Ispit iz predmeta Klavirski praktikum održaće se u srijedu 13.06.2018. godine u 14.00 časova, u učionici br 7 u muzičkoj baraci.