:

Studentska služba - Javne odbrane

Agneš Otašević, student na Studijskom programu muzička umjetnost, smjer za Gudačke instrumente, grupa Violina brani završni rad na II ciklusu studija na temu:

praktični dio: „Johan Sebastian Bah - Sonata br. 1. BWV 1001 u ge-molu – Adagio – Fuga, Robert Šuman : Sonata za violinu i klavir br. 1, u a-molu Op. 105, Bela Bartok “Rumunske igre“, Vlado Milošević “Poema“, Volfgang A. Mocart: Кoncert za violinu u A-duru, К. 219: Allegro aperto, Feliks Mendelson Bartoldi: Кoncert za violinu i orkestar u e-molu Op. 64“ i

teorijski dio: „Кoncert za violinu i orkestar Feliksa Mendelsona Bartoldija u e – molu“,

dana 29.01.2021. godine sa početkom u 17.00 časova u prostorijama Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci.

 

 

 

 

Žana Forca, student na Studijskom programu dramske umjetnosti, FTV smjer, grupa Montaža brani završni rad na II ciklusu studija na temu: 

praktični dio: „Žad – animirani muzički video spot za pjesmu „Žad“, izvođača Letu Štuke i

teorijski dio: Animacija kao izražajno sredstvo u sadejstvu slike i zvuka na primjeru muzičkog video spota za pjesmu „Žad“,

dana 28.01.2021. godine sa početkom u 10.30 časova u prostorijama Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci (suteren učionica br. 7).