U okviru ERASMUS + projekta "Tranzicija studenata sa invaliditetom od visokog obrazovanja do tržišta rada u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Crnoj Gori (School-to-Work Transition for Higher Education Students with Disabilities in Serbia, Bosnia and Herzegovina and Montenegro, akronim: Trans2Work) raspisuje se,

Konkurs za stipendiranj studenata sa invaliditetom.

http://unibl.org/uploads/files/strane/konkursi/konkurs%20za%20stipendiranu%20praksu%20studenata%20sa%20invaliditetom.pdf