:

Syllabus

Купить СНПЧ А7 Кемерово, оперативная доставка

Smjer: FILM I TELEVIZIJA

Grupa: FILMSKA I TELEVIZIJSKA REŽIJA

Semestar

Predmet

Status

(obavezni/izborni)

Predavanja

Vježbe

ECTS

1

1

Filmska i TV režija 1

O

5

5

12

2

Kamera 1

O

2

1

3

3

Montaža 1

O

2

1

3

4

Filmski i TV scenario 1

O

2

0

2

5

Tehnika i tehnologija televizije 1

O

2

0

2

6

Istorija umjetnosti 1

O

2

0

2

7

Istorija filma 1

O

2

0

2

8

Snimanje i dizajn zvuka 1

O

2

0

2

9

Istorija drame i pozorišta 1

O

2

0

2

21

7

30

2

1

Filmska i TV režija 2

O

5

5

12

2

Kamera 2

O

2

1

3

3

Montaža 2

O

2

1

3

4

Filmski i TV scenario 2

O

2

0

2

5

Tehnika i tehnologija televizije 2

O

2

0

2

6

Istorija umjetnosti 2

O

2

0

2

7

Istorija filma 2

O

2

0

2

8

Snimanje i dizajn zvuka 2

O

2

0

2

9

Istorija drame i pozorišta 2

O

2

0

2

21

7

30

3

1

Filmska i TV režija 3

O

5

5

12

2

Kamera 3

O

2

1

4

3

Montaža 3

O

2

1

4

4

Filmski i TV scenario 3

O

2

0

2

5

Istorija filma 3

O

2

0

2

6

Istorija drame i pozorišta 3

O

2

0

2

7

Psihologija 1

O

2

0

2

8

Istorija umjetnosti 3

O

2

0

2

19

7

30

4

1

Filmska i TV režija 4

O

5

5

12

2

Kamera 4

O

2

1

4

3

Montaža 4

O

2

1

4

4

Filmski i TV scenario 4

O

2

0

2

5

Istorija filma 4

O

2

0

2

6

Istorija drame i pozorišta 4

O

2

0

2

7

Psihologija 2

O

2

0

2

8

Istorija umjetnosti 4

O

2

0

2

19

7

30

5

1

Filmska i TV režija 5

O

5

5

12

2

Kamera 5

O

2

1

3

3

Montaža 5

O

2

1

3

4

Istorija filma 5

O

2

0

2

5

Animacija 1

O

2

1

4

6

Scenografija i kostimografija 1

O

2

0

2

7

Rad s glumcem 1

O

1

1

2

8

Fotografija 1

I (1/6)

2

0

2

Primjenjena muzika 1

Istorija muzike 1

Televizijsko novinarstvo 1

Strani jezik 1

Scenski pokret 1

18

9

30

6

1

Filmska i TV režija 6

O

5

5

12

2

Kamera 6

O

2

1

3

3

Montaža 6

O

2

1

3

4

Istorija filma 6

O

2

0

2

5

Animacija 2

O

2

1

4

6

Scenografija i kostimografija 2

O

2

0

2

7

Rad s glumcem 2

O

1

1

2

8

Fotografija 2

I (1/6)

2

0

2

Primjenjena muzika 2

Istorija muzike 2

Televizijsko novinarstvo 2

Strani jezik 2

Scenski pokret 2

18

9

30

7

1

Filmska i TV režija 7

O

6

8

18

2

Estetika 1

O

2

0

2

3

Teorija filma 1

O

2

0

2

4

Pozorišna i radio režija 1

O

2

1

4

5

Fotografija 3

I (1/4)

2

1

4

Osnovi filmske i televizijske produkcije 1

Animacija 3

Kompjuterski grafički dizajn 1

14

10

30

8

1

Filmska i TV režija 8

O

6

8

18

2

Estetika 2

O

2

0

2

3

Teorija filma 2

O

2

0

2

4

Pozorišna i radio režija 2

O

2

1

4

5

Fotografija 4

I (1/4)

2

1

4

Osnovi filmske i televizijske produkcije 2

Animacija 4

Kompjuterski grafički dizajn 2

14

10

30

Grupa: KAMERA

Semestar

Predmet

Status

(obavezni/izborni)

Predavanja

Vježbe

ECTS

1

1

Kamera 1

O

5

5

12

2

Filmska i TV režija 1

O

2

0

2

3

Montaža 1

O

2

1

3

4

Fotografija 1

O

2

1

3

5

Tehnika i tehnologija televizije 1

O

2

0

2

6

Istorija umjetnosti 1

O

2

0

2

7

Istorija filma 1

O

2

0

2

8

Snimanje i dizajn zvuka 1

O

2

0

2

9

Istorija drame i pozorišta 1

O

2

0

2

21

7

30

2

1

Kamera 2

O

5

5

12

2

Filmska i TV režija 2

O

2

0

2

3

Montaža 2

O

2

1

3

4

Fotografija 2

O

2

1

3

5

Tehnika i tehnologija televizije 2

O

2

0

2

6

Istorija umjetnosti 2

O

2

0

2

7

Istorija filma 2

O

2

0

2

8

Snimanje i dizajn zvuka 2

O

2

0

2

9

Istorija drame i pozorišta 2

O

2

0

2

21

7

30

3

1

Kamera 3

O

5

5

12

2

Filmska i TV režija 3

O

2

0

2

3

Montaža 3

O

2

1

4

4

Filmski i TV scenario 1

O

2

0

2

5

Istorija umjetnosti 3

O

2

0

2

6

Istorija filma 3

O

2

0

2

7

Animacija 1

O

2

0

2

8

Fotografija 3

O

2

1

4

19

7

30

4

1

Kamera 4

O

5

5

12

2

Filmska i TV režija 4

O

2

0

2

3

Montaža 4

O

2

1

4

4

Filmski i TV scenario 2

O

2

0

2

5

Istorija umjetnosti 4

O

2

0

2

6

Istorija filma 4

O

2

0

2

7

Animacija 2

O

2

0

2

8

Fotografija 4

O

2

1

4

19

7

30

5

1

Kamera 5

O

5

5

12

2

Filmska i TV režija 5

O

2

0

2

3

Montaža 5

O

2

1

3

4

Televizijsko novinarstvo 1

O

1

1

2

5

Fotografija 5

O

2

1

3

6

Animacija 3

O

2

1

4

7

Istorija filma 5

O

2

0

2

8

Istorija muzike 1

I (1/6)

2

0

2

Primjenjena muzika 1

Psihologija 1

Strani jezik 1

Teorija forme i prostora 1

Rad s glumcem 1

18

9

30

6

1

Kamera 6

O

5

5

12

2

Filmska i TV režija 6

O

2

0

2

3

Montaža 6

O

2

1

3

4

Televizijsko novinarstvo 2

O

1

1

2

5

Fotografija 6

O

2

1

3

6

Animacija 4

O

2

1

4

7

Istorija filma 6

O

2

0

2

8

Istorija muzike 2

I (1/6)

2

0

2

Primjenjena muzika 2

Psihologija 2

Strani jezik 2

Teorija forme i prostora 2

Rad s glumcem 2

18

9

30

7

1

Kamera 7

O

6

8

16

2

Animacija 5

O

2

1

4

3

Fotografija 7

O

2

1

4

4

Teorija filma 1

O

2

0

2

5

Osnovi filmske i televizijske produkcije 1

I (1/4)

2

1

4

Estetika 1

Kompjuterski grafički dizajn 1

Scenografija i kostimografija 1

14

11

30

8

1

Kamera 8

O

6

8

16

2

Animacija 6

O

2

1

4

3

Fotografija 8

O

2

1

4

4

Teorija filma 2

O

2

0

2

5

Osnovi filmske i televizijske produkcije 2

I (1/4)

2

1

4

Estetika 2

Kompjuterski grafički dizajn 2

Scenografija i kostimografija 2

14

11

30

Grupa: MONTAŽA

Semestar

Predmet

Status

(obavezni/izborni)

Predavanja

Vježbe

ECTS

1

1

Montaža 1

O

5

5

12

2

Filmska i TV režija 1

O

2

0

2

3

Kamera 1

O

2

1

3

4

Filmski i TV scenario 1

O

2

0

2

5

Tehnika i tehnologija televizije 1

O

2

0

2

6

Istorija umjetnosti 1

O

2

0

2

7

Istorija filma 1

O

2

0

2

8

Snimanje i dizajn zvuka 1

O

2

1

3

9

Istorija drame i pozorišta 1

O

2

0

2

21

7

30

2

1

Montaža 2

O

5

5

12

2

Filmska i TV režija 2

O

2

0

2

3

Kamera 2

O

2

1

3

4

Filmski i TV scenario 2

O

2

0

2

5

Tehnika i tehnologija televizije 2

O

2

0

2

6

Istorija umjetnosti 2

O

2

0

2

7

Istorija filma 2

O

2

0

2

8

Snimanje i dizajn zvuka 2

O

2

1

3

9

Istorija drame i pozorišta 2

O

2

0

2

21

7

30

3

1

Montaža 3

O

5

5

12

2

Filmska i TV režija 3

O

2

0

2

3

Kamera 3

O

2

1

4

4

Filmski i TV scenario 3

O

2

0

2

5

Tehnika i tehnologija televizije 3

O

2

0

2

6

Istorija filma 3

O

2

0

2

7

Psihologija 1

O

2

0

2

8

Montaža zvuka 1

O

2

1

4

19

7

30

4

1

Montaža 4

O

5

5

12

2

Filmska i TV režija 4

O

2

0

2

3

Kamera 4

O

2

1

4

4

Filmski i TV scenario 4

O

2

0

2

5

Tehnika i tehnologija televizije 4

O

2

0

2

6

Istorija filma 4

O

2

0

2

7

Psihologija 2

O

2

0

2

8

Montaža zvuka 2

O

2

1

4

19

7

30

5

1

Montaža 5

O

5

5

12

2

Filmska i TV režija 5

O

2

0

2

3

Kamera 5

O

2

1

3

4

Istorija filma 5

O

2

0

2

5

Montaža zvuka 3

O

1

2

3

6

Animacija 1

O

2

1

4

7

Primjenjena muzika 1

O

2

0

2

8

Istorija muzike 1

I (1/6)

2

0

2

Televizijsko novinarstvo 1

Fotografija 1

Strani jezik 1

Teorija forme i prostora 1

Rad s glumcem 1

18

9

30

6

1

Montaža 6

O

5

5

12

2

Filmska i TV režija 6

O

2

0

2

3

Kamera 6

O

2

1

3

4

Istorija filma 6

O

2

0

2

5

Montaža zvuka 4

O

1

2

3

6

Animacija 2

O

2

1

4

7

Primjenjena muzika 2

O

2

0

2

8

Istorija muzike 2

I (1/6)

2

0

2

Televizijsko novinarstvo 2

Fotografija 2

Strani jezik 2

Teorija forme i prostora 2

Rad s glumcem 2

18

9

30

7

1

Montaža 7

O

6

8

16

2

Animacija 3

O

2

1

4

3

Kompjuterski grafički dizajn 1

O

2

1

4

4

Teorija filma 1

O

2

0

2

5

Osnovi filmske i televizijske produkcije 1

I (1/4)

2

1

4

Scenografija i kostimografija 1

Fotografija 3

Estetika 1

14

11

30

8

1

Montaža 8

O

6

8

16

2

Animacija 4

O

2

1

4

3

Kompjuterski grafički dizajn 2

O

2

1

4

4

Teorija filma 2

O

2

0

2

5

Osnovi filmske i televizijske produkcije 2

I (1/4)

2

1

4

Scenografija i kostimografija 2

Fotografija 4

Estetika 2

14

11

30