Zoran Krajišnik

kraisnikZoran Krajišnik je rođen u Sarajevu 1968. godine gde je završio nižu i srednju muzičku školu. Studije gitare nastavio je na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, gde je diplomirao 1991. i magistrirao 1993. godine u klasi prof. Vere Ogrizović. Usavršavao se na majstorskim kursevima kod R. Ausela (Aussel, Argentina), K. Kociolisa (Kotziolis, Grčka), D. Rasela (Russel, Velika Britanija), L. Zea (Venecuela) i M. de Santija (Italija). Od 1996. do 1998. godine usavršavao se u Solist-klasi prof. L. Triera na Kraljevskom muzičkom konzervatorijumu u Kopenhagenu (Danska). U toku školovanja osvojio je brojne specijalne i prve nagrade na republičkim i saveznim takmičenjima. Dobitnik je nagrada na Međunarodnom konkursu gitarista u Volosu (Grčka, 1981, 1986, 1988), Rekanatiju (Italija, 1982, 1983, 1984), I nagrade i specijalne nagrade za najuspešnijeg učesnika konkursa «Pietro Napoli» u Livornu (Italija, 1984), druge nagrade na Međunarodnom etapnom takmičenju «M. Đulijani» (M. Giuliani) u Bariju (Italija, 1990), druge nagrade na Međunarodnom etapnom takmičenju «F. Sor» (prva nije dodeljena) u Rimu (Italija, 1995). Umetnička aktivnost Zorana Krajišnika obuhvata niz solističkih resitala i koncerata sa simfonijskim orkestrima u zemlji i inostranstvu (Rusija, Češka, Danska, Nemačka, Francuska, Italija, Luksemburg). Učestvovao je na brojnim muzičkim festivalima širom bivše Jugoslavije (Oktobarski dani kulture, Sarajevo; Sarajevska zima; Poetika prostora, Sarajevo; NOMUS, Novi Sad; Belef, Beograd; Mermer i zvuci, Aranđelovac; NIMUS, Niš; Mokranjčevi dani kulture, Negotin; Međunarodni kamp Muzičke omladine, Grožnjan, Festival mladih umetnika u Bajrojtu, GitarArt festival... Ostvario je brojne snimke za televizijske i radio stanice. Sa samo šesnaest godina izdao je svoju prvu samostalnu ploču za sarajevski Diskoton. Takođe je snimio kompakt-disk u produkciji švajcarske diskografske kuće sa gitaristkinjom Majom Le Ru Obradović i Beogradskom simfonijetom, kao i kompakt disk sa flautistkinjom Laurom Levai-Aksin. Godine 2004. izdaje samostalni CD Horizonti. Autor je zbirke aranžmana kompozicija za gitaru i flautu/violinu Musica da camera I (Zavod za kulturu Vojvodine, 2008). Radio je kao asistent na katedri za klasičnu gitaru Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu, a takođe i u Muzičkoj školi «Isidor Bajić» u Novom Sadu. Trenutno je angažovan kao vanredni profesor na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, Banja Luci i Sarajevu. Od 1999. godine Zoran Krajišnik svira u duu sa flautistkinjom Laurom Levai-Aksin, a od 2008. godine sa klarinetistom Aleksandrom Tasićem.Zoran Krajišnik je rođen u Sarajevu 1968. godine gde je završio nižu i srednju muzičku školu. Studije gitare nastavio je na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, gde je diplomirao 1991. i magistrirao 1993. godine u klasi prof. Vere Ogrizović. Usavršavao se na majstorskim kursevima kod R. Ausela (Aussel, Argentina), K. Kociolisa (Kotziolis, Grčka), D. Rasela (Russel, Velika Britanija), L. Zea (Venecuela) i M. de Santija (Italija). Od 1996. do 1998. godine usavršavao se u Solist-klasi prof. L. Triera na Kraljevskom muzičkom konzervatorijumu u Kopenhagenu (Danska). U toku školovanja osvojio je brojne specijalne i prve nagrade na republičkim i saveznim takmičenjima. Dobitnik je nagrada na Međunarodnom konkursu gitarista u Volosu (Grčka, 1981, 1986, 1988), Rekanatiju (Italija, 1982, 1983, 1984), I nagrade i specijalne nagrade za najuspešnijeg učesnika konkursa «Pietro Napoli» u Livornu (Italija, 1984), druge nagrade na Međunarodnom etapnom takmičenju «M. Đulijani» (M. Giuliani) u Bariju (Italija, 1990), druge nagrade na Međunarodnom etapnom takmičenju «F. Sor» (prva nije dodeljena) u Rimu (Italija, 1995). Umetnička aktivnost Zorana Krajišnika obuhvata niz solističkih resitala i koncerata sa simfonijskim orkestrima u zemlji i inostranstvu (Rusija, Češka, Danska, Nemačka, Francuska, Italija, Luksemburg). Učestvovao je na brojnim muzičkim festivalima širom bivše Jugoslavije (Oktobarski dani kulture, Sarajevo; Sarajevska zima; Poetika prostora, Sarajevo; NOMUS, Novi Sad; Belef, Beograd; Mermer i zvuci, Aranđelovac; NIMUS, Niš; Mokranjčevi dani kulture, Negotin; Međunarodni kamp Muzičke omladine, Grožnjan, Festival mladih umetnika u Bajrojtu, GitarArt festival… Ostvario je brojne snimke za televizijske i radio stanice. Sa samo šesnaest godina izdao je svoju prvu samostalnu ploču za sarajevski Diskoton. Takođe je snimio kompakt-disk u produkciji švajcarske diskografske kuće sa gitaristkinjom Majom Le Ru Obradović i Beogradskom simfonijetom, kao i kompakt disk sa flautistkinjom Laurom Levai-Aksin. Godine 2004. izdaje samostalni CD Horizonti. Autor je zbirke aranžmana kompozicija za gitaru i flautu/violinu Musica da camera I (Zavod za kulturu Vojvodine, 2008). Radio je kao asistent na katedri za klasičnu gitaru Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu, a takođe i u Muzičkoj školi «Isidor Bajić» u Novom Sadu. Trenutno je angažovan kao vanredni profesor na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, Banja Luci i Sarajevu. Od 1999. godine Zoran Krajišnik svira u duu sa flautistkinjom Laurom Levai-Aksin, a od 2008. godine sa klarinetistom Aleksandrom Tasićem.

Nastavnici s drugih univerziteta

Radoš Antonijević, docent         

dr Miloš Babić, vanredni profesor

Ognjen Bomoštar, redovni profesor

dr Slobodan Gerić, vanredni profesor

dr Irfan Handukić, vanredni profesor    

mr Marija Jokanović, redovni profesor

Dragan Jovanović, redovni profesor

mr Radovan Knežević, redovni profesor             

mr Zoran Krajišnik, redovni profesor

mr Laura Levai Aksin, redovni profesor

mr Nemanja Marijanović, docent  

mr Milutin Mlаdenović, vаnredni profesor

Zijad Mehić, redovni profesor  

mr Tatjana Milošević Mijanović, docent                              

Đorđe Petrović, vanredni profesor

mr Nikola  Srdić, redovni profesor

Predrag Velinović, redovni profesor      

Nastavnici i saradnici sa Akademije umjetnosti i sa Univerziteta u Banjoj Luci

Studijski program Likovne umjetnosti:

mr Zoran Banović, redovni profesor
 
mr Danko Brkić, redovni profesor
 
mr Novak Demonjić, redovni profesor
 
Biljana Gavranović MA, redovni profesor
 
dr Goran V. Janković, vanredni profesor
 
mr Leonila Marić, vanredni profesor
 
mr Jelena Кarišik, redovni profesor
 
mr Milan Кrajnović, docent
 
mr Gorica Miletić  Omčikus, redovni profesor
 
mr Mladen Miljanović, vanredni profesor
 
 
mr Svjetlana Salić Mitrović, redovni profesor
 
Veso Sovilj, MA redovni profesor
 
dr Ljiljana Ševo, redovni profesor
 
dr umj. Radoslav Tadić, docent
 
dr Siniša Vidaković, redovni profesor
 
mr Nenad Zeljić, redovni profesor
 
Jelena Grubor MA, docent
 
Vladimir Кlepić MA, viši asistent
 
mr Maja Bataković, asistent
 
Studijski program Muzička umjetnost:
 
Mladen Janković MA, viši asistent
 
 
 
mr Marija Šestić, viši umjetnički saradnik
 
mr Nemanja Savić, redovni profesor
 
mr Dunja Simić, vanredni profesor
 
mr Branka Radošević Mitrović, vanredni profesor
 
mr Maja Regodić, viši umjetnički saradnik
 
dr Dragica Panić Кašanski, vanredni profesor
 
dr Saša Pavlović, redovni profesor
 
mr Snježana Popović - Vuleta, redovni profesor
 
mr Ivan Otašević, vanredni profesor
 
mr Nataša Jokić, vanredni profesor
 
mr Biljana Jašić-Radovanović, redovni profesor
 
Spec. Timea Hotić, redovni profesor
 
mr Marija Pilipović, viši asistent
 
dr Sanda Dodik, redovni profesor
 
mr Arsen Čarkić, redovni profesor
 
mr Sonja Čule, vanredni profesor
 
mr Dinko Blagojević, redovni profesor
 
Sonja Bobrek Savić MA, umjetnički saradnik
 
mr Slavica Gluvić, vanredni profesor
 
mr Gordana Grujić, docent
 
mr Željka Jovanić, viši umjetnički saradnik
 
mr Zoran Nikolić, redovni profesor
 
Jasna Grahovac MA, docent
 
Dunja Janković MA, stručni saradnik
 
dr Dejan Janković, docent
 
Milana Smiljanić MA, viši asistent
 
Dušan Urošević, asistent
 
Matija Antonić, asistent
 
Sofija Vućićević, asistent
 
Lidija Bojinović MA, asistent
 
Studijski program Dramske umjetnosti:
 
mr Renata Agostini, vanredni profesor
 
Velimir Blanić MA, vanredni profesor
 
Nenad Bojić, redovni profesor
 
Mario Ćulum MA, vanredni profesor
 
Goran Damjanac MA, viši asistent
 
Goran Dujaković MSci, vanredni profesor
 
dr Zoran Đerić, redovni profesor
 
Mladen Đukić MA, vanredni profesor
 
Draško Gajić MA, vanredni profesor
 
dr Nataša Glišić, redovni profesor
 
Saša Hajduković MA, docent
 
dr Luka Кecman, redovni profesor
 
Elena Кostić, vanredni profesor
 
Jovanka Milovanović MA, viši asistent
 
Željko Mitrović, redovni profesor
 
Lidija Pajić MA, docent
 
 
 
Drago Vejnović MA, vanredni profesor
 
Milan Gajić MA, viši asistent
 
Saša Кarakaš MA, asistent
 
Marko Šipka MA, viši asistent 
 
Ana Tešić, stručni saradnik

Strana 2 od 3