:

Studentska služba - Obrasci

Zahtjev za ekvivalenciju

Instrukcija za uplatu - zahtjev za ekvivalenciju

 

OBRASCI I CIKLUS STUDIJA

Obrazac - Molba studenta

Prijava za ispit

Prijava za polaganje ispita (za studente koji studiraju po Zakonu o Univerzitetu)

 

Upis semestra

 1. Instrukcija za uplatu - upis semestra

Završni rad

 1. Prijava teme završnog rada
 2. Saglasnost mentora
 3. Uputsvo - izrada završnog rada

Zahtjev za izdavanje uvjerenja o stečenom akademskom zvanju (diploma)

 1. Instrukcija za uplatu - diploma
 2. Obrazac - Zahtjev za izdavanje uvjerenja o stečenom akademskom zvanju
 3. Obrazac ŠV-50

Ispis

 1. Instrukcija za plaćanje
 2. Ispis

Uvjerenje za svršene studente

 1. Instrukcija za uplatu
 2. Molba za izdavanje uvjerenja za svršene studente

 

OBRASCI II CIKLUS STUDIJA

Magistar - Obrazac 1 - Prijava teme

Magistar - Obrazac 2 - Lični podaci kandidata

Magistar - Obrazac 3 - Saglasnost mentora

Magistar - Obrazac 4 - Izvještaj o podobnosti teme i kandidata

Magistar - Obrazac 4a - Saglasnost mentora i prijedlog komisije za ocjenu i odbranu

Magistar - Obrazac 5 - Izvještaj o ocjeni magistarske teze

Magistar - Obrazac 6 - Zapisnik sa odbrane magistarskog rada

 

 

OBRASCI III CIKLUS STUDIJA

Doktoranti - Prijava teme doktorske disertacije

Doktoranti - Izvještaj o ocjeni podobnosti teme i kandidata

Doktoranti - Izvještaj o ocjeni urađene doktorske teze