:

Студентска служба - Обрасци

Купить СНПЧ А7 Кемерово, оперативная доставка

Захтјев за еквиваленцију

Инструкција за уплату - захтјев за еквиваленцију

 

Инструкције за уплату - II циклус студија

 

ОБРАСЦИ I ЦИКЛУС СТУДИЈА

Образац - Молба студента

Пријава за испит

Пријава за полагање испита (за студенте који студирају по Закону о Универзитету)

 

Упис семестра

 1. Инструкција за уплату - упис семестра


Завршни рад

 1. Пријава теме завршног рада
 2. Сагласност ментора
 3. Упутсво - израда завршног рада

Захтјев за издавање увјерења о стеченом академском звању (диплома)

 1. Инструкција за уплату - диплома
 2. Образац - Захтјев за издавање увјерења о стеченом академском звању
 3. Образац ШВ-50

Испис

 1. Инструкција за плаћање
 2. Испис

Увјерење за свршене студенте

 1. Инструкција за уплату
 2. Молба за издавање увјерења за свршене студенте

 

ОБРАСЦИ II ЦИКЛУС СТУДИЈА

Магистар - Образац 1 - Пријава темe

Магистар - Образац 2 - Лични подаци кандидатa

Магистар - Образац 3 - Сагласност менторa

Магистар - Образац 4 - Извјештај о подобности теме и кандидатa

Магистар - Образац 4a - Сагласност ментора и приједлог комисије за оцјену и одбрану

Магистар - Образац 5 - Извјештај о оцјени магистарске тезe

Магистар - Образац 6 - Записник са одбране магистарског радa

 

ОБРАСЦИ III ЦИКЛУС СТУДИЈА

Докторанти- Пријава теме докторске дисертацијe

Докторанти - Извјештај о оцјени подобности теме и кандидатa

Докторанти - Извјештај о оцјени урађене докторске тезe