:

Rezultati prijemnih ispita u trećem upisnom roku 2017. godine

Centralna komisija za provođenje prijemnih ispita na Akademiji umjetnosti objavljuje rezultate prijemnih ispita na prvom ciklusu studija u trećem upisnom roku za školsku 2017/18. godinu :

DRAMSKE UMJETNOSTI:

- Film i televizija: - Kamera  

LIKOVNE UMJETNOSTI:

- Grafika

- Intermedijalna umjetnost

MUZIČKA UMJETNOST

- Muzička teorija i pedagogija

Na osnovu raspisanog Кonkursa za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2017/2018. godini u trećem upisnom roku 

Akademija umjetnosti je organizovala prijemne ispite na prvom ciklusu studija na sva tri studijska programa u trećem upisnom roku od 25. do 27. septembra 2017. godine.

Prijemne ispite su provele stručne komisije za pojedine smjerove studijskih programa imenovane od strane dekana Akademije umjetnosti Rješenjem br. 06-1/2.294/17 . Na osnovu podnesenih izvještaja stručnih komisija za provođenje prijemnog ispita Centralna komisija za prijemne ispite je izvršila provjeru i verifikaciju podnesenih izvještaja te na osnovu toga objavljuje rezultate prijemnog ispita u trećem upisnom roku za školsku 2017/18. godinu.

Primljeni kandidati su obavezni doći lično na upis.

Za upis je potrebno dostaviti sljedeću dokumentaciju:

1. Dvije fotografije 5x6 cm

2. Ljekarsko uvjerenje sa mišljenjem psihologa

3. Dokaz o uplati upisa semestra, školarine i upisnog materijala (uplatnice se mogu dobiti u Studentskoj službi.

Nakon uplate upisni materijal i indeks mogu se preuzeti u Studentskoj službi.

Upis primljenih kandidata obaviće se 2. oktobra 2017. godine.