:

Konkurs Artist-inResidence-program 2017.

Austrijska ambasada Vam sa zadovoljstvom želi skrenuti pažnju na natječaj Artist-inResidence-program 2017. U okviru ovog programa, koji organizira Ured saveznog kancelara Republike Austrije u kooperaciji sa KulturKontaktom Austria, će biti dodijeljeno 50 rezidencijalnih stipendija za 2017. godinu u Austriji.

Svrha rezidencijalnog programa je upoznavanje sa austrijskom umjetničkom i kulturnom scenom te uspostavljanje kontakta sa austrijskim kulturnim djelatnicima, a cilj realizacija vlastitog projekta. Natječaj je otvoren za kulturne djelatnike/djelatnice koji nemaju prebivalište u Austriji i koji su okončali svoje obrazovanje. U programu ne mogu sudjelovati kulturni djelatnici koji su već učestvovali u Artist-in-Residence programu KulturKontakta Austria odnosno Ureda saveznog kancelara Republike Austrije ili Saveznog ministarstva za obrazovanje, umjetnost i kulturu.

Uvjet za prijavu je znanje njemačkog i engleskog jezika (basic). Dobna granica aplikanata je 40 godina – datum rođenja aplikanta mora biti nakon 31.12.1976. Prijava je moguća za sljedeće discipline:

- Likovna umjetnost

- Umjetnička fotografija

- Video i medijska umjetnost 

- Art & Science & Technology

- Kompozicija

- Književnost

- Književnost za djecu i mlade

- Književno prevođenje

- Posredovanje u umjetnosti i kulturi

Krajnji rok za prijave je 15. oktobar/listopad 2016. godine (uvažava se poštanski žig). Detaljne informacije o stipendijskom programu, potrebnoj dokumentaciji kao i proceduri prijave možete preuzeti iz priloženih dokumenata (na njemačkom i engleskom jeziku), kao i prijavni formular.