:

Syllabus

Купить СНПЧ А7 Кемерово, оперативная доставка

Smjer: PRODUKCIJA

Semestar

Predmet

Status

(obavezni/izborni)

Predavanja

Vježbe

ECTS

1

1

Pozorišna i radio produkcija  1

O

3

3

8

2

Filmska i TV  produkcija 1

O

3

3

8

3

Pozorišna i radio dramaturgija 1

O

2

0

2

4

Filmski i TV scenario 1

O

2

0

2

5

Istorija svjetske drame i pozorišta 1

O

2

0

2

6

Istorija srpske drame i pozorišta 1

O

2

0

2

7

Istorija filma 1

O

2

0

2

8

Govorna kultura 1

O

2

0

2

9

Tehnika i tehnologija televizije 1

O

2

0

2

20

6

30

2

1

Pozorišna i radio produkcija  2

O

3

3

8

2

Filmska i TV  produkcija 2

O

3

3

8

3

Pozorišna i radio dramaturgija 2

O

2

0

2

4

Filmski i TV scenario 2

O

2

0

2

5

Istorija svjetske drame i pozorišta 2

O

2

0

2

6

Istorija srpske drame i pozorišta 2

O

2

0

2

7

Istorija filma 2

O

2

0

2

8

Govorna kultura 2

O

2

0

2

9

Tehnika i tehnologija televizije 2

O

2

0

2

20

6

30

3

1

Pozorišna i radio produkcija  3

O

3

3

7

2

Filmska i TV  produkcija 3

O

3

3

7

3

Menadžment u kulturi 1

O

2

1

4

4

Filmska i TV režija 1

O

2

0

2

5

Pozorišna  i radio režija 1

O

2

0

2

6

Istorija srpske drame i pozorišta 3

O

2

0

2

7

Istorija svjetske drame i pozorišta 3

O

2

0

2

8

Istorija  filma 3

O

2

0

2

9

Marketing i plasman audiovizuelnih formi 1

O

2

0

2

20

7

30

4

1

Pozorišna i radio produkcija  4

O

3

3

7

2

Filmska i TV  produkcija 4

O

3

3

7

3

Menadžment u kulturi 2

O

2

1

4

4

Filmska i TV režija 2

O

2

0

2

5

Pozorišna  i radio režija 2

O

2

0

2

6

Istorija srpske drame i pozorišta 4

O

2

0

2

7

Istorija svjetske drame i pozorišta 4

O

2

0

2

8

Istorija  filma 4

O

2

0

2

9

Marketing i plasman audiovizuelnih formi 2

O

2

0

2

20

7

30

5

1

Pozorišna i radio produkcija  5

O

3

3

8

2

Filmska i TV  produkcija 5

O

3

3

8

3

Menadžment u kulturi 3

O

2

1

4

4

Radio i TV novinarstvo 1

O

2

0

2

5

Osnovi montaže

O

2

0

2

6

Pravni aspekti produkcije 1

O

2

0

2

7

Scenografija i kostimografija 1

O

2

0

2

8

Engleski jezik 1

O

2

0

2

18

7

30

6

1

Pozorišna i radio produkcija  6

O

3

3

8

2

Filmska i TV  produkcija 6

O

3

3

8

3

Menadžment u kulturi 4

O

2

1

4

4

Radio i TV novinarstvo 2

O

2

0

2

5

Kamera

O

2

0

2

6

Pravni aspekti produkcije 2

O

2

0

2

7

Scenografija i kostimografija 2

O

2

0

2

8

Engleski jezik 2

O

2

0

2

18

7

30

7

1

Pozorišna i radio produkcija  7

O

4

4

11

2

Filmska i TV  produkcija 7

O

4

4

11

3

Menadžment u kulturi 5

O

2

1

4

4

Engleski jezik 3

O

2

0

2

5

Estetika 1

I (1/4)

2

0

2

Fotografija 1

Animacija 1

Osnove lutkarstva 1

14

9

30

8

1

Pozorišna i radio produkcija  8

O

4

4

11

2

Filmska i TV  produkcija 8

O

4

4

11

3

Menadžment u kulturi 6

O

2

1

4

4

Engleski jezik 4

O

2

0

2

5

Estetika 2

I (1/4)

2

0

2

Fotografija 2

Animacija 2

Osnove lutkarstva 2

14

9

30