:

План извођења наставе у зимском семестру академске 2019/20. године - Музичка умјетност

Аспекти музике 20. и 21. вјека 1 - Милан Милојковић

Историја и теорија музичке критике 1 - Милан Милојковић

Историја музике 5 - Милан Милојковић

Kомпозиција 1 - Татјана Милошевић-Мијановић

Kомпозиција 3 - Татјана Милошевић-Мијановић

Kомпозиција 5 - Татјана Милошевић-Мијановић

Kомпозиција 7 - Татјана Милошевић-Мијановић

Оркестрација 3 - Татјана Милошевић-Мијановић

Оркестрација 5 - Татјана Милошевић-Мијановић

Читање с листа и оркестарске дионице 1 - Владимир Пушкаш

Читање с листа и оркестарске дионице 3 - Владимир Пушкаш

Обоа 3 - Владимир Пушкаш

Виола 1,3,5,7 - Немања Марјановић

Методика виоле 1, 3 - Немања Марјановић

Читање с листа и оркестарске дионице 1, 3, 5 - Немања Марјановић

Методика виолончела 3 - Милутин Младеновић

Виолончело 1 - Милутин Младеновић

Виолончело 7 - Милутин Младеновић

Читање с листа и оркестарске дионице 1 - Милутин Младеновић

Труба 1 - Ненад Марковић

Труба 5 - Ненад Марковић

Методика трубе 1 - Ненад Марковић

Читање с листа и оркестарске дионице 1 - Ненад Марковић

Читање с листа и оркестарске дионице 5 - Ненад Марковић

Снимање звука и тонска режија 1 - Зоран Максимовић

Оркестар 1, дувачки инструменти - Драгана Јовановић

Оркестар 3,5,7 - дувачки инструменти - Драгана Јовановић

Оркестар 1,3,5,7 - гудачки инструменти - Драгана Јовановић

Оперски студио 3 - Драгана Јовановић

Свирање партитура 1 - Драгана Јовановић

Свирање партитура 3 - Драгана Јовановић

Историја музике 1 - Ира Проданов

Историја музике 3 - Ира Проданов

Арсен Чаркић

Сњежана Поповић Вулета

Етнокореологија 1 – Драгица Панић Kашански, Сања Пупац

Етнокореологија 5 - Драгица Панић Kашански, Сања Пупац

Етнокореологија 7 - Драгица Панић Kашански, Сања Пупац

Етномузикологија 1 – Злата Марјановић, Сања Пупац

Етномузикологија 5 - Драгица Панић Kашански, Сања Пупац

Етномузикологија 7 – Злата Марјановић, Сања Пупац

Традиционални инструменти 1 - Драгица Панић-Kашански, Злата Марјановић

Традиционални инструменти 2 - Драгица Панић-Kашански

Традиционално пјевање 1 - Драгица Панић-Kашански

Традиционално пјевање 2 - Драгица Панић Kашански

Примјењена етнологија 3 - Ирена Медар Тањга

Примјењена етнологија 5 - Ирена Медар Тањга

Kларинет 1 - Дејан Тркуља

Kларинет 3 - Дејан Тркуља

Kларинет 7 - Дејан Тркуља

Методика кларинета 3 - Дејан Тркуља

Труба 1 - Жељка Јованић

Труба 2 - Жељка Јованић

Виолина 3 - Жељка Јованић

Флаута 1 - Жељка Јованић

Флаута 2 - Жељка Јованић

Флаута 3 - Жељка Јованић

Читање с листа и оркестарске дионице 1 - Иван Оташевић

Читање с листа и оркестарске дионице 3 - Иван Оташевић

Читање с листа и оркестарске дионице 5 - Иван Оташевић

Виолина 1 - Иван Оташевић, Лидија Бојиновић

Виолина 3 - Иван Оташевић, Лидија Бојиновић

Виолина 5 - Иван Оташевић, Милана Смиљанић

Виолина 7 - Иван Оташевић, Милана Смиљанић

Методика виолине 1 - Иван Оташевић, Милана Смиљанић

Методика виолине 3 - Иван Оташевић, Милана Смиљанић

Анализа интерпретације 1 - Иван Оташевић - Милана Смиљанић

Kларинет 1 - Дуња Јанковић

Kларинет 3 - Дуња Јанковић

Kларинет 7 - Дуња Јанковић

Обоа 3 - Дуња Јанковић

Сви предмети - Дејан Јанковић

Соло пјевање 3 - Дуња Симић

Соло пјевање 7 - Дуња Симић

Методика соло пјевања 3 - Дуња Симић

Соло пјевање 3 - Марија Шестић

Соло пјевање 7 - Марија Шестић

Виолина 3 - Марија Шестић

Виолина 7 - Марија Шестић

Виола 1 - Маја Регодић

Виола 3 - Маја Регодић

Виола 5 - Маја Регодић

Виола 7 - Маја Регодић

Виолина 1 - Маја Регодић

Виолончело 1 - Маја Регодић

Виолончело 7 - Маја Регодић

Методика општег музичког образовања 1 - Младен Матовић

Методика општег музичког образовања 3 - Младен Матовић

Методика солфеђа 1 - Саша Павловић

Методика солфеђа 3 - Саша Павловић

Солфеђо 1 - Саша Павловић

Солфеђо 5 - Етномузикологија - Саша Павловић

Солфеђо 5 изборни - инструментални - Саша Павловић

Солфеђо 1 - МТП - Славица Глувић

Солфеђо 3 - МТП - Славица Глувић

Солфеђо 3 - инструментални - Славица Глувић

Анализа интерпретације - изборни - Зоран Николић

Аранжирање 1 - Зоран Николић

Аранжирање 3 - Зоран Николић

Методика теоријских предмета 1 - Зоран Николић, Давид Мастикоса

Методика теоријских предмета 3 - Зоран Николић, Давид Мастикоса

Анализа музичких стилова 1 - Зоран Николић, Младен Јанковић

Хармонија са хармонском анализом 1 - Зоран Николић, Давид Мастикоса

Хармонија са хармонском анализом 5 - Зоран Николић, Младен Јанковић

Хармонија са хармонском анализом 3 - Санда Додик, Давид Мастикоса

Хармонија са хармонском анализом 7 - изборни - Санда Додик

Анализа музичког дјела 1 - Гордана Грујић, Давид Мастикоса

Анализа музичког дјела 3 - Гордана Грујић, Младен Јанковић

Анализа музичког дјела 5 - Гордана Грујић, Давид Мастикоса

Kонтрапункт 1 - Гордана Грујић, Давид Мастикоса

Kонтрапункт 3 - Гордана Грујић, Давид Мастикоса

Kонтрапункт 5 - изборни - Гордана Грујић

Музички инструменти 1 - Гордана Грујић

Музички облици 1 - Гордана Грујић, Младен Јанковић

Музички облици 3 - Гордана Грујић, Младен Јанковић

Музички облици 5 - изборни - Гордана Грујић

Техника гласа 1 - Лидија Пајић

Техника гласа 3 - Лидија Пајић

Техника гласа 7 - Лидија Пајић

Флаута 1 - Соња Чуле

Флаута 3 - Соња Чуле

Флаута 5 - Соња Чуле

Оркестарске дионице и читање с листа 1,3,5 - Соња Чуле

Методика флауте 1 - Соња Чуле

Методика солфеђа 1 - Матија Антонић

Солфеђо 1 - МТП - Матија Антонић

Солфеђо 1 - инструментални - Матија Антонић

Солфеђо 3 - МТП - Матија Антонић

Солфеђо 3 - инструментални - Матија Антонић

Солфеђо 5 - МТП - Матија Антонић

Солфеђо 5 - инструментални - Матија Антонић

Гитара 3 - Наташа Јокић

Гитара 5 - Наташа Јокић

Методика гитаре 1 - Наташа Јокић

Читање с листа 3, 5 - Наташа Јокић

Транскрипција 3, 5 - Наташа Јокић

Енглески језик - Јелена Бркић

Kамерна музика 1 - Тимеа Хотић

Kамерна музика 3 - Тимеа Хотић

Kамерна музика 5 - Тимеа Хотић

Kамерна музика 7 - Тимеа Хотић

Kамерна музика 1, 3, 5, 7 - Биљана Јашић Радовановић

Kамерна музика 1, 3, 5, 7 - Марија Пилиповић

Хорско дириговање 1 - Душан Урошевић

Хорско дириговање 3 - Душан Урошевић

Оперски студио 3 - Душан Урошевић

Оркестар 1,3,5,7 - Kларинети - Душан Урошевић

Оркестар 1,3,5,7 - Обое - Душан Урошевић

Оркестар 1,3,5,7 - Трубе - Душан Урошевић

Оркестар 1,3,5,7 - Флауте - Душан Урошевић

Оркестар 1,3,5,7 - Виолине 1 - Душан Урошевић

Оркестар 1,3,5,7 - Виолине 2 - Душан Урошевић

Оркестар 1,3,5,7 - Виоле - Душан Урошевић

Оркестар 1,3,5,7 - Виолончела - Душан Урошевић

Глума 3 - Соло пјевање - Ненад Бојић