:

Пријаве за полагање испита

Купить СНПЧ А7 Кемерово, оперативная доставка

Цјеновником услуга Универзитета у Бањој Луци усвојеним на  44. сједници Управног одбора, одржаној дана 16.10.2012. године, регулисано је да се студентима више не наплаћују студентске испитне пријаве. Образац студентске пријаве је бесплатно доступан свим студетнима, на веб страници Универзитета у Бањој Луци, као и веб страницама факултета/Академије умјетности, те Студентског парламента.

Пријава за полагање испита за студенте који студирају према Болоњској декларацији

Пријава за полагање испита за студенте који студирају према Закону о Универзитету