:

Završni rad / Dino Bulić / SPMU

Dino Bulić, apsolvent na studijskom programu Muzička umjetnost, smjer Muzička teorija i pedagogija, prvi ciklus studija, brani završni rad na temu: „Formalna analiza Dvoržakove simfonije Iz novog svijeta op. 95 br. 9 e-mol“, dana 18.01.2018. godine sa početkom u 10,30 časova u prostorijama Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci.

Završni rad se može pogledati u Studentskoj službi Akademije umjetnosti.