:

Студијски програм Ликовне умјетности

 

Бања Лука и Република Српска имају изузетну традицију ликовног стваралаштва. Поднебље у великој мјери одређује једног умјетника. Поријеклом са ових простора су Јован Бјелић, Стојан Ћелић, Сретен Стојановић, Недељко Гвозденовић, Бошко Карановић и многи други. Школовани на угледним академијама из ближег и даљег окружења дали су огроман допринос културној баштини нашег народа. Својим педагошким дјеловањем они су утемељивачи програма наставе на високошколској институцији на којој се школују ликовни умјетници. У основи, то су модели наставе по којима су конципирани програми школовања на академијама у ближем и даљем окружењу.

У наставни план и програм студијског програма Ликовне умјетности уткана су вишевјековна европска искуства у образовању ликовних умјетника. На почетку студија настава је конципирана на класичним методама изучавања ликовне умјетности. У завршним годинама студенти формирају сопствене савремене умјетничке изразе, класична знања преводе у савремен контекст. Студије другог циклуса у тежиште наставе постављају самосталан истраживачки рад и акумулирање теоријских и практичних сазнања о савременој умјетности.

Примарна сврха студијског програма Ликовне умјетности је школовање ликовних умјетника који ће својим умјетничким дјеловањем унаприједити ликовну сцену града, Републике и региона. Подстицање иницијативе за њихово умјетничко дјеловање је најважнији циљ, те развијање критичке свијести како према свом раду, тако и према појавама које чине савремену ликовну праксу. Умјетници који су школовање стекли на нашој Академији доприносе популаризацији позитивних умјетничких идеја и сазнања. Тиме се подиже квалитет културног живота града, Републике Српске и Босне и Херцеговине.

Једна од сврха студијског програма Ликовне умјетности је и формирање научно умјетничког подмлатка који ће активно учествовати у обављању педагошке праксе у области ликовне културе. Наши дипломци би требало да буду укључени у све степене школовања у Републици Српској, од основне школе до универзитета.

Студијски програм Ликовне умјетности садржи три смјера:

1. Сликарство,

2. Графика,

3. Графички дизајн.