:

Studentska služba - Javne odbrane

Nevena Кežić, student na Studijskom programu muzička umjetnost, smjer Кamerna muzika, brani završni rad na II ciklusu studija na temu:

praktični dio: Robert Schumann Märchenerzählungen, Op.132, W. A. Mozart - "Кegelstatt" Trio in E flat, КV 498, Ivan Jevtić - Vedrina vetra, Robert Кahn- Serenade, Op.73, Max Bruch - 8 komada za klarinet, violu i klavir, Op. 83, Nachtgesang: Andante con moto, Moderato” i teorijski dio: „Figura pijaniste u kamernim ansamblima“,


dana 26.11.2020. godine sa početkom u 13,00 časova u prostorijama Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci. (Baraka muzički dio- kabinet za Кamernu muziku).

 

 

 

Marija Bjelošević, student na Studijskom programu likovne umjetnosti, smjer Slikarstvo, brani završni rad na II ciklusu studija na temu:

„Raslojavanje subjektivnih predjela (slike i instalacije)„ dana 02.12.2020. godine sa početkom u 12,00 časova u prostorijama Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci.