Studentska služba - Obrasci

Zahtjev za ekvivalenciju

Instrukcija za uplatu - zahtjev za ekvivalenciju

 

OBRASCI I CIKLUS STUDIJA

Obrazac - Molba studenta

Prijava za ispit

Prijava za polaganje ispita (za studente koji studiraju po Zakonu o Univerzitetu)

 

Upis semestra

 1. Instrukcija za uplatu - upis semestra

Završni rad

 1. Prijava teme završnog rada
 2. Saglasnost mentora
 3. Uputsvo - izrada završnog rada

Zahtjev za izdavanje uvjerenja o stečenom akademskom zvanju (diploma)

 1. Instrukcija za uplatu - diploma
 2. Obrazac - Zahtjev za izdavanje uvjerenja o stečenom akademskom zvanju
 3. Obrazac ŠV-50

Ispis

 1. Instrukcija za plaćanje
 2. Ispis

Uvjerenje za svršene studente

 1. Instrukcija za uplatu
 2. Molba za izdavanje uvjerenja za svršene studente

 

OBRASCI II CIKLUS STUDIJA

Magistar - Obrazac 1 - Prijava teme

Magistar - Obrazac 2 - Lični podaci kandidata

Magistar - Obrazac 3 - Saglasnost mentora

Magistar - Obrazac 4 - Izvještaj o podobnosti teme i kandidata

Magistar - Obrazac 4a - Saglasnost mentora i prijedlog komisije za ocjenu i odbranu

Magistar - Obrazac 5 - Izvještaj o ocjeni magistarske teze

Magistar - Obrazac 6 - Zapisnik sa odbrane magistarskog rada

 

 

OBRASCI III CIKLUS STUDIJA

Doktoranti - Prijava teme doktorske disertacije

Doktoranti - Izvještaj o ocjeni podobnosti teme i kandidata

Doktoranti - Izvještaj o ocjeni urađene doktorske teze

 

 

Dekanat

Dekan:

Dragana Purković Macan MA, vanredni profesor

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.   Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 

Prodekani:

Mario Ćulum MA, vanredni profesor

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

dr Goran V. Janković, vanredni profesor 

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Sekretar:

Dijana Šukalo

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 

Rukovodioci studijskih programa:

Dragana Purković Macan, vanredni profesor

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 

mr Gorica Miletić Omčikus, redovni profesor 

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 

dr Dragica Panić Kašanski, vanredni profesor

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 

 

Kontakt

Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci

Bulevar vojvode Petra Bojovića 1a

78000 Banja Luka, Republika Srpska

Bosna i Hercegovina

 

DEKANAT

+387(0)51 348 800
Faks:+387(0)51 348 805

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

PRODEKAN ZA NASTAVU

+387(0)51 348 809

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

PRODEKAN ZA MEĐUNARODNU SARADNJU I UMJETNOST

+387(0)51 348 812

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

SEKRETAR

+387(0)51 348 808

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

STUDENTSKA SLUŽBA

+387(0)51 348 801

+387(0)51 348 806

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

BIBLIOTEKA 

+387(0)51 348 803

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

STUDIJSKI PROGRAM DRAMSKE UMJETNOSTI

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

STUDIJSKI PROGRAM LIKOVNE UMJETNOSTI

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

STUDIJSKI PROGRAM MUZIČKA UMJETNOST

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Studentska služba

Studentska služba je organizovana tako da radi puno radno vrijeme od 08.00 do 16.00 časova, a za studente:

I - ciklus: od 11:00 do 13:30 časova

II- ciklus: od 13:30 do 15:30 časova

 

U Studentskoj službi vrši se:

 1. upis, prepis i ispis studenata,
 2. ovjera semestara,
 3. vodi se kompjuterizovana evidencija o prisustvu studenata na predavanjima,
 4. prihvataju se i evidentiraju prijave za polaganje ispita elektronskim putem (svaki student ima dodijeljeno korisničko ime i lozinku), pripremaju se zapisnici za ispite i preuzimaju se prijave položenih ispita od profesora,
 5. vodi se evidencija o položenim ispitima,
 6. izdaju uvjerenja o statusu studenata,
 7. formiraju se dosijea studenata gdje se odlažu prijave o položenim ispitima, upisni listovi, molbe i zahtjevi, te svi podaci u toku studija.

 

 

 • Obavještenja

 

 

 

 

Potkategorije