:

Студентска служба - Јавне одбране

Деана Симић, апсолвент на студијском програму Музичка умјетност, смјер Флаута, други циклус студија, брани мастер рад на тему:

„Начин компоновања у дјелима Ф.Шуберта, приступ и анализа музичког стила у варијацијама на тему Увело лишће“,

дана 03.03.2021. године са почетком у 12,00 часова у просторијама Академије умјетности Универзитета у Бањој Луци.

Мастер рад се може погледати у Библиотеци Академије умјетности.

 

Вања Даниловић, апсолвент на студијском програму Музичка умјетност, смјер Камерна музика, други циклус студија, брани мастер рад на тему:

„Хармоника у камерним дјелима босанскохерцеговачког композитора Држана Косорића“,

дана 25.02.2021. године са почетком у 14,00 часова у просторијама Академије умјетности Универзитета у Бањој Луци.

Мастер рад се може погледати у Библиотеци Академије умјетности.