:

Syllabus

Купить СНПЧ А7 Кемерово, оперативная доставка

Na osnovu Rješenja Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske br. 07.023/612-492-2-1/11 od 2. jula 2013. godine i 07.023/612-492-2-2/11 od 12. jula 2013. godine, utvrđuje se da Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci ispunjava uslove za izvođenje inoviranog studijskog programa Dramske umjetnosti sa smjerovima Gluma, Pozorišna režija, Dramaturgija, Film i televizija, Animirani film i Produkcija, na prvom ciklusu studija - 240 ECTS-a od akademske 2013/14. godine.

Za studente upisane prije školske 2013/14. godine važi stari nastavni plan.


Smjer: DRAMATURGIJA

Semestar

Predmet

Status

(obavezni/izborni)

Predavanja

Vježbe

ECTS

1

1

Filmski i TV scenario 1

O

3

3

8

2

Pozorišna i radio dramaturgija 1

O

3

3

8

3

Filmska i TV režija 1

O

2

0

2

4

Pozorišna i radio režija 1

O

2

0

2

5

Istorija svjetske drame i pozorišta 1

O

2

0

2

6

Istorija srpske drame i pozorišta 1

O

2

0

2

7

Istorija filma 1

O

2

0

2

8

Scenski govor s osnovama srpskog jezika 1

O

1

1

2

9

Istorija umjetnosti 1

O

2

0

2

19

7

30

2

1

Filmski i TV scenario 2

O

3

3

8

2

Pozorišna i radio dramaturgija 2

O

3

3

8

3

Filmska i TV režija 2

O

2

0

2

4

Pozorišna i radio režija 2

O

2

0

2

5

Istorija svjetske drame i pozorišta. 2

O

2

0

2

6

Istorija srpske drame i pozorišta 2

O

2

0

2

7

Istorija filma 2

O

2

0

2

8

Scenski govor s osnovama srpskog jezika 2

O

1

1

2

9

Istorija umjetnosti 2

O

2

0

2

19

7

30

3

1

Filmski i TV scenario 3

O

3

3

8

2

Pozorišna i radio dramaturgija 3

O

3

3

8

3

Filmska i TV režija 3

O

2

0

2

4

Pozorišna i radio režija 3

O

2

0

2

5

Istorija svjetske drame i pozorišta 3

O

2

0

2

6

Istorija srpske drame i pozorišta 3

O

2

0

2

7

Istorija filma 3

O

2

0

2

8

Istorija umjetnosti 3

O

2

0

2

9

Psihologija stvaralaštva 1

O

2

0

2

20

6

30

4

1

Filmski i TV scenario 4

O

3

3

8

2

Pozorišna i radio dramaturgija 4

O

3

3

8

3

Filmska i TV režija 4

O

2

0

2

4

Pozorišna i radio režija 4

O

2

0

2

5

Istorija svjetske drame i pozorišta 4

O

2

0

2

6

Istorija srpske drame i pozorišta 4

O

2

0

2

7

Istorija filma 4

O

2

0

2

8

Istorija umjetnosti 4

O

2

0

2

9

Psihologija stvaralaštva 2

O

2

0

2

20

6

30

5

1

Filmski i TV scenario 5

O

3

4

10

2

Pozorišna i radio dramaturgija 5

O

3

4

10

3

Istorija svjetske drame i pozorišta 5

O

2

0

2

4

Istorija srpske drame i pozorišta 5

O

2

0

2

5

Istorija filma 5

O

2

0

2

6

Scenografija i kostimografija 1

O

2

0

2

7

Pozorišni žanrovi 1

I (1/3)

2

0

2

Strani jezik 1

Estetika 1

16

8

30

6

1

Filmski i TV scenario 6

O

3

4

10

2

Pozorišna i radio dramaturgija 6

O

3

4

10

3

Istorija svjetske drame i pozorišta 6

O

2

0

2

4

Istorija srpske drame i pozorišta 6

O

2

0

2

5

Istorija filma 6

O

2

0

2

6

Scenografija i kostimografija 2

O

2

0

2

7

Pozorišni žanrovi 2

I (1/3)

2

0

2

Strani jezik 2

Estetika 2

16

8

30

7

1

Filmski i TV scenario 7

O

4

5

12

2

Pozorišna i radio dramaturgija 7

O

4

5

12

3

Scenografija i kostimografija 3

O

2

0

2

4

Teorija filma 1

O

2

0

2

5

Srpska književnost 20. vijeka 1

I (1/3)

2

0

2

Osnove lutkarstva 1

Osnove montaže 1

14

10

30

8

1

Filmski i TV scenario 8

O

4

5

12

2

Pozorišna i radio dramaturgija 8

O

4

5

12

3

Scenografija i kostimografija 4

O

2

0

2

4

Teorija filma 2

O

2

0

2

5

Srpska književnost 20. vijeka 2

I (1/3)

2

0

2

Osnove lutkarstva 2

Osnove montaže 2

14

10

30

  


Smjer: GLUMA

Semestar

Predmet

Status

(obavezni/izborni)

Predavanja

Vježbe

ECTS

1

1

Gluma 1

O

8

3

11

2

Scenski govor s osnovama srpskog jezika 1

O

2

1

3

3

Tehnika glasa 1

O

2

1

3

4

Scenski pokret 1

O

2

1

3

5

Scenske igre 1

O

2

1

3

6

Scenska akrobatika 1

O

2

1

3

7

Istorija srpske drame i pozorišta 1

O

2

0

2

8

Istorija svjetske drame i poz. 1

O

2

0

2

22

8

30

2

1

Gluma 2

O

8

3

11

2

Scenski govor osnovama srpskog jezika 2

O

2

1

3

3

Tehnika glasa 2

O

2

1

3

4

Scenski pokret 2

O

2

1

3

5

Scenske igre 2

O

2

1

3

6

Scenska akrobatika 2

O

2

1

3

7

Istorija srpske drame i pozorišta 2

O

2

0

2

8

Istorija svjetske drame i pozorišta 2

O

2

0

2

22

8

30

3

1

Gluma 3

O

8

3

11

2

Scenski govor s osnovama srpskog jezika 3

O

2

1

3

3

Tehnika glasa 3

O

2

1

3

4

Scenski pokret 3

O

2

1

3

5

Scenske igre 3

O

2

1

3

6

Scenska akrobatika 3

O

2

1

3

7

Istorija svjetske drame i pozorišta 3

O

2

0

2

8

Istorija srpske drame i pozorišta 3

O

2

0

2

22

8

30

4

1

Gluma 4

O

8

3

11

2

Scenski govor s osnovama srpskog jezika 4

O

2

1

3

3

Tehnika glasa 4

O

2

1

3

4

Scenski pokret 4

O

2

1

3

5

Scenske igre 4

O

2

1

3

6

Scenska akrobatika 4

O

2

1

3

7

Istorija svjetske drame i pozorišta 4

O

2

0

2

8

Istorija srpske drame i pozorišta 4

O

2

0

2

22

8

30

5

1

Gluma 5

O

8

3

11

2

Scenski govor s osnovama srpskog jezika 5

O

2

1

3

3

Tehnika glasa 5

O

2

1

3

4

Scenski pokret 5

O

2

1

3

5

Scenske igre 5

O

2

1

3

6

Scenske borbe 1

O

2

1

3

7

Istorija filma 1

O

2

0

2

8

Scenografija i kostimografija 1

O

2

0

2

22

8

30

6

1

Gluma 6

O

8

3

11

2

Scenski govor s osnovama srpskog jezika 6

O

2

1

3

3

Tehnika glasa 6

O

2

1

3

4

Scenski pokret 6

O

2

1

3

5

Scenske igre 6

O

2

1

3

6

Scenske borbe 2

O

2

1

3

7

Istorija filma 2

O

2

0

2

8

Scenografija i kostimografija 2

O

2

0

2

22

8

30

7

1

Gluma 7

O

8

5

13

2

Scenski govor s osnovama srpskog jezika 7

O

2

2

4

3

Tehnika glasa 7

O

2

2

4

4

Scenski pokret 7

O

2

2

4

5

Scenske borbe 3

O

2

1

3

6

Scenske igre 7

I 1/4

2

0

2

Strani jezik 1

Osnove lutkarstva 1

Scenografija i kostimografija 3

Osnove dramaturgije

18

12

30

8

1

Gluma 8

O

8

5

13

2

Scenski govor s osnovama srpskog jezika 8

O

2

2

4

3

Tehnika glasa 8

O

2

2

4

4

Scenski pokret 8

O

2

2

4

5

Scenske borbe 4

O

2

1

3

6

Scenske igre 8

I 1/4

2

0

2

Strani jezik 2

Osnove lutkarstva 2

Scenografija i kostimografija 4

Osnove dramaturgije

18

12

30


Smjer: POZORIŠNA REŽIJA

Semestar

Predmet

Status

(obavezni/izborni)

Predavanja

Vježbe

ECTS

1

1

Pozorišna režija 1

O

8

6

15

2

Scenografija i kostimografija 1

O

2

0

2

3

Dramaturgija 1

O

2

0

2

4

Scenski pokret 1

O

2

1

3

5

Scenski govor s osnovama srpskog jezika 1

O

2

0

2

6

Istorija svjetske drame i pozorišta 1

O

2

0

2

7

Istorija srpske drame i pozorišta 1

O

2

0

2

8

Istorija umjetnosti 1

O

2

0

2

22

7

30

2

1

Pozorišna režija 2

O

8

6

15

2

Scenografija i kostimografija 2

O

2

0

2

3

Dramaturgija 2

O

2

0

2

4

Scenski pokret 2

O

2

1

3

5

Scenski govor s osnovama srpskog jezika 2

O

2

0

2

6

Istorija svjetske drame i pozorišta 2

O

2

0

2

7

Istorija srpske drame i pozorišta 2

O

2

0

2

8

Istorija umjetnosti 2

O

2

0

2

22

7

30

3

1

Pozorišna režija 3

O

8

6

14

2

Scenografija i kostimografija 3

O

2

0

2

3

Dramaturgija 3

O

2

0

2

4

Istorija svjetske drame i pozorišta. 3

O

2

0

2

5

Istorija srpske drame i pozorišta 3

O

2

0

2

6

Istorija umjetnosti 3

O

2

0

2

7

Filmska i TV režija 1

O

2

0

2

8

Istorija filma 1

O

2

0

2

9

Psihologija stvaralaštva 1

O

2

0

2

24

6

30

4

1

Pozorišna režija 4

O

8

6

14

2

Scenografija i kostimografija 4

O

2

0

2

3

Dramaturgija 4

O

2

0

2

4

Istorija svjetske drame i pozorišta 4

O

2

0

2

5

Istorija srpske drame i pozorišta 4

O

2

0

2

6

Istorija umjetnosti 4

O

2

0

2

7

Filmska i TV režija 2

O

2

0

2

8

Istorija filma 2

O

2

0

2

9

Psihologija stvaralaštva 2

O

2

0

2

24

6

30

5

1

Pozorišna režija 5

O

8

6

14

2

Scenografija i kostimografija 5

O

2

0

2

3

Istorija svjetske drame i pozorišta 5

O

2

0

2

4

Istorija srpske drame i pozorišta 5

O

2

0

2

5

Filmska i TV režija 3

O

2

0

2

6

Istorija filma 3

O

2

0

2

7

Radio režija 1

O

2

2

4

8

Estetika 1

O

2

0

2

22

8

30

6

1

Pozorišna režija 6

O

8

6

14

2

Scenografija i kostimografija 6

O

2

0

2

3

Istorija svjetske drame i pozorišta 6

O

2

0

2

4

Istorija srpske drame i pozorišta 6

O

2

0

2

5

Filmska i TV režija 4

O

2

0

2

6

Istorija filma 4

O

2

0

2

7

Radio režija 2

O

2

2

4

8

Estetika 2

O

2

0

2

22

8

30

7

1

Pozorišna režija 7

O

8

9

17

2

Radio režija 3

O

4

2

6

3

Pozorišni žanrovi i stilovi 1

O

2

2

3

4

Scenske igre 1

I 1/4

2

1

4

Montaža 1

Strani jezik 1

Osnove lutkarstva 1

16

14

30

8

1

Pozorišna režija 8

O

8

9

17

2

Radio režija 4

O

4

2

6

3

Pozorišni žanrovi i stilovi 2

O

2

2

3

4

Scenske igre 2

I 1/4

2

1

4

Montaža 2

Strani jezik 2

Osnove lutkarstva 2

16

14

30

 


Smjer: FILM I TELEVIZIJA

Grupa: FILMSKA I TELEVIZIJSKA REŽIJA

Semestar

Predmet

Status

(obavezni/izborni)

Predavanja

Vježbe

ECTS

1

1

Filmska i TV režija 1

O

5

5

12

2

Kamera 1

O

2

1

3

3

Montaža 1

O

2

1

3

4

Filmski i TV scenario 1

O

2

0

2

5

Tehnika i tehnologija televizije 1

O

2

0

2

6

Istorija umjetnosti 1

O

2

0

2

7

Istorija filma 1

O

2

0

2

8

Snimanje i dizajn zvuka 1

O

2

0

2

9

Istorija drame i pozorišta 1

O

2

0

2

21

7

30

2

1

Filmska i TV režija 2

O

5

5

12

2

Kamera 2

O

2

1

3

3

Montaža 2

O

2

1

3

4

Filmski i TV scenario 2

O

2

0

2

5

Tehnika i tehnologija televizije 2

O

2

0

2

6

Istorija umjetnosti 2

O

2

0

2

7

Istorija filma 2

O

2

0

2

8

Snimanje i dizajn zvuka 2

O

2

0

2

9

Istorija drame i pozorišta 2

O

2

0

2

21

7

30

3

1

Filmska i TV režija 3

O

5

5

12

2

Kamera 3

O

2

1

4

3

Montaža 3

O

2

1

4

4

Filmski i TV scenario 3

O

2

0

2

5

Istorija filma 3

O

2

0

2

6

Istorija drame i pozorišta 3

O

2

0

2

7

Psihologija 1

O

2

0

2

8

Istorija umjetnosti 3

O

2

0

2

19

7

30

4

1

Filmska i TV režija 4

O

5

5

12

2

Kamera 4

O

2

1

4

3

Montaža 4

O

2

1

4

4

Filmski i TV scenario 4

O

2

0

2

5

Istorija filma 4

O

2

0

2

6

Istorija drame i pozorišta 4

O

2

0

2

7

Psihologija 2

O

2

0

2

8

Istorija umjetnosti 4

O

2

0

2

19

7

30

5

1

Filmska i TV režija 5

O

5

5

12

2

Kamera 5

O

2

1

3

3

Montaža 5

O

2

1

3

4

Istorija filma 5

O

2

0

2

5

Animacija 1

O

2

1

4

6

Scenografija i kostimografija 1

O

2

0

2

7

Rad s glumcem 1

O

1

1

2

8

Fotografija 1

I (1/6)

2

0

2

Primjenjena muzika 1

Istorija muzike 1

Televizijsko novinarstvo 1

Strani jezik 1

Scenski pokret 1

18

9

30

6

1

Filmska i TV režija 6

O

5

5

12

2

Kamera 6

O

2

1

3

3

Montaža 6

O

2

1

3

4

Istorija filma 6

O

2

0

2

5

Animacija 2

O

2

1

4

6

Scenografija i kostimografija 2

O

2

0

2

7

Rad s glumcem 2

O

1

1

2

8

Fotografija 2

I (1/6)

2

0

2

Primjenjena muzika 2

Istorija muzike 2

Televizijsko novinarstvo 2

Strani jezik 2

Scenski pokret 2

18

9

30

7

1

Filmska i TV režija 7

O

6

8

18

2

Estetika 1

O

2

0

2

3

Teorija filma 1

O

2

0

2

4

Pozorišna i radio režija 1

O

2

1

4

5

Fotografija 3

I (1/4)

2

1

4

Osnovi filmske i televizijske produkcije 1

Animacija 3

Kompjuterski grafički dizajn 1

14

10

30

8

1

Filmska i TV režija 8

O

6

8

18

2

Estetika 2

O

2

0

2

3

Teorija filma 2

O

2

0

2

4

Pozorišna i radio režija 2

O

2

1

4

5

Fotografija 4

I (1/4)

2

1

4

Osnovi filmske i televizijske produkcije 2

Animacija 4

Kompjuterski grafički dizajn 2

14

10

30

Grupa: KAMERA

Semestar

Predmet

Status

(obavezni/izborni)

Predavanja

Vježbe

ECTS

1

1

Kamera 1

O

5

5

12

2

Filmska i TV režija 1

O

2

0

2

3

Montaža 1

O

2

1

3

4

Fotografija 1

O

2

1

3

5

Tehnika i tehnologija televizije 1

O

2

0

2

6

Istorija umjetnosti 1

O

2

0

2

7

Istorija filma 1

O

2

0

2

8

Snimanje i dizajn zvuka 1

O

2

0

2

9

Istorija drame i pozorišta 1

O

2

0

2

21

7

30

2

1

Kamera 2

O

5

5

12

2

Filmska i TV režija 2

O

2

0

2

3

Montaža 2

O

2

1

3

4

Fotografija 2

O

2

1

3

5

Tehnika i tehnologija televizije 2

O

2

0

2

6

Istorija umjetnosti 2

O

2

0

2

7

Istorija filma 2

O

2

0

2

8

Snimanje i dizajn zvuka 2

O

2

0

2

9

Istorija drame i pozorišta 2

O

2

0

2

21

7

30

3

1

Kamera 3

O

5

5

12

2

Filmska i TV režija 3

O

2

0

2

3

Montaža 3

O

2

1

4

4

Filmski i TV scenario 1

O

2

0

2

5

Istorija umjetnosti 3

O

2

0

2

6

Istorija filma 3

O

2

0

2

7

Animacija 1

O

2

0

2

8

Fotografija 3

O

2

1

4

19

7

30

4

1

Kamera 4

O

5

5

12

2

Filmska i TV režija 4

O

2

0

2

3

Montaža 4

O

2

1

4

4

Filmski i TV scenario 2

O

2

0

2

5

Istorija umjetnosti 4

O

2

0

2

6

Istorija filma 4

O

2

0

2

7

Animacija 2

O

2

0

2

8

Fotografija 4

O

2

1

4

19

7

30

5

1

Kamera 5

O

5

5

12

2

Filmska i TV režija 5

O

2

0

2

3

Montaža 5

O

2

1

3

4

Televizijsko novinarstvo 1

O

1

1

2

5

Fotografija 5

O

2

1

3

6

Animacija 3

O

2

1

4

7

Istorija filma 5

O

2

0

2

8

Istorija muzike 1

I (1/6)

2

0

2

Primjenjena muzika 1

Psihologija 1

Strani jezik 1

Teorija forme i prostora 1

Rad s glumcem 1

18

9

30

6

1

Kamera 6

O

5

5

12

2

Filmska i TV režija 6

O

2

0

2

3

Montaža 6

O

2

1

3

4

Televizijsko novinarstvo 2

O

1

1

2

5

Fotografija 6

O

2

1

3

6

Animacija 4

O

2

1

4

7

Istorija filma 6

O

2

0

2

8

Istorija muzike 2

I (1/6)

2

0

2

Primjenjena muzika 2

Psihologija 2

Strani jezik 2

Teorija forme i prostora 2

Rad s glumcem 2

18

9

30

7

1

Kamera 7

O

6

8

16

2

Animacija 5

O

2

1

4

3

Fotografija 7

O

2

1

4

4

Teorija filma 1

O

2

0

2

5

Osnovi filmske i televizijske produkcije 1

I (1/4)

2

1

4

Estetika 1

Kompjuterski grafički dizajn 1

Scenografija i kostimografija 1

14

11

30

8

1

Kamera 8

O

6

8

16

2

Animacija 6

O

2

1

4

3

Fotografija 8

O

2

1

4

4

Teorija filma 2

O

2

0

2

5

Osnovi filmske i televizijske produkcije 2

I (1/4)

2

1

4

Estetika 2

Kompjuterski grafički dizajn 2

Scenografija i kostimografija 2

14

11

30

Grupa: MONTAŽA

Semestar

Predmet

Status

(obavezni/izborni)

Predavanja

Vježbe

ECTS

1

1

Montaža 1

O

5

5

12

2

Filmska i TV režija 1

O

2

0

2

3

Kamera 1

O

2

1

3

4

Filmski i TV scenario 1

O

2

0

2

5

Tehnika i tehnologija televizije 1

O

2

0

2

6

Istorija umjetnosti 1

O

2

0

2

7

Istorija filma 1

O

2

0

2

8

Snimanje i dizajn zvuka 1

O

2

1

3

9

Istorija drame i pozorišta 1

O

2

0

2

21

7

30

2

1

Montaža 2

O

5

5

12

2

Filmska i TV režija 2

O

2

0

2

3

Kamera 2

O

2

1

3

4

Filmski i TV scenario 2

O

2

0

2

5

Tehnika i tehnologija televizije 2

O

2

0

2

6

Istorija umjetnosti 2

O

2

0

2

7

Istorija filma 2

O

2

0

2

8

Snimanje i dizajn zvuka 2

O

2

1

3

9

Istorija drame i pozorišta 2

O

2

0

2

21

7

30

3

1

Montaža 3

O

5

5

12

2

Filmska i TV režija 3

O

2

0

2

3

Kamera 3

O

2

1

4

4

Filmski i TV scenario 3

O

2

0

2

5

Tehnika i tehnologija televizije 3

O

2

0

2

6

Istorija filma 3

O

2

0

2

7

Psihologija 1

O

2

0

2

8

Montaža zvuka 1

O

2

1

4

19

7

30

4

1

Montaža 4

O

5

5

12

2

Filmska i TV režija 4

O

2

0

2

3

Kamera 4

O

2

1

4

4

Filmski i TV scenario 4

O

2

0

2

5

Tehnika i tehnologija televizije 4

O

2

0

2

6

Istorija filma 4

O

2

0

2

7

Psihologija 2

O

2

0

2

8

Montaža zvuka 2

O

2

1

4

19

7

30

5

1

Montaža 5

O

5

5

12

2

Filmska i TV režija 5

O

2

0

2

3

Kamera 5

O

2

1

3

4

Istorija filma 5

O

2

0

2

5

Montaža zvuka 3

O

1

2

3

6

Animacija 1

O

2

1

4

7

Primjenjena muzika 1

O

2

0

2

8

Istorija muzike 1

I (1/6)

2

0

2

Televizijsko novinarstvo 1

Fotografija 1

Strani jezik 1

Teorija forme i prostora 1

Rad s glumcem 1

18

9

30

6

1

Montaža 6

O

5

5

12

2

Filmska i TV režija 6

O

2

0

2

3

Kamera 6

O

2

1

3

4

Istorija filma 6

O

2

0

2

5

Montaža zvuka 4

O

1

2

3

6

Animacija 2

O

2

1

4

7

Primjenjena muzika 2

O

2

0

2

8

Istorija muzike 2

I (1/6)

2

0

2

Televizijsko novinarstvo 2

Fotografija 2

Strani jezik 2

Teorija forme i prostora 2

Rad s glumcem 2

18

9

30

7

1

Montaža 7

O

6

8

16

2

Animacija 3

O

2

1

4

3

Kompjuterski grafički dizajn 1

O

2

1

4

4

Teorija filma 1

O

2

0

2

5

Osnovi filmske i televizijske produkcije 1

I (1/4)

2

1

4

Scenografija i kostimografija 1

Fotografija 3

Estetika 1

14

11

30

8

1

Montaža 8

O

6

8

16

2

Animacija 4

O

2

1

4

3

Kompjuterski grafički dizajn 2

O

2

1

4

4

Teorija filma 2

O

2

0

2

5

Osnovi filmske i televizijske produkcije 2

I (1/4)

2

1

4

Scenografija i kostimografija 2

Fotografija 4

Estetika 2

14

11

30


Smjer: PRODUKCIJA

Semestar

Predmet

Status

(obavezni/izborni)

Predavanja

Vježbe

ECTS

1

1

Pozorišna i radio produkcija  1

O

3

3

8

2

Filmska i TV  produkcija 1

O

3

3

8

3

Pozorišna i radio dramaturgija 1

O

2

0

2

4

Filmski i TV scenario 1

O

2

0

2

5

Istorija svjetske drame i pozorišta 1

O

2

0

2

6

Istorija srpske drame i pozorišta 1

O

2

0

2

7

Istorija filma 1

O

2

0

2

8

Govorna kultura 1

O

2

0

2

9

Tehnika i tehnologija televizije 1

O

2

0

2

20

6

30

2

1

Pozorišna i radio produkcija  2

O

3

3

8

2

Filmska i TV  produkcija 2

O

3

3

8

3

Pozorišna i radio dramaturgija 2

O

2

0

2

4

Filmski i TV scenario 2

O

2

0

2

5

Istorija svjetske drame i pozorišta 2

O

2

0

2

6

Istorija srpske drame i pozorišta 2

O

2

0

2

7

Istorija filma 2

O

2

0

2

8

Govorna kultura 2

O

2

0

2

9

Tehnika i tehnologija televizije 2

O

2

0

2

20

6

30

3

1

Pozorišna i radio produkcija  3

O

3

3

7

2

Filmska i TV  produkcija 3

O

3

3

7

3

Menadžment u kulturi 1

O

2

1

4

4

Filmska i TV režija 1

O

2

0

2

5

Pozorišna  i radio režija 1

O

2

0

2

6

Istorija srpske drame i pozorišta 3

O

2

0

2

7

Istorija svjetske drame i pozorišta 3

O

2

0

2

8

Istorija  filma 3

O

2

0

2

9

Marketing i plasman audiovizuelnih formi 1

O

2

0

2

20

7

30

4

1

Pozorišna i radio produkcija  4

O

3

3

7

2

Filmska i TV  produkcija 4

O

3

3

7

3

Menadžment u kulturi 2

O

2

1

4

4

Filmska i TV režija 2

O

2

0

2

5

Pozorišna  i radio režija 2

O

2

0

2

6

Istorija srpske drame i pozorišta 4

O

2

0

2

7

Istorija svjetske drame i pozorišta 4

O

2

0

2

8

Istorija  filma 4

O

2

0

2

9

Marketing i plasman audiovizuelnih formi 2

O

2

0

2

20

7

30

5

1

Pozorišna i radio produkcija  5

O

3

3

8

2

Filmska i TV  produkcija 5

O

3

3

8

3

Menadžment u kulturi 3

O

2

1

4

4

Radio i TV novinarstvo 1

O

2

0

2

5

Osnovi montaže

O

2

0

2

6

Pravni aspekti produkcije 1

O

2

0

2

7

Scenografija i kostimografija 1

O

2

0

2

8

Engleski jezik 1

O

2

0

2

18

7

30

6

1

Pozorišna i radio produkcija  6

O

3

3

8

2

Filmska i TV  produkcija 6

O

3

3

8

3

Menadžment u kulturi 4

O

2

1

4

4

Radio i TV novinarstvo 2

O

2

0

2

5

Kamera

O

2

0

2

6

Pravni aspekti produkcije 2

O

2

0

2

7

Scenografija i kostimografija 2

O

2

0

2

8

Engleski jezik 2

O

2

0

2

18

7

30

7

1

Pozorišna i radio produkcija  7

O

4

4

11

2

Filmska i TV  produkcija 7

O

4

4

11

3

Menadžment u kulturi 5

O

2

1

4

4

Engleski jezik 3

O

2

0

2

5

Estetika 1

I (1/4)

2

0

2

Fotografija 1

Animacija 1

Osnove lutkarstva 1

14

9

30

8

1

Pozorišna i radio produkcija  8

O

4

4

11

2

Filmska i TV  produkcija 8

O

4

4

11

3

Menadžment u kulturi 6

O

2

1

4

4

Engleski jezik 4

O

2

0

2

5

Estetika 2

I (1/4)

2

0

2

Fotografija 2

Animacija 2

Osnove lutkarstva 2

14

9

30


Smjer: ANIMIRANI FILM

Semestar

 

Predmet

Status

(obavezni/izborni)

Predavanja

Vježbe

ECTS

1

1

Animacija 1

O

5

5

11

2

Crtanje 1

O

2

2

4

3

Vajanje 1

O

1

1

2

4

Fotografija 1

O

2

1

3

5

Crtačke tehnike i materijali

O

1

1

2

6

Istorija umjetnosti 1

O

2

0

2

7

Istorija filma 1

O

2

0

2

8

Plastična anatomija 1

O

1

1

2

9

Filmski i TV scenario 1

O

2

0

2

 

18

11

30

2

1

Animacija 2

O

5

5

11

2

Crtanje 2

O

2

2

4

3

Vajanje 2

O

1

1

2

4

Fotografija 2

O

2

1

3

5

Slikarske tehnike i materijali

O

1

1

2

6

Istorija umjetnosti 2

O

2

0

2

7

Istorija filma 2

O

2

0

2

8

Plastična anatomija 2

O

1

1

2

9

Filmski i TV scenario 2

O

2

0

2

 

18

11

30

3

1

Animacija 3

O

5

5

11

2

Slikanje 1

O

2

2

4

3

Tehnike animacije 1

O

1

1

2

4

Istorija umjetnosti 3

O

2

0

2

5

Osnove montaže 1

O

2

0

2

6

Kompjuterski generisana slika

O

2

1

3

7

Kompjutersko modelovanje 1

O

1

1

2

8

Kamera 1

O

2

0

2

9

Grafika 1

O

1

1

2

 

18

11

30

4

1

Animacija 4

O

5

5

11

2

Slikanje 2

O

2

2

4

3

Tehnike animacije 2

O

1

1

2

4

Istorija umjetnosti 4

O

2

0

2

5

Osnove montaže 2

O

2

1

3

6

Tehnologija novih medija

O

2

0

2

7

Kompjutersko modelovanje 2

O

1

1

2

8

Kamera 2

O

2

0

2

9

Grafika 2

O

1

1

2

 

18

11

30

5

1

Animacija 5

O

5

5

11

2

Ilustracija 1

O

2

1

4

3

Režija 1

O

2

0

2

4

Kompjuterska animacija 1

O

2

1

3

5

Digitalno komponovanje slike 1

O

2

2

4

6

Gluma pred kamerom

O

2

0

2

7

Teorija forme i prostora

O

2

0

2

8

Estetika

I (1/5)

2

0

2

Scenski pokret

Strani jezik 1

Slikanje

Psihologija

Dizajn karaktera

 

19

9

30

6

1

Animacija 6

O

5

5

11

2

Ilustracija 2

O

2

1

4

3

Režija 2

O

2

0

2

4

Kompjuterska animacija 2

O

2

1

3

5

Digitalno komponovanje slike 2

O

2

2

4

6

Scenografija i kostimografija

O

2

0

2

7

Primjenjena muzika

O

2

0

2

8

Estetika

I (1/6)

2

0

2

Scenski pokret

Strani jezik 2

Slikanje

Psihologija

Dizajn karaktera

 

19

9

30

7

1

Animacija 7

O

4

8

16

2

Kompjuterski vizuelni efekti 1

O

2

1

4

3

Osnovi filmske i televizijske produkcije 1

O

2

0

2

4

Kompjuterski grafički dizajn 1

O

2

1

4

5

Montaža zvuka

O

1

1

2

6

Slikanje izborni 1

I (1/4)

2

0

2

Grafika izborni 1

Eksperimentalna animacija

Strani jezik 1

 

13

11

30

8

1

Animacija 8

O

4

8

16

2

Kompjuterski vizuelni efekti 2

O

2

1

4

3

Osnovi filmske i televizijske produkcije 2

O

2

0

2

4

Kompjuterski grafički dizajn 2

O

2

1

4

5

Distribucija

O

1

1

2

7

Slikanje izborni 2

I (1/4)

2

0

2

Grafika izborni 2

Eksperimentalna animacija

Strani jezik 2

 

13

11

30