K O N K U R S za podsticanje naučne produktivnosti u međunarodnim referentnim časopisima i nagrađivanje za naučna dostignuća u toku 2019. godine

Podsticanje naučne produktivnosti u međunarodnim referentnim časopisima (u daljem tekstu: Podsticaji za naučnu produktivnost) podrazumijeva finansijska sredstva koja izdvaja Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo (u daljem tekstu: Ministarstvo) za publikovanje naučnih radova u časopisima koji se nalaze u Journal Citation Reports (JCR) izvještaju kompanije Klerivet analitiks (Clarivate Analytics), tj. u nekom od Web of Science indeksa.
 
Nagrada za naučna dostignuća u razvoju nauke (u daljem tekstu: Nagrada) dodjeljuje se naučnicima i istraživačima za izuzetne rezultate u oblasti naučnoistraživačkog rada.
 
Prijavu na konkurs za podsticanje naučne produktivnosti u međunarodnim naučnim časopisima i nagrađivanje za naučna dostignuća (u daljem tekstu: Konkurs) mogu podnijeti sami kandidati, kao i naučnoistraživačke organizacije (visokoškolske ustanove, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, naučnoistraživački i istraživačko-razvojni instituti i istraživački centri), za svakog kandidata pojedinačno.

ŠA Fest stipendija za likovne umjetnike

stipendija ŠA Fest FB

 

ŠA stipendija - misija podrške talentovanim i vrijednim umjetnicima

Udruženje ŠA Fest dodijeljuje stipendiju za studente fakulteta likovnih umjetnosti

Nakon saksofona, koji je početkom 2019. godine kupljen i poklonjen Muzičkoj školi u Prijedoru, ŠA Fest nastavlja svoju misiju podrške mladim, vrijednim i talentovanim umjetnicima.

Iz Udruženja ŠA Fest ističu da ispunjavaju svoja obećanja data publici koja je i ove godine, dolaskom na ŠA Fest i kupovinom ulaznica i pića, podržala inicijativu Udruženja da se dio prihoda usmjeri upravo na podršku mladim umjetnicima.

Ove godine podršku umjetnicima, ŠA Fest započinje stipendijom studentima 2,3. i 4. godine fakulteta likovnih umjetnosti.

Konkurs je objavljen na stranici www.shafest.com , a može se pronaći i na FB stranici ŠA Festa.

„Ovom stipendijom, ispunili smo obećanje i pokazali da smo ozbiljni i iskreni u svojim namjerama da podržavamo umjetnost u svakom obliku. ŠA Fest je priča u koju smo svi zajedno uključeni, koja budi sve ono dobro što nosimo u sebi, putem koje postajemo filantropi, promovišemo prave vrijednosti, čuvamo sjećanje na Mikšu i jedva čekamo sljedeći ŠA Fest. Kako raste Festival, tako će rasti i broj stipendija, donacija i drugih vidova podrške umjetnosti“, izjavio je Goran Krivić, predsjednik Udruženja ŠA Fest, ističući da nakon ovog dolazi još dosta novih, lijepih iznenađenja.

Podsjećamo, ŠA Fest je memorijalni festival posvećen prerano preminulom muzičaru i umjetniku Daliboru Popoviću Mikši. Održava se svakog avgusta u Prijedoru, a jedan od ciljeva festivala upravo je podrška mladim, vrijednim i talentovanim umjetnicima.

https://shafest.com/sa-fest/lorem-ipsum-ii/sa-stipendija?fbclid=IwAR1jrU1MEANXmfjnv1funFW4uRpFYgWVpTgYtIhQbvAcVWJbrkfSfjUKOug

Konkurs za dodjelu novčanih nagrada

Kao što je već poznato, Univerzitet u Banjoj Luci je raspisao konkurs za dodelu novčanih nagrada 30. septembra, što se može vidjeti i na zvaničnom sajtu Univerziteta. Dopune istaknutog konkursa:

1.                                                                                                                                                                                                                        

Univerzitet u Banjoj Luci raspisuje konkurs za dodjelu novčanih nagrada nastavnicima i saradnicima Univerziteta u Banjoj Luci za ostvarene rezultate, istaknuti rad i dostignuća u naučno-istraživačkoj/umjetničkoj djelatnosti, u 2018. godini, i to:

1) za dodjelu novčane nagrade nastavnicima i saradnicima koji su autori indeksiranog naučnog rada, i

2) za dodjelu novčane nagrade nastavnicima i saradnicima koji su rukovodioci, koordinatori ili učesnici međunarodnognaučno-istraživačkog/ UMJETNIČKOG projekta.

4.                                                                         

Upravni odbor Univerziteta će dodijeliti novčane nagrade iz tačke 2. člana 1. ove Odluke, u skladu sa sljedećim uslovima:

1) da nastavnik/saradnik ima status rukovodioci/koordinatora ili je učesnik projektnog tima međunarodnog naučno-istraživačkog/UMJETNIČKOG projekta;

2) da je nastavnik/saradnik u radnom odnosu na Univerzitetu u Banjoj Luci ili da ima zaključen ugovor o dopunskom radu u akademskoj 2019/2020. godini;

3) da u projektu učestvuju najmanje tri različite naučno-istraživačke institucije iz tri različite države;

4) da je projekat bio aktivan tokom cijele kalendarske 2018. godine.

Nastavnik ili saradnik može podnijeti samo jednu prijavu za jedan međunarodni naučno-istraživački/umjetnički  projekat.

Zavisno od visine obračunatih ukupnih nagrada, rukovodiocima/koordinatorima međunarodnog naučno-istraživačkog/umjetničkog projekta dodijeliće se novčana nagrada do 1.000,00 KM (neto), a učesnicima međunarodnog naučno-istraživačkog projekta/umjetničkog dodijeliće se novčana nagrada do 500,00 KM (neto).

5.                                                                                                                                                                                                                       

Konkurs iz člana 1. ove Odluke će se objaviti veb stranici Univerziteta u Banjoj Luci i oglasnim tablama svih organizacionih jedinica Univerziteta u Banjoj Luci, i biće otvoren 15 dana od dana objavljivanja na veb stranici Univerziteta.  
 
Na konkurs je potrebno dostaviti sljedeću dokumentaciju:

Za tačku 1. „novčane nagrade nastavnicima i saradnicima koji su autori indeksiranog naučnog rada“

1) kopiju objavljenog naučnog rada;

2) dokaz o visini faktora uticaja naučnog rada (impact factor) za časopis u kome je rad publikovan u 2018. godini;

3) dokaz da je kandidat prvi autor naučnog rada, i 4) kopiju otvorenog naloga u Google Scholar profilu.
  

Za tačku 2. „novčane nagrade nastavnicima i saradnicima koji su rukovodioci, koordinatori ili učesnici međunarodnog naučno-istraživačkog/umjetničkog projekta“ 
 
1) dokaz o potpisanom ugovoru (grantu) za realizaciju međunarodnog naučnoistraživačkog/umjetničkog projekta;

2) dokaz o učešću najmanje najmanje tri različite naučno-istraživačke/umjetničke institucije iz tri različite države;

3) dokaz o aktivnom statusu projektu, odnosno dokaz da je projekat bio u fazi implementacije tokom cijele kalendarske 2018. godine, i

4) kopiju otvorenog naloga u Google Scholar profilu.
  
6.                                                              

Zainteresovani kandidati mogu predati svoju prijavu, zajedno sa traženim dokazima iz člana 5. ove Odluke, putem pošte na sljedeću adresu: Univerzitet u Banjoj Luci, Univerzitetski grad – Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78000 Banja Luka.  

Prijem dokumentacije i bodovanje kandidata vršiće Komisija za dodjelu priznanja i nagrada Univerziteta u Banjoj Luci (u daljem tekstu: Komisija).  Nakon što izvrši bodovanje i rangiranje kandidata, Komisija će Upravnom odboru Univerziteta dostaviti pisano mišljenje sa obrazloženjem, na dalje odlučivanje.
 

Evo i linka na kome se može pročitati kompletan Konkurs

http://www.unibl.org/sr/vesti/2019/09/konkurs-za-dodjelu-novcanih-nagrada-nastavnicima-i-saradnicima  

Strana 1 od 2