:

KONKURS za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2017/2018. godini u trećem upisnom roku i KONKURSI za upis studenata u prvu godinu drugog i trećeg ciklusa studija u drugom upisnom roku

Na osnovu člana 5. i 6. Zakona o visokom obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15 i 90/16), Odluke Vlade Republike Srpske, broj: 04/1-012-2-1051/17 od 04.05.2017. godine, o broju redovnih i vanrednih studenata koji se upisuju u prvu godinu prvog i drugog ciklusa studija na javne visokoškolske ustanove u akademskoj 2017/2018. godini,  raspisuje se   

KONKURS za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2017/2018. godini na Univerzitetu u Banjoj Luci u trećem upisnom roku i KONKURSI za upis studenata u prvu godinu drugog i trećeg ciklusa studija u drugom upisnom roku

Na Akademiji umjetnosti su planirani prijemni ispiti u trećem upisnom roku na prvom ciklusu studija na smjerovima Grafika, Intermedijalna umjetnost, Muzička teorija i pedagogija, Solo pjevanje, Klavir, Violina, Violončelo, Kontrabas, Flauta, Klarinet, Oboa, Montaža i Kamera.

Raspored polaganja prijemnih ispita u trećem upisnom roku na prvi ciklus studija