:

Predrag Solomun

Купить СНПЧ А7 Кемерово, оперативная доставка

Solomun 6a

PREDRAG SOLOMUN je vanredni profesor na užoj umjetničkoj oblasti Montaža na Akademiji umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci.

Rođen je 1972. god. u Bosanskom Petrovcu, srednju Elektrotehničku školu je završio u Ključu 1991. godine. Pohađao je Ljetnu filmsku školu u Banjoj Luci 1998. godine u organizaciji Open Society i Bel Televizije. Godine 2000. upisuje studij montaže u klasi profesora Marka Babca na Televizijskom smjeru Akademije umjetnosti u Banjoj Luci gdje i diplomira 2004. god. Završio je master studije iz teorije dramskih umjetnosti i medija na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, na kojem trenutno završava svoj doktorski studij iz iste oblasti.

Od 1997. do 2006. godine je radio kao montažer na Radio-televiziji Republike Srpske, te na Bel televiziji. Povremeno je radio za OSCE kao prevodilac te za Omladinski komunikativni centar Banjaluka kao voditelj Filmske i televizijske škole. Od 2005. godine radi kao asistent na predmetu Montaža na Akademiji umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci, a od 2010. god. u svojstvu nastavnika na užoj umjetničkoj oblasti Montaža. Od 2010. do 2017. god. je obavljao dužnost prodekana za nastavu na Akademiji umjetnosti.

Jedan je od osnivača i potpredsjednik Asocijacije za vizualne umjetnosti FENIKS ART čiji je cilj da promovira filmsku kulturu, te da popularizira strip i fotografiju kao manje komercijalne vizualne umjetnosti. Direktor je programa Međunarodnog festivala animiranog filma BANJALUKA od 2008. godine. Član je Upravnog odbora Udruženja filmskih radnika Bosne i Hercegovine.

Učestvovao je u brojnim stručnim komisijama ispred Akademije umjetnosti kao i ispred Ministarstva prosvjete i kulture u vezi licenciranja studijskih programa vezanih za audio-vizualnu umjetnost, član je Komisije za odabir bosanskohercegovačkog kandidata za nagradu Oskar te je učestvovao u brojnim stručnim žirijima na filmskim festivalima. Objavio je veći broj stručnih i naučnih radova.

Od 1997. godine je radio na brojnim filmskim i televizijskim projektima od kojih se izdvajaju:

2020 – Kapanje na Kruševu Brdu, dokumentarni film;

2019 - Srna - dokumentarni film;

2017 – Moj posao, dokumentarni film;

2015 - Davno sam ti leg'o – dokumentarno-animirani film;

2015 - SARAJEVO 1914 - dugometražni dokumentarni film;

2011 - Da li namjeravate da me lažete? - kratki dokumentarni film;

2010 - Kapljica, dječji igrano-dokumentarni film;

2010 - Banja Luka moj grad, dokumentarni film (režija i montaža)

2009 - Tri dana Mračaja, dokumentarni;

2009 - Zločin u Drakuliću, Motikama i Šargovcu, dokumentarni

2008 - Velika rijeka, dokumentarni;

2008 - Dobri ljudi iz Dobrilovine, dokumentarni film;

2008 - Nikolice u Mednoj, dokumentarni film (režija i montaža);

2007 - Banja Luka otvoreni grad, dokumentarni (režija i montaža);

2006 - Dobrilovina, dokumentarni;

2005 - Ptice Bardače, dugometražni dokumentarni

2005 - Pecija, dokumentarno-igrani (režija i montaža);

2004 - Drobljenje tišine, dokumentarni;

Skender i Stojanka, dokumentarni (režija i montaža);

Odlazak šampiona, dokumentarni film (režija i montaža);

Branko golubijeg srca (režija i montaža);

Ora Et Labora, dokumentarni film (režija i montaža);

2003 – Pećine Republike Srpske, serijal dokumentarnih filmova;

Manastir Krka – dokumentarni film;

2002 – Svetilnici, dokumentarna serija;

Led, dokumentarni

2001 – Na dnu, dokumentarni (montaža);

Oči na oba svijeta, dokumentarni.

2000 – Naslijeđe i tradicija, igrano-dokumnetrana serija;

Neka bude šta bude,  televizijska drama.