:

Syllabus

Купить СНПЧ А7 Кемерово, оперативная доставка

Smjer: DRAMATURGIJA

Semestar

Predmet

Status

(obavezni/izborni)

Predavanja

Vježbe

ECTS

1

1

Filmski i TV scenario 1

O

3

3

8

2

Pozorišna i radio dramaturgija 1

O

3

3

8

3

Filmska i TV režija 1

O

2

0

2

4

Pozorišna i radio režija 1

O

2

0

2

5

Istorija svjetske drame i pozorišta 1

O

2

0

2

6

Istorija srpske drame i pozorišta 1

O

2

0

2

7

Istorija filma 1

O

2

0

2

8

Scenski govor s osnovama srpskog jezika 1

O

1

1

2

9

Istorija umjetnosti 1

O

2

0

2

19

7

30

2

1

Filmski i TV scenario 2

O

3

3

8

2

Pozorišna i radio dramaturgija 2

O

3

3

8

3

Filmska i TV režija 2

O

2

0

2

4

Pozorišna i radio režija 2

O

2

0

2

5

Istorija svjetske drame i pozorišta. 2

O

2

0

2

6

Istorija srpske drame i pozorišta 2

O

2

0

2

7

Istorija filma 2

O

2

0

2

8

Scenski govor s osnovama srpskog jezika 2

O

1

1

2

9

Istorija umjetnosti 2

O

2

0

2

19

7

30

3

1

Filmski i TV scenario 3

O

3

3

8

2

Pozorišna i radio dramaturgija 3

O

3

3

8

3

Filmska i TV režija 3

O

2

0

2

4

Pozorišna i radio režija 3

O

2

0

2

5

Istorija svjetske drame i pozorišta 3

O

2

0

2

6

Istorija srpske drame i pozorišta 3

O

2

0

2

7

Istorija filma 3

O

2

0

2

8

Istorija umjetnosti 3

O

2

0

2

9

Psihologija stvaralaštva 1

O

2

0

2

20

6

30

4

1

Filmski i TV scenario 4

O

3

3

8

2

Pozorišna i radio dramaturgija 4

O

3

3

8

3

Filmska i TV režija 4

O

2

0

2

4

Pozorišna i radio režija 4

O

2

0

2

5

Istorija svjetske drame i pozorišta 4

O

2

0

2

6

Istorija srpske drame i pozorišta 4

O

2

0

2

7

Istorija filma 4

O

2

0

2

8

Istorija umjetnosti 4

O

2

0

2

9

Psihologija stvaralaštva 2

O

2

0

2

20

6

30

5

1

Filmski i TV scenario 5

O

3

4

10

2

Pozorišna i radio dramaturgija 5

O

3

4

10

3

Istorija svjetske drame i pozorišta 5

O

2

0

2

4

Istorija srpske drame i pozorišta 5

O

2

0

2

5

Istorija filma 5

O

2

0

2

6

Scenografija i kostimografija 1

O

2

0

2

7

Pozorišni žanrovi 1

I (1/3)

2

0

2

Strani jezik 1

Estetika 1

16

8

30

6

1

Filmski i TV scenario 6

O

3

4

10

2

Pozorišna i radio dramaturgija 6

O

3

4

10

3

Istorija svjetske drame i pozorišta 6

O

2

0

2

4

Istorija srpske drame i pozorišta 6

O

2

0

2

5

Istorija filma 6

O

2

0

2

6

Scenografija i kostimografija 2

O

2

0

2

7

Pozorišni žanrovi 2

I (1/3)

2

0

2

Strani jezik 2

Estetika 2

16

8

30

7

1

Filmski i TV scenario 7

O

4

5

12

2

Pozorišna i radio dramaturgija 7

O

4

5

12

3

Scenografija i kostimografija 3

O

2

0

2

4

Teorija filma 1

O

2

0

2

5

Srpska književnost 20. vijeka 1

I (1/3)

2

0

2

Osnove lutkarstva 1

Osnove montaže 1

14

10

30

8

1

Filmski i TV scenario 8

O

4

5

12

2

Pozorišna i radio dramaturgija 8

O

4

5

12

3

Scenografija i kostimografija 4

O

2

0

2

4

Teorija filma 2

O

2

0

2

5

Srpska književnost 20. vijeka 2

I (1/3)

2

0

2

Osnove lutkarstva 2

Osnove montaže 2

14

10

30