Podrška razvoju audiovizuelnog sadržaja - pojedinačni projekti / ЕУ Креативна Европа 2014 – 2020

Obavještavamo vas da je u okviru Programa EU Kreativna Evropa 2014 – 2020, potprogram Mediji, otvoren Poziv za dostavljanje prijedloga projekata „Podrška razvoju audiovizuelnog sadržaja – pojedinačni projekti“.

 
Rok za dostavljanje prijedloga projekata je 13. novembar 2019. godine do 17:00 časova.
 
Primarni cilj potprograma Mediji je povećati kapacitet audiovizuelnih subjekata za razvoj projekata s potencijalom širenja u Evropi i podsticanje evropske i međunarodne koprodukcije.
 
Predmetni poziv pruža podršku za:
 
            ¾           razvoj evropskih audiovizuelnih djela, posebno filmskih i televizijskih djela (igrani, dječiji, dokumentarni i animirani filmovi), interaktivnih djela (video-igre);
 
            ¾           aktivnosti s ciljem pružanja podrške evropskim preduzećima za audiovizuelnu produkciju.
 
Podnosioci prijedloga projekta su pravna lica (privatna preduzeća, neprofitne organizacije, udruženja, dobrotvorne organizacije, fondacije, opštinske/gradske skupštine, itd.).
 
Ovde možete preuzeti Poziv za podnošenje projektnih prijedloga, a detaljne informacije o Pozivu dostupne su na sljedećoj internet stranici: https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-for-development-single-project-2020_en

Rezultati prijemnih ispita u drugom upisnom roku 2019. godine

Centralna komisija za provođenje prijemnih ispita na Akademiji umjetnosti objavljuje rezultate prijemnih ispita na prvom ciklusu studija u drugom upisnom roku za školsku 2019/20. godinu:

DRAMSKE UMJETNOSTI:

- Gluma

- Dramaturgija      

- Filmski i televizijski smjer:

* Montaža

* Filmska i TV režija

* Kamera

LIKOVNE UMJETNOSTI:

Intermedijalna umjetnost

MUZIČKA UMJETNOST

Muzička teorija i pedagogija

Klavir - strani državljani

Klarinet.

Na osnovu raspisanog Konkursa za upis studenata u prvu godinu prvog, drugog i trećeg ciklusa studija u akademskoj 2019/2020. godini na javnim visokoškolskim ustanovama u drugom upisnom roku, Akademija umjetnosti je organizovala prijemne ispite na prvom ciklusu studija na sva tri studijska programa u drugom upisnom roku od 9. do 13. septembra 2019. godine.

Prijemne ispite su provele stručne komisije za pojedine smjerove studijskih programa imenovane od strane dekana Akademije umjetnosti Rješenjem br. 06-1/2.378/19 . Na osnovu podnesenih izvještaja stručnih komisija za provođenje prijemnog ispita Centralna komisija za prijemne ispite je izvršila provjeru i verifikaciju podnesenih izvještaja te na osnovu toga objavljuje rezultate prijemnog ispita u drugom upisnom roku za školsku 2019/20. godinu.

Broj slobodnih mjesta za treći upisni rok na studijskim programima će biti objavljen nakon upisa primljenih kandidata koji će se obaviti od 17.9.2019. do 20.9.2019. godine.

Primljeni kandidati su obavezni doći lično na upis.

ZA UPIS je potrebno dostaviti sljedeću dokumentaciju:

1. Dvije fotografije 5x6 cm. Fotografije moraju biti kao za lična dokumenta,

2. Ljekarsko uvjerenje sa mišljenjem psihologa,

3. Dokaz o uplati upisa semestra, školarine i upisnog materijala.

Nakon uplate upisni materijal i indeks mogu se preuzeti u Studentskoj službi.

INSTRUKCIJE ZA UPLATU

ŠKOLARINA

Primalac: Račun posebnih namjena za institucije visokog obrazovanja

Račun primaoca: 555-000-06053684-82 (Nova banka A.D. Banja Luka)

Svrha uplate: školarina

Vrsta uplate: 0-redovna uplata

Vrsta prihoda: 722512

Opština: 002

Budžetska organizacija: 1250002

Poziv na broj: 0000000222

UPIS SEMESTRA

Iznos – 42 KM

Primalac: Račun posebnih namjena za institucije visokog obrazovanja

Račun primaoca: 555-000-06053684-82 (Nova banka A.D. Banja Luka)

Svrha uplate: upis semestra

Vrsta uplate:0-redovna uplata

Vrsta prihoda: 722512

Opština: 002

Budžetska organizacija: 1250002

Poziv na broj: 0000000333

UPISNI MATERIJAL

Iznos – 20 KM

Primalac: Račun posebnih namjena za institucije visokog obrazovanja

Račun primaoca: 555-000-06053684-82 (Nova banka A.D. Banja Luka)

Svrha uplate: upisni materijal

Vrsta uplate:0-redovna uplata

Vrsta prihoda: 722512

Opština: 002

Budžetska organizacija: 1250002

Poziv na broj: 0000000333

 

Prvo medjunarodno internet takmičenje Konstantin Veliki u Nišu je otvoreno!

Međunarodno internet takmičenje Konstantin Veliki otvara mogućnost učešća učenicima, studentima, i mladim umjetnicima iz svih zemalja svijeta. Održava se u ciklusima od po godinu dana u cilju razvoja, afirmacije mladih umjetnika i jačanja međunarodnih kulturnih odnosa.

Međunarodno internet takmičenje Konstantin Veliki se u skladu sa novim komunikacijskim sistemom, organizuje preko interneta, kao globalnoj, javnoj mreži, koja danas povezuje milijarde ljude širom svijeta. Internet kao sredstvo i proizvod tehnološkog napretka, izuzetno je važan u društvenim i kulturnim procesima. Ta mreža uključuje milione kućnih, akademskih, poslovnih i drugih mreža koje međusobno razmjenjuju informacije.

Iskustvo u organizovanju takmičenja i naučnih skupova ohrabrilo je sve na Fakultetu da pokrenu ovako osavremenjen oblik takmičenja, te se očekuje izuzetno veliki odziv i prijave snimaka i radova. Ovako koncipirano takmičenje, omogućava prisutnost takmičara, bez velikog finansijskog ulaganja i uklanja sve geografske barijere.


Ugledni članovi stručnih komisija i žirija iz cijеlog svijeta, potvrda su da umjetnici govore istim jezikom – jezikom umjetnosti, koji se kao i promisao Konstantina Velikog, promoviše kroz povezivanje prostora i duhovne tolerancije.

http://constantinethegreat.artf.ni.ac.rs/?fbclid=IwAR2eaFVtU5qIt1K_ogVNAfV7iQEerExJvKM7FddYzHYjWEsQHzSnVHmHVms

Promjena termina ispita iz Fotografije i Metodike likovnog obrazovanja

ISPIT METODIKA LIKOVNOG OBRAZOVANJA dr Kristinka Selaković, docent

prvi termin: Metodika likovnog obrazovanja 1, 2, 3 (pismeni) 10. septembar u suterenu 7, u 9 časova;
drugi termin: Metodika likovnog obrazovanja 1, 2,3, 4 (usmeni dio) 23. septembar u 9 časova, suteren 7
 
ISPIT FOTOGRAFIJA 1-6 prof. Drago vejnović, ma
Ispit iz predmeta Fotografija 1 - 6 održaće se 11. septembra. Satnica održavanja ispita ostaje ista prema rasporedu ispita za svaku grupu.

Konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog, drugog i trećeg ciklusa studija u akademskoj 2019/2020. godini u drugom upisnom roku

Na osnovu člana 5. i 6. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16, 31/18 i 26/19), Odluke Vlade Republike Srpske, broj: 04/1-012-2-1271/19 od 24.05.2019. godine i broj: 04/1-012-2-1595/19 od 20.06.2019. godine, o broju redovnih studenata koji se upisuju u prvu godinu prvog ciklusa studija i u prvu godinu drugog ciklusa studija u akademskoj 2019/2020. godini na javne visokoškolske ustanove, Odluke Senata Univerziteta u Banjoj Luci broj: 02/04-3.150-7/19 od 31.01.2019. godine, broj: 02/04-3.1142-3/19 od 30.05.2019. godine i broj: 02/04-3.1669-6.1/19 od 11.07.2019. godine, raspisuje se

Konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog, drugog i trećeg ciklusa studija u akademskoj 2019/2020. godini u drugom upisnom roku

Strana 1 od 139