:

Избори у звања

Купить СНПЧ А7 Кемерово, оперативная доставка

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу умјетничку област Репродукција музике  24.1.2014.

Умјетничко-наставно вјеће Академије умјетности Универзитета у Бањој Луци на сједници одржаној 13. 11. 2013. године донијело је Одлуку бр. 06-3.674-10.1/13 од дана 13. 11. 2013. године о образовању комисије за подношење извјештаја за избор у наставничко звање, по расписаном конкурсу у сљедећем саставу:

1. Мр Владимир Цвијић, ванредни професор, ужа умјетничка област: Репродукција музике, Факултет музичке уметности, Београд, предсједник;

2. Мр Невена Поповић, редовни професор, ужа умјетничка област: Репродукција музике, Факултет музичке уметности, Београд, члан;

3. Мр Бранко Пенчић, редовни професор, ужа умјетничка област: Репродукција музике, Факултет музичке уметности, Београд, члан.

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу умјетничку област Репродукција музике Арсен Чаркић, Динко Благојевић и Сњежана Поповић-Вулета.pdf

 

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Репродукција музике  22.5.2014.

Одлуком Умјетничко-наставног вијећа Академије умјетности Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу:

1. Редовни професор Марија Јокановић, предсједник,
2. Редовни професор Бранислав Петровић, члан,
3. Доцент Иван Оташевић, члан

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Репродукција музике Соња Војводић.pdf


Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Репродукција музике  22.5.2014.

Умјетничко-наставно вијеће Академије умјетности Универзитета у Бањој Луци је на сједници одржаној 05.03.2014. године донијело Одлуку бр. 06-3.1110-7-6/14 од 03.03.2014. године о образовању комисије за писање извјештаја за избор у звање умјетничког сарадника, по расписаном конкурсу у сљедећем саставу:

1. Мр Владимир Цвијић, ванредни професор, ужа умјетничка област: Репродукција музике, Факултет музичке уметности, Београд, предсједник;
2. Мр Арсен Черкић, доцент, ужа умјетничка област: Репродукција музике, Академије умјетности, Универзитет у Бањој Луци, члан;
3. Мр Динко Благојевић, доцент, ужа умјетничка област: Репродукција музике, Академије умјетности, Универзитет у Бањој Луци, члан.

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Репродукција музике Соња Бобрек.pdf

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Репродукција музике  22.5.2014.

Умјетничко-наставно вијеће Академије умјетности Универзитета у Бањој Луци је на сједници одржаној 05.03.2014. године донијело Одлуку бр. 06-3.1110-7-6/14 од 03.03.2014. године о образовању комисије за писање извјештаја за избор у звање сарадника, на предмету Клавир, по расписаном конкурсу у сљедећем саставу:

1. Мр Владимир Цвијић, ванредни професор, ужа умјетничка област: Репродукција музике, Факултет музичке уметности, Београд, предсједник;
2. Мр Арсен Черкић, доцент, ужа умјетничка област: Репродукција музике, Академије умјетности, Универзитет у Бањој Луци, члан;
3. Мр Динко Благојевић, доцент, ужа умјетничка област: Репродукција музике, Академије умјетности, Универзитет у Бањој Луци, члан.

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Репродукција музике Дејан Јанковић, Милан Савић.pdf

 

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу умјетничку област Графички дизајн 22.4.2014.

Одлуком Умјетничко-наставног вијећа Академије умјетности Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу:

1. Др Горан В. Јанковић, доцент, ужа умјетничка област Графички дизајн, Шеф катедре за графички дизајн, Академија умјетности Универзитета у Бањој Луци – предсједник,
2. Мр Амра Зулфикарпашић, редовни професор, ужа умјетничка област Графички дизајн, Академија умјетности Универзитета у Сарајеву – члан,
3. Мр Мирослав Мушић, доцент, ужа умјетничка област Графички дизајн, Шеф катедре за графичке комуникације Академије уметности Универзитета у Новом Саду - члан

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу умјетничку област Графички дизајн Владимир Клепић

 

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу умјетничку област Историја и теорија ликовне умјетности  11.4.2014.

 Одлуком Умјетничко-наставног вијећа Академије умјетности Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу:

1. Др Миланка Тодић, редовни професор, ужа научна област Историја и теорија ликовних умјетности, Факултет примењених уметности, Универзитет уметности у Београду, предсједник
2. Др Љиљана Шево, редовни професор, ужа умјетничка област Историја и теорија ликовних умјетности, Академија умјетности, Универзитет у Бањалуци, члан
3. Др Синиша Видаковић, ванредни професор, ужа научна област Историја и теорија ликовних умјетности Филозофски факултет, Универзитет у Бањалуци, члан

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу умјетничку област Историја и терија ликовне умјетности Сарита Вујковић 

 

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу умјетничку област Репродукција музике  17.11.2014.

Одлуком Умјетничко-наставног вијећа Академије умјетности Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу:

1. Мр Бранислав Аксин, редовни професор, ужа умјетничка област Репродукција музике, Академија умјетности Нови Сад, предсједник,
2. Мр Лаура Леваи Аксин, редовни професор, ужа умјетничка област Репродукција музике, Академија умјетности Нови Сад, члан,
3. Мр Никола Срдић, редовни професор, ужа умјетничка област Репродукција музике, Академија умјетности Нови Сад, члан

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу умјетничку област Репродукција музике Дејан Тркуља

 

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу умјетничку област Репродукција музике  17.11.2014.

Одлуком Умјетничко-наставног вијећа Академије умјетности Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу:

1. Мр Бранислав Аксин, редовни професор, ужа умјетничка област Репродукција музике, Академија умјетности Нови Сад, предсједник,
2. Мр Лаура Леваи Аксин, редовни професор, ужа умјетничка област Репродукција музике, Академија умјетности Нови Сад, члан,
3. Мр Никола Срдић, редовни професор, ужа умјетничка област Репродукција музике, Академија умјетности Нови Сад, члан

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу умјетничку област Репродукција музике Соња Чуле