Ispit iz predmeta Slikarske tehnike i materijali 1 i 2, kod mr Danka Brkića red. prof. je 15. juna 2018 u 09.00 časova, a Slikarske tehnike i materijali 3 i 4, u 12.00.