:

Studentska služba

Купить СНПЧ А7 Кемерово, оперативная доставка

Studentska služba je organizovana tako da radi puno radno vrijeme od 08.00 do 16.00 časova, a za studente:

I - ciklus: od 11:00 do 13:30 časova

II- ciklus: od 13:30 do 15:30 časova

 

U Studentskoj službi vrši se:

  1. upis, prepis i ispis studenata,
  2. ovjera semestara,
  3. vodi se kompjuterizovana evidencija o prisustvu studenata na predavanjima,
  4. prihvataju se i evidentiraju prijave za polaganje ispita elektronskim putem (svaki student ima dodijeljeno korisničko ime i lozinku), pripremaju se zapisnici za ispite i preuzimaju se prijave položenih ispita od profesora,
  5. vodi se evidencija o položenim ispitima,
  6. izdaju uvjerenja o statusu studenata,
  7. formiraju se dosijea studenata gdje se odlažu prijave o položenim ispitima, upisni listovi, molbe i zahtjevi, te svi podaci u toku studija.

 

 

  • Obavještenja