:

План извођења наставе на студијском програму Музичка умјетност - 2. циклус

Купить СНПЧ А7 Кемерово, оперативная доставка

МАСТЕР - Методологија научног рада 1 - Ира Проданов

МАСТЕР - Историја извођаштва - Kларинет 1 - Никола Срдић

МАСТЕР - Kларинет 1 - Никола Срдић

МАСТЕР - Методика главног предмета кларинет 1 - Никола Срдић

МАСТЕР - Основи снимања и продукције музике - Ђорђе Петровић

МАСТЕР - Kонтрабас 1 - Слободан Герић

МАСТЕР - Методика главног предмета Kонтрабас 1 - Слободан Герић

МАСТЕР - Оперски студио 1 - Драгана Јовановић

МАСТЕР - Музички облици - Гордана Грујић, Давид Мастикоса

МАСТЕР - Kонтрабас 1 - Маја Регодић

МАСТЕР - Методика виолине - Иван Оташевић, Лидија Бојиновић

МАСТЕР - Виолина - Иван Оташевић - Лидија Бојиновић

МАСТЕР- Познавање литературе и читање с листа - Иван Оташевић, Лидија Бојиновић

МАСТЕР - Kамерна музика 1 - Марија Пилиповић

МАСТЕР - Kамерна музика 1 - Методика наставе камерне музике 1 - Биљана Јашић Радовановић

МАСТЕР - Kамерна музика, кларинет - Тимеа Хотић

МАСТЕР - Kамерна музика, соло пјевање- Тимеа Хотић

МАСТЕР - Познавање литературе и читање с листа - Тимеа Хотић

МАСТЕР - Анализа интерпретације музичког дјела - Тимеа Хотић

МАСТЕР - Оперски студио I - Душан Урошевић

МАСТЕР - Оркестар I, Kонтрабас 1 - Душан Урошевић

МАСТЕР - Глума 1 - Ненад Бојић