:

IZMJENA AKADEMSKOG KALENDARA

 
Obavještavamo Vas da je Senat Univerziteta usvojio odluku o izmjeni akademskog kalendara. Nastava u zimskom semestru se završava 26. januara. 
Janursko-februarski ispitni rok počinje 29. januara i traje do 23. februara.
Nastava u ljetnom semestru počinje 26. februara. 
U prilogu je Odluka Senata o promjeni akademskog kalendara, te Obavještenje o radnim danima u januaru.