Studijski program Likovne umjetnosti

 

Banja Luka i Republika Srpska imaju izuzetnu tradiciju likovnog stvaralaštva. Podneblje u velikoj mjeri određuje jednog umjetnika. Porijeklom sa ovih prostora su Jovan Bjelić, Stojan Ćelić, Sreten Stojanović, Nedeljko Gvozdenović, Boško Karanović i mnogi drugi. Školovani na uglednim akademijama iz bližeg i daljeg okruženja dali su ogroman doprinos kulturnoj baštini našeg naroda. Svojim pedagoškim djelovanjem oni su utemeljivači programa nastave na visokoškolskoj instituciji na kojoj se školuju likovni umjetnici. U osnovi, to su modeli nastave po kojima su koncipirani programi školovanja na akademijama u bližem i daljem okruženju.

U nastavni plan i program studijskog programa Likovne umjetnosti utkana su viševjekovna evropska iskustva u obrazovanju likovnih umjetnika. Na početku studija nastava je koncipirana na klasičnim metodama izučavanja likovne umjetnosti. U završnim godinama studenti formiraju sopstvene savremene umjetničke izraze, klasična znanja prevode u savremen kontekst. Studije drugog ciklusa u težište nastave postavljaju samostalan istraživački rad i akumuliranje teorijskih i praktičnih saznanja o savremenoj umjetnosti.

Primarna svrha studijskog programa Likovne umjetnosti je školovanje likovnih umjetnika koji će svojim umjetničkim djelovanjem unaprijediti likovnu scenu grada, Republike i regiona. Podsticanje inicijative za njihovo umjetničko djelovanje je najvažniji cilj, te razvijanje kritičke svijesti kako prema svom radu, tako i prema pojavama koje čine savremenu likovnu praksu. Umjetnici koji su školovanje stekli na našoj Akademiji doprinose popularizaciji pozitivnih umjetničkih ideja i saznanja. Time se podiže kvalitet kulturnog života grada, Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.

Jedna od svrha studijskog programa Likovne umjetnosti je i formiranje naučno umjetničkog podmlatka koji će aktivno učestvovati u obavljanju pedagoške prakse u oblasti likovne kulture. Naši diplomci bi trebalo da budu uključeni u sve stepene školovanja u Republici Srpskoj, od osnovne škole do univerziteta.

Studijski program Likovne umjetnosti sadrži tri smjera:

1. Slikarstvo i intermedija, https://aublslikarstvointermedija.wordpress.com/

2. Grafika,

3. Grafički dizajn.

Studijski progrаm likovnih umjetnosti

Bаnjа Lukа i Republikа Srpskа imаju izuzetnu trаdiciju likovnog stvаrаlаštvа. Podneblje u velikoj mjeri određuje jednog umjetnikа. Porijeklom sа ovih prostorа su Jovаn Bjelić, Stojаn Ćelić, Sreten Stojаnović, Nedeljko Gvozdenović, Boško Kаrаnović i mnogi drugi. Školovаni nа uglednim аkаdemijаmа iz bližeg i dаljeg okruženjа dаli su ogromаn doprinos kulturnoj bаštini nаšeg nаrodа. Svojim pedаgoškim djelovаnjem oni su utemeljivаči progrаmа nаstаve nа visokoškolskoj instituciji nа kojoj se školuju likovni umjetnici - slikаri i grаfičаri. U osnovi, to su modeli nаstаve po kojimа su koncipirаni progrаmi školovаnjа nа аkаdemijаmа u bližem i dаljem okruženju.

Opširnije...

Potkategorije