:

Nastavnici i saradnici sa Akademije umjetnosti i sa Univerziteta u Banjoj Luci

Studijski program Likovnih umjetnosti: 

mr Zoran Banović, redovni profesor

mr Danko Brkić, redovni profesor

mr Novak Demonjić, vanredni profesor

Biljana Gavranović MA, redovni profesor

dr Goran V. Janković, vanredni profesor

mr Leonila Marić, vanredni profesor

mr Jelena Karišik, redovni profesor

mr Milan Krajnović, docent

mr Gorica Miletić Omčikus, redovni profesor

mr Mladen Miljanović, vanredni profesor

mr Borjana Mrđa, docent

mr Svjetlana Salić Mitrović, redovni profesor

Veso Sovilj MA, redovni profesor

dr Ljiljana Ševo, redovni profesor

mr Radoslav Tadić, docent

dr Siniša Vidaković, vanredni profesor

mr Nenad Zeljić, redovni profesor

Jelena Grubor MA, docent

Vladimir Klepić MA, viši asistent

Studijski program Muzička umjetnost:

Mladen Janković, asistent

David Mastikosa, asistent

mr Dejan Trkulja, docent

Marija Šestić, viši umjetnički saradnik

mr Dunja Simić, vanredni profesor

mr Sanja Pupac, viši asistent

mr Branka Radošević Mitrović, docent

Maja Regodić, viši umjetnički saradnik

dr Dragica Panić Kašanski, docent

mr Saša Pavlović, vanredni profesor

mr Snježana Popović - Vuleta, vanredni profesor

mr Ivan Otašević, docent

mr Vanesa Kremenović, vanredni profesor

mr Nataša Jokić, docent

mr Biljana Jašić-Radovanović, vanredni profesor

Spec. Timea Hotić, vanredni profesor

mr Marija Pilipović, asistent

dr Sanda Dodik, vanredni profesor

mr Sonja Čule, docent

mr Dinko Blagojević, vanredni profesor

Sonja Bobrek Savić,

mr Slavica Gluvić, docent

mr Gordana Grujić, viši asistent

Željka Jovanić, umjetnički saradnik

mr Zoran Nikolić, vanredni profesor

Jasna Grahovac MA, docent

Dunja Janković MA,

dr Dejan Janković, docent

Smiljanić Milana, asistent

mr Arsen Čarkić, vanredni profesor

mr Nemanja Savić, vanredni profesor

Dušan Urošević, asistent

Matija Antonić, asistent

Sofija Vučićević, asistent

Studijski program Dramskih umjetnosti:

mr Renata Agostini, vanredni profesor

dr Snežana Bijelić, redovni profesor

Velimir Blanić MA, docent

Nenad Bojić, redovni profesor

Mario Ćulum MA, vanredni profesor

Goran Damjanac MA, viši asistent

Goran Dujaković MSci, vanredni profesor

dr Zoran Đerić, redovni profesor

Mladen Đukić MA, vanredni profesor

Draško Gajić MA, vanredni profesor

dr Nataša Glišić, vanredni profesor

Saša Hajduković MA, docent

dr Luka Kecman, vanredni profesor

Elena Kostić, vanredni profesor

Jovanka Milovanović MA, viši asistent

Željko Mitrović, redovni profesor

Lidija Pajić MA, docent

Dragana Purković Macan MA, vanredni profesor

Predrag Solomun MSci, vanredni profesor

Drago Vejnović MA, vanredni profesor

mr Marica Vuletić Naumović, vanredni profesor

Ana Tešić, stručni saradnik