:

Nastavnici i saradnici sa Akademije umjetnosti i sa Univerziteta u Banjoj Luci

Купить СНПЧ А7 Кемерово, оперативная доставка

Studijski program Likovne umjetnosti:

mr Zoran Banović, redovni profesor
 
mr Danko Brkić, redovni profesor
 
mr Novak Demonjić, redovni profesor
 
Biljana Gavranović MA, redovni profesor
 
dr Goran V. Janković, vanredni profesor
 
mr Leonila Marić, vanredni profesor
 
mr Jelena Кarišik, redovni profesor
 
mr Milan Кrajnović, docent
 
mr Gorica Miletić  Omčikus, redovni profesor
 
mr Mladen Miljanović, vanredni profesor
 
 
mr Svjetlana Salić Mitrović, redovni profesor
 
Veso Sovilj, MA redovni profesor
 
dr Ljiljana Ševo, redovni profesor
 
dr umj. Radoslav Tadić, docent
 
dr Siniša Vidaković, redovni profesor
 
mr Nenad Zeljić, redovni profesor
 
Jelena Grubor MA, docent
 
Vladimir Кlepić MA, viši asistent
 
mr Maja Bataković, asistent
 
Studijski program Muzička umjetnost:
 
Mladen Janković MA, viši asistent
 
 
 
mr Marija Šestić, viši umjetnički saradnik
 
mr Nemanja Savić, redovni profesor
 
mr Dunja Simić, vanredni profesor
 
mr Branka Radošević Mitrović, vanredni profesor
 
mr Maja Regodić, viši umjetnički saradnik
 
dr Dragica Panić Кašanski, vanredni profesor
 
dr Saša Pavlović, redovni profesor
 
mr Snježana Popović - Vuleta, redovni profesor
 
mr Ivan Otašević, vanredni profesor
 
mr Nataša Jokić, vanredni profesor
 
mr Biljana Jašić-Radovanović, redovni profesor
 
Spec. Timea Hotić, redovni profesor
 
mr Marija Pilipović, viši asistent
 
dr Sanda Dodik, redovni profesor
 
mr Arsen Čarkić, redovni profesor
 
mr Sonja Čule, vanredni profesor
 
mr Dinko Blagojević, redovni profesor
 
Sonja Bobrek Savić MA, umjetnički saradnik
 
mr Slavica Gluvić, vanredni profesor
 
mr Gordana Grujić, docent
 
mr Željka Jovanić, viši umjetnički saradnik
 
mr Zoran Nikolić, redovni profesor
 
Jasna Grahovac MA, docent
 
Dunja Janković MA, stručni saradnik
 
dr Dejan Janković, docent
 
Milana Smiljanić MA, viši asistent
 
Dušan Urošević, asistent
 
Matija Antonić, asistent
 
Sofija Vućićević, asistent
 
Lidija Bojinović MA, asistent
 
Studijski program Dramske umjetnosti:
 
mr Renata Agostini, vanredni profesor
 
Velimir Blanić MA, vanredni profesor
 
Nenad Bojić, redovni profesor
 
Mario Ćulum MA, vanredni profesor
 
Goran Damjanac MA, viši asistent
 
Goran Dujaković MSci, vanredni profesor
 
dr Zoran Đerić, redovni profesor
 
Mladen Đukić MA, vanredni profesor
 
Draško Gajić MA, vanredni profesor
 
dr Nataša Glišić, redovni profesor
 
Saša Hajduković MA, docent
 
dr Luka Кecman, redovni profesor
 
Elena Кostić, vanredni profesor
 
Jovanka Milovanović MA, viši asistent
 
Željko Mitrović, redovni profesor
 
Lidija Pajić MA, docent
 
 
 
Drago Vejnović MA, vanredni profesor
 
Milan Gajić MA, viši asistent
 
Saša Кarakaš MA, asistent
 
Marko Šipka MA, viši asistent 
 
Ana Tešić, stručni saradnik