Odbrana master rada / Jelena Maleš / SPLU

Zakazuje se odbrana završnog rada na drugom ciklusu studija za kandidata Jelenu Maleš, na studijskom programu Likovne umjetnosti, smjer Slikarstvo, pod nazivom: raktični i teorijski dio
 
„Presavijanje nevidljivog“
 
Komisija za odbranu u sastavu:
 
1. mr Borjana Mrđa, docent Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci – predsjednik komisije,
 
2. mr Jelana Karišik, redovni profesor Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci – mentor,
 
3. mr Biljana Trninić Gavranović, redovni profesor Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci – član.
 
 
Odbrana teorijskog dijela završnog rada će se održati 22.11.2018. godine (četvrtak) sa početkom u 12:00 časova u prostorijama 
Akademije umjetnosti (suteren, učionica broj 7). Izložba će biti postavljena u Kulturnom centru Banski dvor u periodu od 15. do 21.11.2018. godine. 
 
Završni rad sa izvještajem Komisije se može pogledati u biblioteci Akademije umjetnosti.

Apsolventski rokovi / Za novembar i decembar

1. dr Siniša Vidaković, vanr. prof.
20.11.2018. u 14,00 časova
18.12.2018. u 14,00 časova

2. Jasna Grahovac MA, doc.
Analiza interpretacije
20.11. u 10,00 časova
04.12. u 10,00 časova

3. Lidija Pajić MA, doc.
27.11. u 13,15 časova
25.12. u 13,15 časova

4. Analiza muzičkih stilova 1-2, Zoran Nikolić
Metodika teorijskih predmeta 1-4, Zoran Nikolić 
Aranžiranje 1-4, Zoran Nikolić
Harmonija sa harmonskom analizom 1-8, Zoran Nikolić i Sanda Dodik 
Analiza muzičkog djela 1-4, Gordana Grujić
Kontrapunkt 1-6, Gordana Grujić
Muzički instrumenti 1-2, Gordana Grujić
Muzički oblici 1-6, Miloš Zatkalik
22.11. u 09,00 časova

5. mr Branka Radošević Mitrović, vanr. prof.
20.11. u 19,00 časova
18.11. u 19,00 časova

6. dr Dejan Janković, doc., mr Snježana Popović Vuleta, vanr. prof., mr Dinko Blagojević, vanr. prof., mr Arsen Čarkić, vanr. prof., Klavirski praktikum klavira, Metodika klavira, Istorija i teorija pijanizma, Korepeticija i čitanje s lista, Analiza interpretacije
29.11. u 14,00 časova
27.12. u 14,00 časova

7. mr Draško Gajić, vanr. prof.
Kamera 7 i 8
22.11. u 10,00 časova
20.12. u 10,00 časova

8. dr Ljiljana Ševo, red. prof.
Istorija umjetnosti (starog vijeka 1 i 2, serednjeg vijeka 1 i 2, novog vijeka 1 i 2, Istorija umjetnosti starog vijeka, Istorija srednjeg umjetnosti, Istorija umjetnosti 1 i 2) 
29.11. u 17,00 časova 
12.12. u 11,00 časova

9. dr Dragica Panić Kašanski

Etnomuzikologija 8

22.11. u 11,00 časova

Izložba "Možda sam ja" / Aleksandar Bajunović / plaketa Banskog dvora za najbolji studentski rad

U Banskom dvoru u Salonu Bana Svetislava Milosavljevića u srijedu 14.11. u 19:00 časova otvoriće se izložba slika pod nazivom “Možda sam ja” Aleksandra Bajunovića studenta master studija Slikarstva. 
Aleksandar je dobitnik nagrade i plakete Banskog dvora za najbolji studentski rad iz oblasti Slikarstva 2018. godine.
 
 Webp.net resizeimage 15
 

Aleksandar Bajunović, rodjen u Šapcu 24.11.1995.g. Osnovnu školu završio u Badovincima. Školu primenjenih umetnosti završava u Šapcu. Akademiju umjetnosti u Banjoj Luci upisuje 2014.g. smjer Slikarstvo u klasi Vese Sovilja. 2018.g. diplomira , iste godine upisuje master studije na istoj Akademiji u klasi Borjane Mrdja.

 

Samostalne izložbe:

2015. " San i stvarnost" Izlagački prostor mesne zajednice Badovinci

2017. "Portreti u dijagramu novog 
klasicizma" Centar za kulturu i obrazovanje, Laktaši.

2018. "Intima" Izložbeni salon Narodne skupštine Republike Srpske, Banja Luka.

2018. " Portreti" Kulturni centar Udas, Banja luka.

2018. Izložba "Crteža i slika" Art galerija, gastro bar 20\44, Beograd.

Grupne izložbe:
2017: Izložba radova studenata slikarstva treće godine, Veliki izložbeni salon, KC Banski dvor, Banja luka.

2018.Izložba slika studenata 3 i 4 godine slikarstva,  Izložbeni salon Dečijeg pozorišta RS, Banja Luka.

2018. Grupna izložba "MI PUNKTUMI" Muzej savremene umjetnosti,RS, Banja Luka

Nagrade i pohvale:

2015. Pohvala Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci za najbolji studentski rad iz oblasti crteža

2016. Pohvala Akademije umjetnosti Univerziteta  u Banjoj Luci za najbolji rad iz oblasti slikarstva

2017. Nagrada Centra za kulturu i obrazovanje Laktaši za slikarstvo

2018. Nagrada KC, BANSKI DVOR za najbolji diplomski rad iz oblasti Slikarstvo

 

12. Međunarodni filmski festival / Prvi kadar

Webp.net resizeimage 12

 

U periodu od 12. do 17. novembra 2018. godine u Istočnom Sarajevu oržava se 12. po redu Međunarodni filmski festival "Prvi kadar", na kojem će biti uručena Plaketa lika kneza Pavla Akademiji umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci, Studijskom programu Dramskih umjetnosti - Filmski i TV smjer

Webp.net resizeimage 14

Strana 1 od 121