:

Konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2017/2018. godini na Univerzitetu u Banjoj Luci u drugom upisnom roku

Na osnovu člana 5. i 6. Zakona o visokom obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15 i 90/16), Odluke Vlade Republike Srpske, broj: 04/1-012-2-1051/17 od 04.05.2017. godine, o broju redovnih i vanrednih studenata koji se upisuju u prvu godinu prvog i drugog ciklusa studija na javne visokoškolske ustanove u akademskoj 2017/2018. godini,  raspisuje     se

Konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija  u akademskoj 2017/2018. godini na Univerzitetu u Banjoj Luci u drugom upisnom roku

Na Akademiji umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci prijavljivanje kandidata počinje 28.08.2017. a završava 01.09.2017. godine.  Polaganje prijemnog ispita će se obaviti od 04.09.2017. godine do 08.09.2017. godine, a upis primljenih kandidata obaviće se od 13.09.2017. do 15.09.2017. godine.

RASPORED ODRŽAVANjA PRIJEMNIH ISPITA:

-         Studijski program Dramske umjetnosti

-         Studijski program Likovne umjetnosti

-         Studijski program Muzička umjetnost.

Na Muzičkoj umjetnosti, na prvom ciklusu studija, u drugom upisnom roku, se vrši upis studenata na smjerove Muzička teorija i pedagogija,  Solo pjevanje, Kompozicija, Dirigovanje, Klavir i gitara, Gudački instrumenti (Violina, Viola, Violončelo, Kontrabas) i Duvački instrumenti (Flauta, Oboa  i Klarinet).

Na Dramskim umjetnostima se vrši upis studenata na  Filmski i televizijski smjer (Montaža, Kamera i Filmska i TV režija) i smjer Produkcija.

Na Likovnim umjetnostima se vrši upis studenata na smjerovima Slikarstvo, Intermedijalna umjetnost i Grafika.