:

План извођења наставе у зимском семестру академске 2018/19. године - Музичка умјетност

Читање с листа 1,3,5,7 - Н. Јокић

Гитара 1 - Н. Јокић

Гитара 3 - Н. Јокић

Гитара 5 - Н. Јокић

Гитара 7 - Н. Јокић

Методика гитаре 1 - Н. Јокић

Методика гитаре 3 - Н. Јокић

Методика солфеђа 1 - С. Павловић

Методика солфеђа 3 - С. Павловић

Солфеђо 1 - С. Павловић

Солфеђо 5 И - С. Павловић

Солфеђо 5 МТП Е - С. Павловић

Методика солфеђо 3 - С. Павловић

Читање с листа и оркестарске дионице 1,3 - С. Чуле

Флаута 1 - С. Чуле

Флаута 3 - С. Чуле

Камерна музика 1 - Т. Хотић

Камерна музика 3 - Т. Хотић

Камерна музика 5 - Т. Хотић

Камерна музика 1 - Б. Јашић Радовановић

Кларинет 1 - Д. Тркуља

Камерна музика 1,2,3,4,5,6,7 - М. Пилиповић

Етнокореологија 1 - Д. Панић Кашански

Етнокореологија 3 - Д. Панић Кашански

Етнокореологија 5 - Д. Панић Кашански

Етнокореологија 7 - Д. Панић Кашански

Традиционални инструменти 1 - З. Марјановић

Традиционални инструменти 3 - З. Марјановић

Традиционално пјевање 1 - З. Марјановић

Традиционално пјевање 3 - З. Марјановић

Контрабас 1 - С. Герић

Читање с листа и оркестарске дионице 1 - С. Герић

Методика виолине 1 - И. Оташевић

Методика виолине 3 - И. Оташевић

Читање с листа и оркестарске дионице 1 - И. Оташевић

Читање с листа и оркестарске дионице 3 - И. Оташевић

Читање с листа и оркестарске дионице 5 - И. Оташевић

Виолина 1 - И. Оташевић

Виолина 1 - М. Јокановић

Виолина 2 - И. Оташевић

Виолина 5 - М. Јокановић 

Виолина 7 - И. Оташевић

Виолина 7 - М. Јокановић

Композиција 1 - Т. Милошевић Мијановић

Композиција 3 - Т. Милошевић Мијановић

Композиција 5 - Т. Милошевић Мијановић

Оркестрација 1 - Т. Милошевић Мијановић

Оркестрација 3 - Т. Милошевић Мијановић

Контрапункт 1 - Г. Грујић

Контрапункт 3 - Г. Грујић

Контрапункт 5 (ИЗБОРНИ) - Г. Грујић

Музички инструменти 1 - Г. Грујић 1 - Г. Грујић

Анализа музичких стилова 1 - З. Николић

Анализа музичког ђела 3 - Г. Грујић

Анализа музичког ђела 5 - Г. Грујић

Аранжирање 1 - З. Николић

Аранжирање 3 - З. Николић

Хармонија са хармонском анализом 1 - С. Додик

Хармонија са хармонском анализом 3 - З. Николић

Хармонија са хармонском анализом 5 - С. Додик

Хармонија са хармонском анализом 7 (ИЗБОРНИ) - З. Николић

Методика Соло пјевања 1 - Д. Симић 

Методика Соло пјевања 3 - М. Трајковић Биџовски 

Соло пјевање 7 - Д. Симић

Соло пјевање 7 - Д. Симић

Соло пјевање 1 - Д. Симић 

Соло пјевање 5 - Д. Симић 

Соло пјевање 7 - Д. Симић 

Методика општег музичког образовања 1 - М. Матовић 

Методика општег музичког образовања 3 - М. Матовић 

Музички облици 1 - М. Заткалик

Музички облици 3 - М. Заткалик

Историја музике 1 - С. Маринковић

Историја музике 3 - С. Маринковић

Виола 1,2,3 - Н. Марјановић

Методика наставе - Н. Марјановић

Оркестарске дионице - Н. Марјановић

Аспекти музике XX и XIX вијека 1 - В. Микић

Историја и теорија музичке критике 1 - В. Микић

Историја музике 5 - В. Микић

Методика наставе Виолончела - М. Младеновић

Оркестарске дионице 5 - М. Младеновић

Виолончело 5 - М. Младеновић

Труба - Н. Марковић