:

Važno obavještenje

Rektorat Univerziteta u Banjoj Luci je prihvatio Molbu Studentskog parlamenta Univerziteta u Banjoj Luci ( br. 04-096/17, od 15.09.2017. godine) da se Oktobarski ispitni rok sa 18.09.2017. godine pomjeri za sedam dana i da počne 25.09.2017. godine.


Obavještavamo Vas da u sedmici od 18.09.2017 do 22.09.2017. neće biti ispitnih termina koji se odnose na Oktobarski ispitni rok. Svi ispiti se pomjeraju za 7 dana u odnosu na ranije utvrđene termine.