:

Syllabus

Купить СНПЧ А7 Кемерово, оперативная доставка

Smjer: GLUMA

Semestar

Predmet

Status

(obavezni/izborni)

Predavanja

Vježbe

ECTS

1

1

Gluma 1

O

8

3

11

2

Scenski govor s osnovama srpskog jezika 1

O

2

1

3

3

Tehnika glasa 1

O

2

1

3

4

Scenski pokret 1

O

2

1

3

5

Scenske igre 1

O

2

1

3

6

Scenska akrobatika 1

O

2

1

3

7

Istorija srpske drame i pozorišta 1

O

2

0

2

8

Istorija svjetske drame i poz. 1

O

2

0

2

22

8

30

2

1

Gluma 2

O

8

3

11

2

Scenski govor osnovama srpskog jezika 2

O

2

1

3

3

Tehnika glasa 2

O

2

1

3

4

Scenski pokret 2

O

2

1

3

5

Scenske igre 2

O

2

1

3

6

Scenska akrobatika 2

O

2

1

3

7

Istorija srpske drame i pozorišta 2

O

2

0

2

8

Istorija svjetske drame i pozorišta 2

O

2

0

2

22

8

30

3

1

Gluma 3

O

8

3

11

2

Scenski govor s osnovama srpskog jezika 3

O

2

1

3

3

Tehnika glasa 3

O

2

1

3

4

Scenski pokret 3

O

2

1

3

5

Scenske igre 3

O

2

1

3

6

Scenska akrobatika 3

O

2

1

3

7

Istorija svjetske drame i pozorišta 3

O

2

0

2

8

Istorija srpske drame i pozorišta 3

O

2

0

2

22

8

30

4

1

Gluma 4

O

8

3

11

2

Scenski govor s osnovama srpskog jezika 4

O

2

1

3

3

Tehnika glasa 4

O

2

1

3

4

Scenski pokret 4

O

2

1

3

5

Scenske igre 4

O

2

1

3

6

Scenska akrobatika 4

O

2

1

3

7

Istorija svjetske drame i pozorišta 4

O

2

0

2

8

Istorija srpske drame i pozorišta 4

O

2

0

2

22

8

30

5

1

Gluma 5

O

8

3

11

2

Scenski govor s osnovama srpskog jezika 5

O

2

1

3

3

Tehnika glasa 5

O

2

1

3

4

Scenski pokret 5

O

2

1

3

5

Scenske igre 5

O

2

1

3

6

Scenske borbe 1

O

2

1

3

7

Istorija filma 1

O

2

0

2

8

Scenografija i kostimografija 1

O

2

0

2

22

8

30

6

1

Gluma 6

O

8

3

11

2

Scenski govor s osnovama srpskog jezika 6

O

2

1

3

3

Tehnika glasa 6

O

2

1

3

4

Scenski pokret 6

O

2

1

3

5

Scenske igre 6

O

2

1

3

6

Scenske borbe 2

O

2

1

3

7

Istorija filma 2

O

2

0

2

8

Scenografija i kostimografija 2

O

2

0

2

22

8

30

7

1

Gluma 7

O

8

5

13

2

Scenski govor s osnovama srpskog jezika 7

O

2

2

4

3

Tehnika glasa 7

O

2

2

4

4

Scenski pokret 7

O

2

2

4

5

Scenske borbe 3

O

2

1

3

6

Scenske igre 7

I 1/4

2

0

2

Strani jezik 1

Osnove lutkarstva 1

Scenografija i kostimografija 3

Osnove dramaturgije

18

12

30

8

1

Gluma 8

O

8

5

13

2

Scenski govor s osnovama srpskog jezika 8

O

2

2

4

3

Tehnika glasa 8

O

2

2

4

4

Scenski pokret 8

O

2

2

4

5

Scenske borbe 4

O

2

1

3

6

Scenske igre 8

I 1/4

2

0

2

Strani jezik 2

Osnove lutkarstva 2

Scenografija i kostimografija 4

Osnove dramaturgije

18

12

30