13. и 14 страни.

 
Солфеђо.

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ Клавир (главни предмет) 11. септембар - Камерна сала

Гитара

Главни предмет (двије етиде: једна од њих аутор Х. В. Лобос, Ј. С. Бах: три става свите или фуга или Чакона, један став сонате, сонатни облик, комад по избору – комплетан програм напамет),

Солфеђо.

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ 10. септембар од 12.00 часова - Камерна сала

СМЈЕР СОЛО ПЈЕВАЊЕ

Главни предмет (композиција „старог мајстора“, ораторијумска арија, - соло пјесма XИX вијека, соло пјесма XX вијека, композиција „домаћег аутора“,
оперска арија), Солфеђо, Клавир (Етида - Черни оп. 299 или оп. 740 - избор; Полифона композиција - Бах: двогласне, трогласне инвенције, француске свите - избор;
Први став сонате - сонате Хајдна, Моцарта или Бетовена - избор; Композиција по слободном избору).

Кандидати који полажу пријемни испит на Академији умјетности, а немају обезбијеђену клавирску пратњу, могу ангажовати умјетничког сарадника Академије умјетности.

На смјеру за соло пјевање умјетнички сарадник је Соња Бобрек Савић, контакт: 066/154-074

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ 12. септембар од 13.00 часова - Камерна сала

                                  Клавирски практикум 11. септембра од 14.00 часова - Камерна сала

СМЈЕР ДУВАЧКИ ИНСТРУМЕНТИ

Флаута

Главни предмет (цијели концерт, виртуозни комад и етида.), Виртуозни комад или концерт се свира напамет. Солфеђо.

Кандидати који полажу пријемни испит на Академији умјетности, а немају обезбијеђену клавирску пратњу, могу ангажовати умјетничког сарадника Академије умјетности.

На смјеру за флауту мјетнички сарадник је мр Жељка Јованић, контакт: 065/433-925

Кларинет

Главни предмет (први став концерта – напамет, комад по избору – напамет, концертна етида – напамет), Солфеђо.

Кандидати који полажу пријемни испит на Академији умјетности, а немају обезбијеђену клавирску пратњу, могу ангажовати умјетничког сарадника Академије умјетности.

На смјеру за кларинет умјетнички сарадник је Дуња Јанковић, МА, контакт: 065/734-273

Обоа

Главни предмет – цијели концерт, виртуозни комад и етида. Концерт се изводи напамет. Солфеђо

Кандидати који полажу пријемни испит на Академији умјетности, а немају обезбијеђену клавирску пратњу, могу ангажовати умјетничког сарадника Академије умјетности.

На смјеру за обоу умјетнички сарадник је мр Жељка Јованић, контакт: 065/433-925

Труба

Кандидати који полажу пријемни испит на Академији умјетности, а немају обезбијеђену клавирску пратњу, могу ангажовати умјетничког сарадника Академије умјетности.

На смјеру за трубу умјетнички сарадник је мр Маја Регодић, контакт: 065/956-953 

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ 11. септембар од 10.00 часова


СМЈЕР ГУДАЧКИ ИНСТРУМЕНТИ

Виолина

Главни предмет (први став концерта или други и трећи заједно, Ј. С. Бах: соло партита (соната) два става, концертна етида или каприс), Солфеђо.

Кандидати који полажу пријемни испит на Академији умјетности, а немају обезбијеђену клавирску пратњу, могу ангажовати умјетничког сарадника Академије умјетности.

На смјеру за виолину умјетнички сарадници су мр Жељка Јованић, контакт: 065/433-925 и мр Марија Шестић, контакт: 065/684-013

Виола

Главни предмет (први став концерта или други и трећи заједно, Ј.С. Бах: свите за чело или сонате и партите за соло виолину (два става), концертна етида или каприс), Солфеђо.

Кандидати који полажу пријемни испит на Академији умјетности, а немају обезбијеђену клавирску пратњу, могу ангажовати умјетничког сарадника Академије умјетности.

На смјеру за виолу умјетнички сарадници су мр Жељка Јованић, контакт: 065/433-925 и мр Марија Шестић, контакт: 065/684-013

Виолончело

Главни предмет (један став барокне свите, један став концерта, етида или каприс), Солфеђо.

Кандидати који полажу пријемни испит на Академији умјетности, а немају обезбијеђену клавирску пратњу, могу ангажовати умјетничког сарадника Академије умјетности.

На смјеру за виолончело умјетнички сарадник је мр Маја Регодић, контакт: 065/956-953 

Контрабас

Главни предмет (један став барокне свите, један став концерта, етида или каприс), Солфеђо.

Кандидати који полажу пријемни испит на Академији умјетности, а немају обезбијеђену клавирску пратњу, могу ангажовати умјетничког сарадника Академије умјетности.

На смјеру за контрабас умјетнички сарадник је мр Маја Регодић, контакт: 065/956-953 

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ 13. септембар од 10.00 часова

Захтјеви из солфеђа за све смјерове:
Једногласни модулативни диктат (до 16 тактова),
Примјер за пјевање а прима виста (алтерације и модулације),
Примјер за ритмичко читање (парлато) а прима виста,
Етида са инструменталном пратњом по сопственом избору (навјежбана).