:

Prijemni ispiti za upis studenata u akademsku 2019/20. godinu

Rezultati prijemnih ispita za drugi ciklus studija akademske 2019/20. godine

Termini prijemnih ispita za master studije akademske 2019/20. godine

Rezultati prijemnih ispita u trećem upisnom roku 2019. godine

Termini polaganja prijemnih ispita u trećem upisnom roku 2019. godine

Konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2019/2020. godini u trećem upisnom roku

Rezultati prijemnih ispita u drugom upisnom roku 2019. godine

Termini polaganja prijemnih ispita u drugom upisnom roku 2019. godine

Konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog, drugog i trećeg ciklusa studija u akademskoj 2019/2020. godini u drugom upisnom roku

Rezultati prijemnih ispita u prvom upisnom roku 2019. godine

Termini polaganja prijemnih ispita u prvom upisnom roku 2019. godine

Konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog, drugog i trećeg ciklusa studija u akademskoj 2019/2020. godini na javnim visokoškolskim ustanovama

Pripremna nastava za polaganje prijemnog ispita 2019. godine

Konsultacije s kandidatima za prijemne ispite 2019. godine

Zadata kompozicija za prijemni iz klavira, za kandidate koji konkurišu na odsjek za klavir.

Konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog, drugog i trećeg ciklusa studija u akademskoj 2019/2020. godini u drugom upisnom roku