:

Пријемни испит

Купить СНПЧ А7 Кемерово, оперативная доставка

На пријемном испиту се полаже:

 


СМЈЕР КОМПОЗИЦИЈА

Главни предмет (приложена 1 композиција за клавир и 2 по слободном избору), Солфеђо, Клавир (Етида - Черни оп. 299 или оп. 740 - избор; Полифона композиција - Бах: двогласне, трогласне инвенције, француске свите - избор; Први став сонате - сонате Хајдна, Моцарта или Бетовена - избор; Композиција по слободном избору), Писмена и усмена провјера знања из теорије музике, хармоније и музичких облика.

СМЈЕР ДИРИГОВАЊЕ

Главни предмет (дириговање једне хорске композиције, дириговање првог става симфоније, дириговање а прима виста примјера из литературе аутора разних епоха, познавање литературе), Солфеђо, Клавир (Етида - Черни оп. 299
или оп. 740 - избор; Полифона композиција - Бах: двогласне, трогласне инвенције, француске свите - избор; Први став сонате - сонате Хајдна, Моцарта или Бетовена - избор; Композиција по слободном избору), Писмена и усмена провјера знања из теорије музике, хармоније и музичких облика.

СМЈЕР МУЗИКОЛОГИЈА И ЕТНОМУЗИКОЛОГИЈА

Главни предмет (пет прочитаних радова из области етномузикологије, разговор у вези с прочитаним радовима - радови ће бити доступни кандидатима крајем мјесеца маја), Солфеђо, Клавир (Етида - Черни оп. 299 или оп. 740 -
избор; Полифона композиција - Бах: двогласне, трогласне инвенције, француске свите - избор; Први став сонате - сонате Хајдна, Моцарта или Бетовена - избор; Композиција по слободном избору), Писмена и усмена провјера знања из теорије музике, хармоније и музичких облика.

СМЈЕР МУЗИЧКА ТЕОРИЈА И ПЕДАГОГИЈА

Солфеђо, Клавир (Етида - Черни оп. 299 или оп. 740 - избор; Полифона композиција - Бах: двогласне, трогласне инвенције, француске свите - избор; Први став сонате - сонате Хајдна, Моцарта или Бетовена - избор; Композиција
по слободном избору), Писмена и усмена провјера знања из теорије музике, хармоније и музичких облика.

СМЈЕР КЛАВИР И ГИТАРА


Гитара


СМЈЕР СОЛО ПЈЕВАЊЕ

Главни предмет (композиција „старог мајстора“, ораторијумска арија, - соло пјесма XИX вијека, соло пјесма XX вијека, композиција „домаћег аутора“,
оперска арија), Солфеђо, Клавир (Етида - Черни оп. 299 или оп. 740 - избор; Полифона композиција - Бах: двогласне, трогласне инвенције, француске свите - избор;
Први став сонате - сонате Хајдна, Моцарта или Бетовена - избор; Композиција по слободном избору).

СМЈЕР ДУВАЧКИ ИНСТРУМЕНТИ

Флаута

Главни предмет (цијели концерт, виртуозни комад и етида.), Виртуозни комад или концерт се свира напамет. Солфеђо.

Кларинет

Главни предмет (први став концерта – напамет, комад по избору – напамет, концертна етида – напамет), Солфеђо.

Обоа

Главни предмет – цијели концерт, виртуозни комад и етида. Концерт се изводи напамет. Солфеђо

Труба

СМЈЕР ГУДАЧКИ ИНСТРУМЕНТИ

Виолина

Виола

Виолончело

Контрабас

Захтјеви из солфеђа за све смјерове: