Одбрана завршног рада / Никола Дабић

Никола Дабић, студент на студијском програму Ликовне умјетности, смјер Сликарство, брани завршни рад на II циклусу студија на тему: „Антиципација стварности“, дана 19.11.2020. године са почетком у 12,00 часова у просторијама Академије умјетности Универзитета у Бањој Луци. (Барака ликовног студијског програма - кабинет за интермедијалну умјетност).

Изложба у склопу завршног рада на II циклусу студија се може погледати у културном центру Бански двор.

 

Студентска служба - Јавне одбране

Агнеш Оташевић, студент на Студијском програму музичка умјетност, смјер за Гудачке инструменте, група Виолина брани завршни рад на II циклусу студија на тему:

практични дио: „Јохан Себастиан Бах - Соната бр. 1. БWВ 1001 у ге-молу – Адагио – Фуга, Роберт Шуман : Соната за виолину и клавир бр. 1, у а-молу Оп. 105, Бела Барток “Румунске игре“, Владо Милошевић “Поема“, Волфганг А. Моцарт: Kонцерт за виолину у А-дуру, K. 219: Аллегро аперто, Феликс Менделсон Бартолди: Kонцерт за виолину и оркестар у е-молу Оп. 64“ и

теоријски дио: „Kонцерт за виолину и оркестар Феликса Менделсона Бартолдија у е – молу“,

дана 29.01.2021. године са почетком у 17.00 часова у просторијама Академије умјетности Универзитета у Бањој Луци.

 

 

 

 

Жана Форца, студент на Студијском програму драмске умјетности, ФТВ смјер, група Монтажа брани завршни рад на II циклусу студија на тему:

практични дио: „Жад – анимирани музички видео спот за пјесму „Жад“, извођача Лету Штуке и

теоријски дио: Анимација као изражајно средство у садејству слике и звука на примјеру музичког видео спота за пјесму „Жад“,

дана 28.01.2021. године са почетком у 10.30 часова у просторијама Академије умјетности Универзитета у Бањој Луци (сутерен учионица бр. 7).

Завршни рад / Хајрудин Мухић

Хајрудин Мухић, студент четврте године на студијском програму Музичка умјетност, смјер Композиција, први циклус студија, брани завршни рад на тему: „Gluten Free Sugar“ за кларинет и гудачки квартет“, дана 16.10.2020. године са почетком у 12,00 часова у просторијама Академије умјетности Универзитета у Бањој Луци.

Завршни рад се може погледати у Библиотеци Академије умјетности.

Студентска служба - Обрасци

ОБРАСЦИ I ЦИКЛУС СТУДИЈА

Образац - Молба студента

Пријава за испит

Пријава за полагање испита (за студенте који студирају по Закону о Универзитету)

 

Упис семестра

 1. Инструкција за уплату - упис семестра


Завршни рад

 1. Пријава теме завршног рада
 2. Сагласност ментора
 3. Упутсво - израда завршног рада

Захтјев за издавање увјерења о стеченом академском звању (диплома)

 1. Инструкција за уплату - диплома
 2. Образац - Захтјев за издавање увјерења о стеченом академском звању
 3. Образац ШВ-50

Испис

 1. Инструкција за плаћање
 2. Испис

Увјерење за свршене студенте

 1. Инструкција за уплату
 2. Молба за издавање увјерења за свршене студенте

 

ОБРАСЦИ II ЦИКЛУС СТУДИЈА

Магистар - Образац 1 - Пријава темe

Магистар - Образац 2 - Лични подаци кандидатa

Магистар - Образац 3 - Сагласност менторa

Магистар - Образац 4 - Извјештај о подобности теме и кандидатa

Магистар - Образац 4a - Сагласност ментора и приједлог комисије за оцјену и одбрану

Магистар - Образац 5 - Извјештај о оцјени магистарске тезe

Магистар - Образац 6 - Записник са одбране магистарског радa

 

ОБРАСЦИ III ЦИКЛУС СТУДИЈА

Докторанти- Пријава теме докторске дисертацијe

Докторанти - Извјештај о оцјени подобности теме и кандидатa

Докторанти - Извјештај о оцјени урађене докторске тезe

Поткатегорије